VIJESTI / NEWS


Chair EUchild

Facebook stranica/Facebook page: https://www.facebook.com/EUchild/?fref=ts 

 

NAJAVE / FORCOMING EVENTS

 

 

EU Child - Doctoral Conference / EU dijete - doktorska konferencija

Datum objave: 04.05.2017.


16 March 2018 / 18. ožujka 2018.

EU Child Doctoral Conference will be held at the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek on 16 March 2018.

The objective of the Conference is to extend and deepen research and open a dialogue to PhD students of law/social studies as well as to their supervisors on cross-border movement of a child topics.

For more information please see documents bellow.

/

EU dijete - Doktorska konferencija održat će se na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 16. ožujka 2018. godine. 

Cilj Konferencije je proširiti i produbiti istraživanja i otvoriti dijalog polaznika doktorskih studija prava/društvenih znanosti, kao i njihovih mentora, glede tema koje proizlaze iz prekograničnog kretanja djece. 

Više informacija dostupno je u dokumentima niže.

Osijek_Doctoral_Conference_call for papers.pdf

Osijek_Doctoral_Conference_invitation

Potvrde o sudjelovanju na kolegijima

Datum objave: 03.05.2017.


Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Polaznici kolegija u okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU (Praksa Suda EU i ESLJP u predmetima prekograničnog kretanja obitelji, Implikacije prekograničnog kretanja na osobni status i identitet, Pravo na spajanje obitelji unutar EU, Pristup pravosuđu za djecu i Pravo djeteta na ostvarivanje kontakata prema međunarodnom pravu) potvrde o pohađanju kolegija s ECTS bodovima mogu preuzeti u referadi Pravnog fakulteta Osijek.

Potvrde se mogu preuzeti samo osobno.

WEBINAR „EU KUTAK ZA DJECU“

Datum objave: 03.05.2017.


Dani Europe 2017 i Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

EU kutak za djecu aktivnost je predviđena projektom Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU, a održat će se u sklopu manifestacije Dani Europe 2017.

Aktivnost je zamišljena kao webinar za djelatnike osnovnih škola. On-line pristup webinaru bit će omogućen nastavnicima i zaposlenicima osnovnih škola, ali i svim ostalim zainteresiranim. Cilj webinara je upoznati djelatnike osnovnih škola sa službenim portalima EU namijenjenim djeci, temeljima i značenjem Europske unije i  mogućnostima sudjelovanja u Erasmus+ programu. Cilj ove aktivnosti je i informirati učenike i nastavnike i širu javnost o europskom okruženju te motivirati nastavnike na uključivanje u proces mobilnosti EU.

Voditeljica webinara je doc.dr.sc. Dunja Duić, docentica na Katedri europskog prava i akademski Erasmus koordinator za Pravni fakultet u Osijeku.

Za sudjelovanje u webinaru, koji će biti dostupan u sklopu CARNet mreže od 9. svibnja 2017. godine, potrebno je prijaviti se putem CARNet elektroničkog identiteta na:
https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=7028
.

 

EU Kids Corner (EU kutak za djecu)

Datum objave: 26.04.2017.


Dani Europe 2017

EU kutak za djecu aktivnost je u okviru projekta Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU, a održati će se u sklopu manifestacije Dani Europe 2017.

Radionica, koju ću voditi doc.dr.sc. Dunja Duić, docentica na Katedri europskog prava i akademski Erasmus koordinator za Pravni fakultet Osijek, održat će se 9. svibnja 2017. godine u informatičkoj učionici, Radićeva 17, od 12 do 13 h.

Online webinar bit će dostupan u sklopu CARNET mreže od 9. svibnja 2017. godine.

Aktivnost je zamišljena kao radionica za učenike osnovnih škola i webinar za djelatnike osnovnih škola. Cilj radionice je kroz igru i online pristup službenim portalima EU namijenjenima djeci, upoznati učenike s temeljima i značenjem Europske unije. Također, cilj radionice je i upoznati djelatnike osnovnih škola sa službenim portalima EU namijenjenima djeci, temeljima i značenjem Europske unije i mogućnostima sudjelovanja u Erasmus+ programu.

 

Prekogranični građanski postupci u međunarodnom privatnom pravu EU

Datum objave: 25.04.2017.


Dani Europe 2017

U sklopu obilježavanja Dana Europe u tjednu od 8. do 12. svibnja 2017. izv.prof.dr.sc. Mirela Župan održati će predavanje: 

9.5.2017. "Prekogranični građanski postupci u međunarodnom privatnom pravu EU " dvorana 3, Radićeva 17 u 12h. 

OTVORENE PRIJAVE ZA POHAĐANJE KOLEGIJA

Datum objave: 25.04.2017.


„Prekogranična otmica djece u pravu EU (unutar i izvan EU)“; „Dijete u prekograničnom građanskom postupku“ i „Dječji rad i zapošljavanje mladih“

Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Detaljniji opisi Kolegija dostupni su na web stranici: http://www.pravos.unios.hr/chair-euchild/kolegiji.

 

1) Za polaznike diplomskog studija

Kolegij „Prekogranična otmica djece u pravu EU (unutar i izvan EU)“ namijenjen je studenima diplomskog studija prava.  

Kolegij izvode izv.prof.dr.sc. Mirela Župan te gost predavač Martina Drventić, mlađi istraživač na projektu EUFam's.

Kolegij će se održati u sljedećim terminima:

16.5.2017., 16-20 h

18.5.2017., 16-20 h

23.5.2017., 16-20 h

25.5.2017., 16-20 h

Pohađanjem Kolegija stječu se 3 ECTS boda.

Za pohađanje Kolegija potrebno je izvršiti prijavu najkasnije do srijede, 10. svibnja 2017. godine, putem sljedećeg linka: https://goo.gl/forms/CWtmIugthH39Wnho1.

 

 

2) Za polaznike poslijediplomskih studija

Kolegij „Dijete u prekograničnom građanskom postupku“ namijenjen je studenima poslijediplomskih studija prava.

Kolegij izvodi izv.prof.dr.sc. Mirela Župan.

Kolegij će se održati u sljedećim terminima:

12.6.2017., 16h –20h

13.6.2017., 16-20h

14.6.2017., 16-20h

Pohađanjem Kolegija stječu se 2 ECTS boda.

Za pohađanje Kolegija potrebno je izvršiti prijavu najkasnije do srijede 10. svibnja 2017. godine, putem sljedećeg linka: https://goo.gl/forms/3nkB1dIGnSglL1Kw1

 

3) Za polaznike diplomskog studija

Kolegij „Dječji rad i zapošljavanje mladih“ namijenjen je studenima diplomskog studija prava.

Kolegij izvodi izv.prof.dr.sc. Mario Vinković.

Kolegij će se održati u terminima:

9.5.2017. 11-14 h

16.5.2017. 11-14 h

23.5.2017. 11-15 h

Pohađanjem Kolegija stječu se 2 ECTS boda.

Za pohađanje Kolegija potrebno je izvršiti prijavu najkasnije do 30. travnja 2017. godine, putem sljedećeg linka: https://goo.gl/forms/t252V3QsO43HEKbz1

 

 

 

 

Okrugli stol "Pravne implikacije prekograničnog kretanje djece"

Datum objave: 27.02.2017.


Održan 22. veljače 2017. godine na Pravnom fakultetu Osijek

Otvaranje Projekta "Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU" upriličeno je 22. veljače 2017. godine održavanjem okruglog stola "Pravne implikacije prekograničnog kretanja djece".

Klikni za više

Poziv za sudjelovanje na Okruglom stolu "Pravne implikacije prekograničnog kretanja djece"

Datum objave: 13.02.2017.


Pravni fakultet Osijek, 22. veljače 2017. godine

Na Okruglom stolu koji će se održati 22. veljače 2017. godine na Pravnom fakultetu Osijek, govorit će predstavnici pravosuđa, Centra za posebno skrbništvo, Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade te nevladinih organizacija.

Teme Okruglog stola biti će: prekogranična skrb i uzdržavanje djece, prekogranična otmica djece, prekogranično kretanje djece, spajanje obitelji, dječji rad i zapošljavanje djece, ostvarivanje prava na kontakte, zaštita djece u slučajevima prekograničnog kriminala, djeca azilanti, migracijsko pravo i dr.

Sudjelovanje na Okruglom stolu predviđeno je za praktičare, javne/državne službenike te osobe uključene u rad nevladinog sektora, koji su u svom radu povezani s nekima od tema Okruglog stola.

Registraciju za sudjelovanje moguće je izvršiti do četvrtka 16. veljače, putem sljedećeg linka: https://goo.gl/forms/t05VA9msMFpho1cL2, a osobama čije se sudjelovanje prihvati  biti će uručene potvrde o sudjelovanju.

Predviđeno trajanje Okruglog stola je 10:30-16:00 h. 

 Okrugli stol_program.pdf

Party autonomy in cross-border family relations

Datum objave: 06.02.2017.


ELTE Budapest, 24 February 2017

In the framework of Jean Monnet Chair on Cross border movement of a child in EU, a open lecture for PhD students would bew held by Mirela Župan, professor of University of Osijek Croatia on "Party autonomy in cross-border family relations". The lecture would be held in ELTE Budapest (Venue) on 24 February 2017 at 14:30.    

/

U okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU, prof Mirela Župan, Pravni fakutet Osijek, održat će predavanje na temu "Stranačka autonomija u prekograničnim obiteljskim predmetima". Predavanje, namijenjeno studentima doktorskih studija, održat će se na Sveučilištu ELTE u Budimpešti, Mađarska, 24. veljače 2017 godine u 14:30.

 

Okrugli stol "Pravne implikacije prekograničnog kretanje djece"

Datum objave: 06.02.2017.


22. veljače 2017. godine na Pravnom fakultetu Osijek

Otvaranje Projekta ''Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU'' biti će upriličeno 22. veljače 2017. održavanjem okruglog stola.

Teme Okruglog stola bit će: prekogranična skrb i uzdržavanje djece, prekogranična otmica djece, prekogranično kretanje djece, spajanje obitelji, dječji rad i zapošljavanje djece, ostvarivanje prava na kontakte, zaštita djece u slučajevima prekograničnog kriminala, djeca azilanti, migracijsko pravo i dr.

Svrha Okruglog stola je okupiti znanstvenike, stručnjake, javni sektor, nevladine organizacije i ostale uključene dionike, kako bi podijeliti svoja iskustva glede pravnog položaja i problematike prekograničnog kretanja djece u EU.

Detaljni program Okruglog stola uskoro će biti objavljen.