EUNICOP


EUNICOP kalendar

 

Svi studenti koji su pohađali seminare održane u okviru projekta EUNICOP (i u Osijeku i u Pečuhu) mogu u skriptarnici podići kalendar za ovu godinu.

Procitaj vise

 

Predstavljanje trojezične znanstvene monografije

 

POZIV na predstavljanje trojezične znanstvene monografije izrađene u okviru projekta EUNICOP.

Procitaj vise

 

Evaluacija projekta za Senat

 

Evaluacija u PDF formatu

 

Sharing Knowledge on Particular Cross-Border Issues

 

U okviru projekta EUNICOP na Pravnom fakultetu u Osijeku održavaju se projektne aktivnosti u koje su uključeni studentice i studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu i Pravnog fakulteta u Osijeku.

Prof.dr.sc. Zvonimir Lauc, doc.dr.sc. Branko Malagurski i dr. sc. Anita Blagojević od 24. do 26. studenog 2010. održat će na Pravnom fakultetu u Osijeku Osijeku trodnevni seminar pod nazivom "Sharing Knowledge on Particular Cross-Border Issues: Regional Level of Governance and Euroregions".

Polaznicima seminara bit će uručeni certifikati o sudjelovanju i uspješno položenom seminaru.

Procitaj vise

Pogledati "PROJEKTNE AKTIVNOSTI"

 11.17.2010, 08:13

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Procitaj vise

 

 

100_0108 P7020158
P7020162 P7020169

 

15. veljače 2010. započeo je projekt Uspostave sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh (Establishing University coperation Osijek-Pécs), skraćenice EUNICOP.

EUNICOP projekt odobren je u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007-2013 te ga financira Europska komisija.

Projektni partneri su Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku te Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu.
 
 
 
 

IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007-2013

 

IPA Crossborder cooperation Hungary – Croatia 2007 - 2013

 

Registracijski broj projekta:  HUHR/0901/2.2.1/0013
Naziv projekta: Uspostava sveučilišne suradnje Osijek – Pečuh
Skraćeni naziv projekta: EUNICOP
Ime projektnog partnera: Sveučilište u Pečuhu
PP1: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Pravni fakultet, Osijek.

 

Registation number of the project: HUHR/0901/2.2.1/0013
Title of the project: Establishing University coperation Osijek-Pésc
Short title of the Project (acronym): EUNICOP
Name of the project partner: LB: University of Pésc
PP1: Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Law, Osijek. 

Program sufinancira
  Europska unija