Naslovna


Katedra građansko-pravnih znanosti

Dobro došli na stranice katedre Građanskopravnih znanosti. Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja te o ostalim podacima i događajima relevantnima za ovaj predmet.

Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese djelatnika katedre.

Rezultati 1. kolokvija iz Osnova građanskog prava

Datum objave: 29.03.2017.


 1. kolokvij iz Osnova građanskog prava, od 28. 03. 2017. godine, položili su:

 

 1. Meljankić Monika       10 bodova
 2. Šarić Magdalena        8
 3. Aničić Nikolina           7.5
 4. Žiga Marija               7.5
 5. Hlapčić Sabina          7
 6. Kuček Ivana             7
 7. Andračić Ivona          6.5
 8. Brtan Žana               6.5
 9. Stanić Tea                6.5
 10. Vinogradac Marina     6.5
 11. Branilović Lea            6
 12. Dukić Melita               6
 13. Dorić Biljana             5.5
 14. Jurić Ivona               5.5
 15. Mađaš Matea            5.5
 16. Derdić Mirna             5
 17. Žužić Valentina         5

Studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili 5 bodova, potrebno je da na sljedećim kolokvijima ostvare minimalno 5.5 bodova.

 

Ostali rezultati:

 

 1. Oklopčić Martina        4.5  bodova
 2. Bijelić Dragana          4
 3. Novaković Dragana    4
 4. Perković Mirela          3.5
 5. Čurčinac Eva             3
 6. Jurković Gabrijel        3
 7. Skočibušić Martina      2.5
 8. Šajnović Ela               2.5
 9. Džambić Valentina      2
 10. Gavrić Ema                2
 11. Radonić Ines              2
 12. Šipoš Dajana             1.5
 13. Zelić Marijeta             1
 14. Perij Irena                 0.5
 15. Joh Monika                 0
 16. Maslov Anita               0
 17. Šimošić Dora              0

Uvid u kolokvij je 31. 3. 2017. (petak) u 10 sati, u kabinetu docenta dr. sc. Davorina Pichlera

GPP - REZULTATI S RASPOREDOM ODRŽAVANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Datum objave: 26.02.2017.


GPP - REZULTATI S RASPOREDOM ODRŽAVANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Pismeni dio ispita od 23. veljače 2017. položili su sljedeći studenti:
1. Mujčinović, Mirta (26)
2. Galic, Karolina (25)
3. Petrović, Marija (25)
4. Deanović, Dejana (22)
5. Ivkić, Marija (21)
6. Arlović, Vladimir (21)
7. Nađ, Jelena (20)
8. Modrić, Nikolina (20)
9. Miloglav, Hrvoje (19)
10. Dumančić, Iva (19)
11. Turkalj, Iva (19)
12. Mileta, Branimir (19)
13. Pavić, Damir (18)
14. Jureta, Iva (18)
15. Anđić, Renata (18)
16. Kovač, Danijel (17)
17. Lar, Mirela (17)
18. Dimitarević, Anja (17)
19. Puljić, Ines (17)
20. Markešić, Ivana (17)

Usmeni dio ispita održatavati će se prema sljedećem rasporedu;

1. u ponedjeljak, 27. veljače 2017. s početkom u 10:30 sati za studente 1-9 (Mujčinović-Miloglav).

2. u utorak, 28. veljače 2017. s početkom u 11,00 sati za studente 10-20 (Dumančić - Markešić)

Pisani ispravak kolokvija od 23. veljače 2017. položili su sljedeći studenti:
1. Sabljić, Maša (20)
2. Tomić, Mislav (19)
3. Horvat Dino (16)
4. Brkić, Magdalena (14)
5. Mišura, Valentina (17)
6. Haramija, Mia (17)
7. Zatezalo, Mirela (16)
8. Ljepović, Lorena (16)
9. Serdarušić, Ana (16)

Usmeni dio ispita za studente koji su uspješno kolokvirali održat će se u srijedu 1. ožujka 2017. s početkom u 17,00 sati.

Građansko pravo 1, rezultati ispita (14.2.2017.)

Datum objave: 14.02.2017.


Usmeni dio ispita i uvid u ispit: srijeda, 15.2. u 9:30h

 

 1. RENATA PETAK, 7 1/2
 2. IVANA KOLENKO, 7
 3. NEVEN MANDEK, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. MATEJ AUGUSTIN, 5
 2. LJUBICA MATIJEVIĆ, 5
 3. MARIJA ŠARAC, 4 1/2
 4. MARTINA ARAMBAŠIĆ, 4
 5. JAN PEĆINA, 4
 6. MARINA KRIŽARIĆ, 3 1/2
 7. MARINA MANDARIĆ, 3 1/2
 8. NEVENA TRIPIĆ, 3 1/2
 9. MARKO MARJANOVIĆ, 3
 10. MARTINA ARAČIĆ, 2 1/2
 11. MARIJA KOPILOVIĆ, 2
 12. SINIŠA OREŠČANIN, 1 1/2
 13. VESNA PLAVŠIĆ, 1 1/2
 14. MIHAELA ZORKIĆ, 1 1/2
 15. DARIO EGYED, 1/2

PRAVNA KLINIKA - X. SEMESTAR GRAĐANSKOPRAVNOG MODULA

Datum objave: 09.02.2017.


Pravna klinika je u programu Pravnog fakulteta uvrštena u X. semestar studija prava. 

Temeljna ideja je studentima pružiti mogućnost uvid u modalitete funkcioniranja prava u praksi.

Nekoliko je načina na koji studenti mogu uspješno ispuniti obveze u okviru progrema;

 1. Hospitiranje kod odvjetnika ili javnog bilježnika.
 2. Redovito pohađanje nastave/vježbi tijekom kojih se raspravljaju različite situacije iz pravne prakse.
 3. Sudjelovanje u radu Pravne klinike "OSIJEK PRO BONO".  

Budući da Fakultet nije u mogućnosti pojedinačno dogovarati hospitiranja kod odvjetnika i javnih bilježnika, taj model ispunjavanja obveza iz nastavnog plana i programa podrazumijeva samostalan dogovor studenata s odvjetničkom ili javnobilježničkom kancelarijom koja je spremna pomoći/izaći u susret u vezi stjecanjanja praktičnih znanja i vještina/izdavanja potvrde o obavljenom stažu. Hospitiranje se dokazuje potvrdom.

Potvrda o obavljenim pravnokliničkim vježbama mora jasno potvrditi da ste upravo Vi (vaši podaci) u točno navedenom razdoblju u ukupnom trajanju ne manje od 60 sati pohađali predmet (na način na koji Vam je naveden u indeksu). Potpis izdavatelja kao i naznaka datuma izdavanja potvrde se podrazumijeva.

Drugi način podrazumijeva redovito pohađanje nastave / vježbi koje počinju u mjesecu ožujku 2017.

Treći način - uključivanje u rad Pravne klinike "Osijek PRO BONO". O radu Pravne klinike "OSIJEK PRO BONO" možete se upoznati na: http://klinika.pravos.unios.hr/.

Prravna klinika natječaj za sudjelovanje u radu objavljuje sredinom mjeseca veljače. Svi studenti koji žele sudjelovati u radu Klinike moraju prijaviti sudjelovanje putem obrasca koji će biti objavljen.

GPP - REZULTATI KOLOKVIJA S RASPOREDOM POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Datum objave: 09.02.2017.


GPP - REZULTATI KOLOKVIJA

GPP - rezultati I. i II. kolokvija iz predmeta GPP:  GPP - REZULTATI KOLOKVIJA.pdf

GPP - raspored polaganja usmenog dijela ispita:  GPP - RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA.pdf

REZULTATI I. KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Datum objave: 15.12.2016.


GPP - REZULTATI I. KOLOKVIJA
STUDENT 1. KOLOKVIJ 2. KOLOKVIJ
ANĐIĆ RENATA 12  
ANTONIĆ IVA 13  
BAHNIK OLIVER 17  
BARIĆ RAHELA 21  
BLATANČIĆ DUNJA 13  
BOKULIĆ ANTONIJA 16  
BORAS IVANA 0  
BOŠKOVIĆ NIKOLINA 13  
BRKIĆ MAGDALENA 6  
CVETKOVIĆ DENIS 11  
ČUBELIĆ IVA 7  
DASOVIĆ RAFAEL 18  
DEANOVIĆ DEJANA 14  
DEGMEČIĆ STJEPAN 13  
DIMITAREVIĆ ANJA 10  
DOŠEN FILIP 14  
DUGANDŽIĆ IVONA 14  
DUMANČIĆ IVA 16  
DUNDOVIĆ ANKICA 6  
EŠEGOVIĆ INES 16  
FERIĆ DOMAGOJ 19  
FILAKOVIĆ MIRELA 13  
FILIPOVIĆ IVANA 16  
FRANUŠIĆ ANA 9  
GALIC KAROLINA 18  
GILJA TOMISLAV 13  
GRBAVAC SANDRA 16  
GRGUR PETAR 17  
GUNJARIĆ TEA 16  
HARAMIJA MIA 16  
HELT HERMINA 15  
HORVAT DINO 12  
IVKIĆ MARIJA 12  
JOVANČEVIĆ MONIKA 20  
JOVANOVIĆ BOJAN 18  
JURETA IVA 13  
JURINJAK ANA 15  
KAJMIĆ BRANIMIR 17  
KLAIĆ TAMARA 14  
KLARIĆ IVA 16  
KLJAJIĆ IVANA 18  
KONRAD IRENA 8*  
KOVAČ DANIJEL 11  
KOVAČ NIKOLINA 17  
KRIŽANEC FILIP 15  
KUREČIĆ IVAN 13  
KUZIJEV KARLO 3  
LEBO STJEPAN  15  
LJEPOVIĆ LORENA 16  
MARIĆ ANITA 9  
MARTIĆ IVANA 16  
MARTINOVIĆ DALMA 13  
MATINOVIĆ SANDA 17  
MATIĆ MIA 15  
MILIČEVIĆ DARIJA 13  
MILOGLAV HRVOJE 17  
MIŠURA VALENTINA 15  
MODRIĆ NIKOLINA 8  
NAĐ JELENA 9  
NEDIĆ DOMAGOJ 18  
OSREČAK MARIJA 13  
PAVIĆ DAMIR 16  
PETROVIĆ MARIJA 11  
POPIJAČ IVA 10  
PRGOMET MAJA 13  
RAJKOVIĆ MIHAELA 14  
REŠETAR MARTINA 8  
RISEK MIRELA 15  
ROMIĆ JANJA 16  
RUKAVINA MATEJ 8  
SAMARDŽIĆ ŽELJKO 15  
SERDARUŠIĆ ANA 17  
SOLGAT KRISTINA 18  
STANIĆ ISIDORA 7  
STUBIČAR VEDRANA 19  
SUŠILOVIĆ ANAMARIJA 15  
ŠIMPRAGA SANJA 16  
ŠOŠTARIĆ ENA 15  
ŠTRANGAR IVAN 21  
ŠTRBAC DARIO 17  
ŠUŠAK MIRNA 13  
TADIJANOVIĆ KATARINA 15  
TOMIĆ MISLAV 11  
TURKALJ ANA 10  
URBANEK VEDRANA 18  
VAJDOVČIĆ SANDRA 17  
VEŠLIGAJ ANITA 16  
VODANOVIĆ DARIJA 14  
VRBNJAK ANA 13  
VOJTEK ELA 12  
VUKUŠIĆ DINO 19  
VUKUŠIĆ FILIP 17  
VULETIĆ ANITA 10  
ZATEZALO MIRELA 14  
ZEČIĆ ANA 16  
ŽUPAN LUCIJA 16  
 
Informacija o bodovanju s poveznicom na ocjenu:
13-15 dovoljan
16-18 dobar
19-21 vrlo dobar
22-24 odličan