Naslovna


Katedra gospodarskih znanosti

Dobro došli na stranice Katedre gospodarskih znanosti!


Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, predmetima koji se održavaju u okviru katedre, kriterijima, pravilima i postupcima za ocjenjivanje ishoda učenja uz obveznu i dopunsku literaturu. 

 

 

Rezultati_Ekonomska politika

Datum objave: 11.09.2017.


Na pismenom ispitu održanom 11. rujna 2017. godine ostvareni su sljedeći rezultati:

 

Sveučilišni integrirani studij:

1.) Gordana Vrebac     dobar (3)

2.) Sara Filipić             dobar (3)

3.) Josip Drenjančević  dobar (3)

4.) Toni BUdalić            dobar (3)

5.) Antonija Ivančić      dovoljan (2)

 

Stručni upravni studij:

1.) Daria Stančin   nedovoljan (1*)

2.) Marija Brnjić    nedovoljan (1*)

 

Svi drugi pristupnici nisu zadovoljili.

Usmeni dio ispita održat će se i za stručni studij i za integrirani sveučilišni studij u utorak, 12. rujna 2017. godine na Pravnom fakultetu Osijek, dvorana 2/17 u 10 sati. Uvid u pismeni dio ispita održat će se u istom terminu.

Rezultati ispita od 13.07.2017._Ekonomska politika_integrirani studij

Datum objave: 14.07.2017.


Na pismenom ispitu održanom 13.07.2017. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

 1. Josip Drenjančević    nedovoljan (1*)
 2. Ivana Bolfan             nedovoljan (1*)
 3. Marija Bagarić           nedovoljan (1*)
 4. Josip Abramović        dovoljan (2)
 5. Simona Tomašević    dovoljan (2)
 6. Oskar Stupar            dobar (3)
 7. Edina Muratović        dobar (3)
 8. Krešimir Đurić          dobar (3)
 9. Mihael Šarić             dobar (3)
 10. Matteo Vrban           vrlo dobar (4)
 11. Vedran Batrla           vrlo dobar (4)

Studenti koji su ostvarili 50-60% točno riješenog testa označeni su s nedovoljan (1*) i mogu pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 17.07.2017. godine u 10 sati u dvorani 2/17. 

Svi drugi pristupnici koji  nisu na listi ostvarili su manje od 50% točno riješenog pismenog ispita.

Uvid u pismene ispite će se održati u istom terminu.

Rezultati ispita od 13.07.2017._Ekonomska politika_stručni studij

Datum objave: 14.07.2017.


Na pismenom ispitu održanom 13.07.2017. godine ostvareni su sljedeći rezultati:

 1. Marija Brnjić        nedovoljan (1*)
 2. Zrinka Staniša     nedovoljan (1*)
 3. Barbara Katić      nedovoljan (1*)
 4. Tihana Knapek    dovoljan (2)
 5. Dino Grgić          dobar (3)

Studenti koji su ostvarili 50-60% točno riješenog pismenog ispita, na listi su označeni ocjenom nedovoljan (1*) te mogu pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak, 17.07.2017. godine u dvorani 2/17 u 10 sati. Ostali pristupnici su ostvarili manje od 50% točno riješenog ispita.

Uvid u pismeni dio ispita će se održati u istom terminu.

Rezultati ispita od 13.07.2017._Politička ekonomija_stručni i integrirani studij

Datum objave: 14.07.2017.


Uvjete za pristupanje usmenom dijelu ispita (Ponedjeljak, 10 sati, Radićeva 17, I kat) ispunili su: 

 

STRUČNI STUDIJ

 

1.    Martina Tomašić - 4/5

2.    Mina Dinić - 3/4

3.    Mirna Petričević - 3

4.    Nikolina Kufner - 2/3

5.    Ana Fuček - 2

6.    Marija Ruža Gropec - 2

7.    Gabrijela Miočević - 2

8.    Tihana Pintarić - 1/2 

9.    Sadbera Djibedi - 1/2

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

1.    Ivana Rošić - 4

2.    Marin Bradarić - 3

3.    Ivan Labazan - 2/3

4.    Vedran Nikolić - 2

5.    Ljerka Šitum - 1/2 

6.    Ana Petrijevčanin - 1/2 

7.    Josipa Šušenj - 1/2