DUNICOP


Dobrodošli na stranice projekta DUNICOP

 
 

Projekt Širenje sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh (Depening UNIversity Cooperation Osijek-Pécs), akronima DUNICOP nastavak je projekata EUNICOP i SUNICOP.

DUNICOP je odobren u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007-2013 te ga financira Europska unija.

Projekt DUNICOP (engl. Deepening University Cooperation Osijek – Pécs, hr. Produbljenje sveučilišne suradnje Osijek-Pečuh), inspiriran je uspjehom projekta EUNICOP (engl. Establishing University Coopeartion Osijek – Pécs, hr. Uspostavljanje sveučilišne suradnje Osijek-Pečuh) u trajanju od 15.2.2010.- 14.2.2011. te projektom SUNICOP (engl. Strenghtening University Cooperation Osijek – Pécs, hr. Jačanje sveučilišne suradnje Osijek-Pečuh) u trajanju od 1.9.2011.-31.8.2012.
 
Projektom se nastavlja intenzivna suradnja Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Pečuhu u području prava. DUNICOP sufinancira i financijski podržava Europska unija kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska te suradni Pravni fakulteti oba Sveučilišta.
 
U odnosu na dosadašnje projekte DUNICOP je tematski fokusiran na regionalni razvoj.
 
Da bismo privukli najširu javnost koja može imati koristi od rezultata istraživanja, izlaganja sa znanstvenih skupova se prikupljaju i objavljuju u knjizi na engleskom, hrvatskom i mađarskom jeziku, koje će biti dostupne web stranici projekta (http:// dunicop.eunicop.eu/index.php).
 
Projekt snažno podupiru Pravni fakultet u Osijeku i njegov dekan prof. dr. sc. Igor Bojanić i Pravni fakultet u Pečuhu i njegov dekan prof. dr. sc. Gyula Berke.
 
Projektni partneri:
Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku te Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu.
Trajanje projekta: 1. veljače 2013. – 31. siječnja 2014.
Ukupna vrijednost projekta: 223.160,000 EUR
 

 

Program sufinancira
  Europska unija