VIJESTI / NEWS


Chair EUchild

 

 

Facebook stranica/Facebook page: https://www.facebook.com/EUchild/?fref=ts 

NAJAVE / FORCOMING EVENTS

Međunarodni dan djeteta

Datum objave: 21.11.2017.


Radionica "Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom prema EKLJP"

Međunarodni dan djeteta na Pravnom fakultetu Osijek obilježen je održavanjem radionice “Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom prema EKLJP”, održane u okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta. Na Radionici, koju je vodila izv.prof.dr.sc. Branka Rešetar, okupilo se 40 stručnjaka za djecu i mladež. Sadržaj Radionice obuhvatio je pitanje sadržaja prava na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom, koji je potkrijepljen sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava u području zaštite obiteljskog života u vezi s pravom ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom. 

 

Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom prema EKLJP

Datum objave: 20.10.2017.


Radionica povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU organizira  radionicu “Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom prema EKLJP”. Radionica, koju će voditi izv.prof.dr.sc. Branka Rešetar, održat će u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek 20. studenog 2017. godine u 11 h.

Više detalja nalazi se u pozivu.

Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom prema EKLJP.docx

[PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI SU ZATVORENE]

 

PRELIMINARY PhD CONFERENCE PROGRAM

Datum objave: 19.10.2017.


Conference Program

We  are delighted to present the preliminary PhD conference programme for the 15-16 March 2018 event!

Deadline for full paper submition is 15 October 2017. Consult and apply guidelines for authors http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/pravni-vjesnik/about/submissions 

Practical informations would be distributed in due time.  

PhD conference preliminary programme_1.pdf

Potvrde o sudjelovanju na kolegijima

Datum objave: 05.10.2017.


Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Polaznici kolegija u okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU (Prekogranična skrb i uzdržavanje djece, Prekogranična otmica djece u pravu EU (unutar i izvan EU), Dijete u prekograničnom građanskom postupku, Dječji rad i zapošljavanje mladih), a koji su ostvarili dovoljan broj dolazaka na nastavu, potvrde o pohađanju kolegija s ECTS bodovima mogu preuzeti osobno u referadi Pravnog fakulteta Osijek.

 

Extended deadline for abstract submittion

Datum objave: 04.07.2017.


EU CHILD DOCTORAL CONFERENCE

Extended deadline for abstract submittion is 6 July 2017.

Applicants would be informed on the results shortly after; provisional program would be published by 10 July 2017.

 

Scientific Committee 

Održavanje nastave

Datum objave: 04.07.2017.


Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Nastava iz kolegija za poslijediplomsku/doktorsku razinu  "Dijete u prekograničnom građanskom postupku" nastavlja se u utorak 20.6.2017. od 15h. Poveznica na loomen- praćenje na daljinu biti će dostavljena polaznicima.

Nastava iz kolegija za integriranu razinu "Prekogranična skrb i uzdržavanje djece" nastavlja se prema dogovoru 19.6.2017. od 9h, dvorana 3/17. 

 

EU Child - Doctoral Conference / EU dijete - doktorska konferencija

Datum objave: 04.05.2017.


16 March 2018 / 18. ožujka 2018.

EU Child Doctoral Conference will be held at the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek on 16 March 2018.

The objective of the Conference is to extend and deepen research and open a dialogue to PhD students of law/social studies as well as to their supervisors on cross-border movement of a child topics.

For more information please see documents bellow.

/

EU dijete - Doktorska konferencija održat će se na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 16. ožujka 2018. godine. 

Cilj Konferencije je proširiti i produbiti istraživanja i otvoriti dijalog polaznika doktorskih studija prava/društvenih znanosti, kao i njihovih mentora, glede tema koje proizlaze iz prekograničnog kretanja djece. 

Više informacija dostupno je u dokumentima niže.

Osijek_Doctoral_Conference_call for papers.pdf

Osijek_Doctoral_Conference_invitation

Potvrde o sudjelovanju na kolegijima

Datum objave: 03.05.2017.


Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Polaznici kolegija u okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU (Praksa Suda EU i ESLJP u predmetima prekograničnog kretanja obitelji, Implikacije prekograničnog kretanja na osobni status i identitet, Pravo na spajanje obitelji unutar EU, Pristup pravosuđu za djecu i Pravo djeteta na ostvarivanje kontakata prema međunarodnom pravu) potvrde o pohađanju kolegija s ECTS bodovima mogu preuzeti u referadi Pravnog fakulteta Osijek.

Potvrde se mogu preuzeti samo osobno.

WEBINAR „EU KUTAK ZA DJECU“

Datum objave: 03.05.2017.


Dani Europe 2017 i Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

EU kutak za djecu aktivnost je predviđena projektom Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU, a održat će se u sklopu manifestacije Dani Europe 2017.

Aktivnost je zamišljena kao webinar za djelatnike osnovnih škola. On-line pristup webinaru bit će omogućen nastavnicima i zaposlenicima osnovnih škola, ali i svim ostalim zainteresiranim. Cilj webinara je upoznati djelatnike osnovnih škola sa službenim portalima EU namijenjenim djeci, temeljima i značenjem Europske unije i  mogućnostima sudjelovanja u Erasmus+ programu. Cilj ove aktivnosti je i informirati učenike i nastavnike i širu javnost o europskom okruženju te motivirati nastavnike na uključivanje u proces mobilnosti EU.

Voditeljica webinara je doc.dr.sc. Dunja Duić, docentica na Katedri europskog prava i akademski Erasmus koordinator za Pravni fakultet u Osijeku.

Za sudjelovanje u webinaru, koji će biti dostupan u sklopu CARNet mreže od 9. svibnja 2017. godine, potrebno je prijaviti se putem CARNet elektroničkog identiteta na:
https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=7028
.

 

EU Kids Corner (EU kutak za djecu)

Datum objave: 26.04.2017.


Dani Europe 2017

EU kutak za djecu aktivnost je u okviru projekta Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU, a održati će se u sklopu manifestacije Dani Europe 2017.

Radionica, koju ću voditi doc.dr.sc. Dunja Duić, docentica na Katedri europskog prava i akademski Erasmus koordinator za Pravni fakultet Osijek, održat će se 9. svibnja 2017. godine u informatičkoj učionici, Radićeva 17, od 12 do 13 h.

Online webinar bit će dostupan u sklopu CARNET mreže od 9. svibnja 2017. godine.

Aktivnost je zamišljena kao radionica za učenike osnovnih škola i webinar za djelatnike osnovnih škola. Cilj radionice je kroz igru i online pristup službenim portalima EU namijenjenima djeci, upoznati učenike s temeljima i značenjem Europske unije. Također, cilj radionice je i upoznati djelatnike osnovnih škola sa službenim portalima EU namijenjenima djeci, temeljima i značenjem Europske unije i mogućnostima sudjelovanja u Erasmus+ programu.