RASPORED IZLAGANJA-Državna uprava i posebni upravni postupci


Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava, II. godina

Obavještavaju se studenti II. godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave, modul 1 Državna uprava da je na web stranici Katedre upravnog prava objavljen raspored izlaganja za predmet DRŽAVNA UPRAVA I POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI.