Naslovna


Katedra građansko-pravnih znanosti

Dobro došli na stranice katedre Građanskopravnih znanosti. Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja te o ostalim podacima i događajima relevantnima za ovaj predmet.

Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese djelatnika katedre.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 održanog 17.5.2017.

Datum objave: 18.05.2017.


Uvid u ispit: petak, 19.5. u 12:00h

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 19.5., u 12:00h.

 

 1. MARINA ĐAKOVIĆ, 8 1/2
 2. IVAN BARIŠIĆ, 8
 3. MOIRA MRAVLINČIĆ, 8
 4. PETRA BILOŠ, 7 1/2
 5. JAN PEĆINA, 7 1/2
 6. MARIJA GLAVIĆ, 7
 7. MARINA KRIŽARIĆ, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. DORA PALIĆ, 5 1/2
 2. ANA RUKAVINA, 5 1/2
 3. TOMISLAV HABUS, 4 1/2
 4. MARIJANA PUŠKADIJA, 4
 5. HRVOJE CIGLAR, 3 1/2
 6. VESNA PLAVŠIĆ, 2
 7. KRISTINA RELJKOVIĆ, 2
 8. FILIP TOMIĆ, 2
 9. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 1 1/2
 10. MAJA KOLARIĆ, 1 1/2

Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Građansko pravo 1 - redoviti studenti

Datum objave: 16.05.2017.


Uvid u kolokvij: ponedjeljak, 22.5. u 12:00h.

 

 1. DOMINIK BELOŠEVIĆ, 7 1/2
 2. IVANA BOGOVIĆ, 7 1/2
 3. ELIZABETA KOVAČ, 7 1/2
 4. IVAN VIDAKOVIĆ, 7 1/2
 5. PAATRICIA ĐURĐIC, 7
 6. IVANA HALAPIR, 7
 7. DANIJELA KALANJ, 7
 8. IVANA MARIĆ, 7
 9. GORAN MARŠIĆ, 7
 10. FRAN PAPAC, 7
 11. ANDREA BILJEŠKOVIĆ, 6 1/2
 12. LORENA KRAJNC, 6 1/2
 13. LUCIJA MATIĆ, 6 1/2
 14. EDITA PAVLINIĆ, 6 1/2
 15. ANA BRADIĆ, 6
 16. VANESA-ELENA ĐURĐEVIĆ, 6
 17. FILIP GENERAIĆ, 6
 18. SILVIJA GLAVICA, 6
 19. MONIKA KNEŽEVIĆ, 6
 20. JOSIP NEKIĆ, 6
 21. ANTONIO PERIĆ, 6
 22. LORA SKUBAN, 6
 23. PATRICIJA BUBALO, 5 1/2
 24. ANTONELA KESEGIĆ, 5 1/2
 25. LUKA KVESIĆ, 5 1/2
 26. ANA MIHALJEVIĆ, 5 1/2
 27. JELENA PROPADALO, 5 1/2
 28. ANA TOKIĆ, 5 1/2
 29. IVAN TOKIĆ, 5 1/2
 30. MARIN BLADIĆ, 5 1/2
 31. KRISTINA VLAOVIĆ, 5 1/2
 32. ANA-MARIJA BAJAN, 5
 33. BEATA BOŠNAKOVSKI, 5
 34. IVAN ĐUNJA, 5
 35. ANICA KALAMIZA, 5
 36. MIRNA KOPRIVNJAK, 5
 37. IVANA KRAMER, 5
 38. TANJA MARGARIĆ, 5
 39. MIHAELA MOKOS, 5
 40. IVANA RADMANIĆ, 5
 41. MISLAV RADOJEVIĆ, 5
 42. LANA RUBIL, 5
 43. MARCELA TADIĆ, 5
 44. NIKOLINA TOMIĆ, 5
 45. MARTINA TOPIĆ, 5
 46. SARA VLAHEK, 5
 47. MAJA VULIĆ, 5

 

STUDENTI KOJI NA SLJEDEĆEM KOLOKVIJU MORAJU OSTVARITI NAMJANJE 5 BODOVA:

 

 1. MAJA BORŠIĆ, 4 1/2
 2. JANJA ĐURASOVIĆ, 4 1/2
 3. JOSIPA MARJANOVIĆ, 4 1/2
 4. ANA-MARIJA ŽARKOVIĆ, 4 1/2

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. ANA-MARIA ČUIĆ, 4
 2. MARTINA ŽABEK, 4
 3. SARA ČAPO, 3 1/2
 4. KLARA JANOTA, 3 1/2
 5. ENA SUHIĆ, 3 1/2
 6. ADRIANA TOMAIĆ, 3 1/2
 7. AMALIA SEVER, 3
 8. VLATKA RATKOVIĆ, 2 1/2
 9. MARIJA SERDARUŠIĆ, 2 1/2

Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Građansko pravo 1 (izvanredni studenti)

Datum objave: 15.05.2017.


 1. MIROSLAV ERLAČ, 8
 2. ANJA PTIČEK, 8
 3. HRVOJKA MARINKOVIĆ, 7 1/2
 4. IVAN PIPER, 7 1/2
 5. GORDANA JAGNIĆ NENADIĆ, 7
 6. HRVOJE LACOVIĆ, 7
 7. MARINELLA MAROLT, 7
 8. TAMARA OPAČIĆ, 7
 9. KATARINA PINTARIĆ, 7
 10. NIVES STIPČIĆ GOSTOVIĆ, 6 1/2
 11. IVOR ŠTEFANOVIĆ, 6 1/2
 12. SILVIJA VIŠAK, 6 1/2
 13. MATEJ AUGUSTIN, 6
 14. MIRTA KESERICA, 6
 15. IRENA KLOBUČAR, 6
 16. ANEA MIHAJLOVIĆ, 6
 17. IVA PELICARIĆ, 6
 18. GORANA HRBAK, 5 1/2
 19. IVAN KUREČIĆ, 5 1/2
 20. MIRELA LJEŠEVIĆ, 5 1/2
 21. ZVONIMIR SKOČAJ, 5 1/2
 22. DORA ČOLAK, 5
 23. MORENA KLEPO, 5
 24. HRVOJE LINK, 5
 25. ANA PIRIĆ, 5
 26. HELENA RUMORA, 5
 27. HELENA ŠKUDAR, 5
 28. DENI ŠNAJDER, 5

 

STUDENTI KOJI NA SLJEDEĆEM KOLOKVIJU MORAJU OSTVARITI NAJMANJE 5 BODOVA:

 

 1. IVO BAČIĆ, 4 1/2
 2. TAMARA DEDA, 4 1/2
 3. MARIJA KOPILOVIĆ, 4 1/2
 4. MAŠA POŠTIĆ, 4 1/2
 5. NEVENA TRIPIĆ, 4 1/2
 6. NIKOLA TUFEKOVIĆ, 4 1/2

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. TAMARA GRGAČIĆ, 3 1/2
 2. MARTINA BAGARIĆ, 3 1/2
 3. MELINDA BEKAVAC, 3 1/2
 4. ANA-MARIJA MARKAČ-BRGLES, 3 1/2
 5. SINIŠA OREŠČANIN, 3
 6. ARMIN PAŠALIĆ, 3
 7. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 3
 8. JASNA KRIŽANAC, 2 1/2
 9. ANA PUĆO, 2 1/2
 10. KRISTIJAN TOMIĆ, 2 1/2
 11. TANJA DANEK, 2
 12. DARIO EGYED, 1 1/2
 13. JELENA VEREŠ, 1 1/2

Uvid u kolokvij: utorak, 16.5. u pauzi tijekom predavanja ili po dogovoru.

Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Osnove građanskog prava

Datum objave: 13.05.2017.


 1. KATARINA ALEŠKOVIĆ, 10
 2. MARIO NEDIĆ, 8 1/2
 3. KATARINA VERHAS, 8 1/2
 4. ANA-MARIJA VUGREK, 8 1/2
 5. MARIJANA BALOG, 8
 6. ANĐELINA BOŠNJAK, 8
 7. AMANDA KEMIVEŠ, 8
 8. SANJA KRIŽANOVIĆ, 8
 9. IVANA ŠARIĆ, 8
 10. KATARINA KRIKO, 7 1/2
 11. KATARINA ŠOKAC, 7 1/2
 12. VALENTINA MARGETIĆ, 7
 13. MARTA REPINC, 7
 14. IVANA STANUŠIĆ, 7
 15. MATEJ ŠTOK, 7
 16. ZORANA BERAJA, 6
 17. LUKA ĐURAŠINOVIĆ, 6
 18. MARIJA FUREŠ, 6
 19. SARA SLAVIČEK, 6
 20. DARIA STANČIN, 6
 21. MARTINA VRHOVSKI, 6

OSTALI REZULTATI:

 1. SILVIJA MAURER, 3 1/2

 

Uvid u kolokvij: po dogovoru.

Rezultati pisanog ispita iz Građanskog prava 2 od 19.04. 2017.

Datum objave: 19.04.2017.


Pisani ispit iz Građanskog prava 2, od 19.04.2017., položili su:

 

 1. Pilošta Petra          8.5   bodova
 2. Šumiga ana           8
 3. Gilja Tomislav        7
 4. Pajdić Bernardo      7
 5. Sebelić Ivana         7

Navedeni studenti usmenom ispitu pristupaju 20.04.2017 (četvrtak) u 12 sati u kabinetu prof. dr. sc. Vlade Belaja

Ostali rezultati:

 1.  Prejac Marija            5.5   bodova
 2. Blaženović Mirjana     4
 3. Degmečić Stjepan      3
 4. Boroša Anita              2.5
 5. Rogalo Ivana             1.5
 6. Vidović Ivana             1.5
 7. Ogorec Dorotea          1
 8. Škorić Zvonimir          0.5
 9. Kemenović Dario         0
 10. Starčević Zrinoslav      0

Uvid u rezultate ispita biti će u srijedu, 26.04.2017, u 10 sati u kabinetu doc. dr. sc. Davorina Pichlera.

Rezultati ispita - Građansko pravo 1, 19.4.2017.

Datum objave: 19.04.2017.


Uvid u ispit: petak, 21.4. u 11h.

Usmeni dio ispita: petak, 21.4. u 11h.

 

 1. LANA PERŠIN, 9 1/2
 2. LJUBICA MATIJEVIĆ, 7
 3. DEJANA POZNANOVIĆ, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. JAN PEĆINA, 5 1/2
 2. MARINA KRIŽARIĆ, 3 1/2
 3. MOIRA MRAVLIČIĆ, 2 1/2
 4. TOMISLAV HABUS, 2
 5. VESNA PLAVŠIĆ, 1/2
 6. MAJA KOLARIĆ, 0

Rezultati 1. kolokvija, Građansko pravo 1, redovni studenti

Datum objave: 14.04.2017.


Uvid u kolokvij: ponedjeljak, 24.4. u 12:00h.

 

 1. ANA-MARIJA BAJAN, 7 1/2
 2. PATRICIJA BUBALO, 7
 3. IVAN VIDAKOVIĆ, 7
 4. IVANA BOGOVIĆ, 6 1/2
 5. MAJA BORŠIĆ, 4 1/2
 6. MONIKA KNEŽIĆ, 6 1/2
 7. ELIZABETA KOVAČ 6 1/2
 8. IVANA MARIĆ, 6 1/2
 9. LUCIJA MATIĆ, 6 1/2
 10. PATRICIA ĐURĐIC, 6
 11. SILVIJA GLAVICA, 6
 12. IVANA HALAPIR, 6
 13. DANIJELA KALANJ, 6
 14. MIRNA KOPRIVNJAK, 6
 15. LORENA KRAJNC, 6
 16. ANA MIHALJEVIĆ, 6
 17. SARA VLAHEK, 6
 18. ANA BRADIĆ, 5 1/2
 19. VANESA-ELENA ĐURĐEVIĆ, 5 1/2
 20. JOSIPA MARJANOVIĆ, 5 1/2
 21. JELENA PROPADALO 5 1/2
 22. KRISTINA VLAOVIĆ, 5 1/2
 23. JANJA ĐURASOVIĆ, 5
 24. KLARA JANOTA, 5
 25. LUKA KVESIĆ, 5
 26. GORA MARŠIĆ, 5
 27. JOSIP NEKIĆ, 5
 28. FRAN PAPAC, 5
 29. ANTONIO PERIĆ, 5
 30. MISLAV RADOJEVIĆ, 5
 31. MARCELA TADIĆ, 5
 32. NIKOLINA TOMIĆ, 5
 33. MARIN VLADIĆ, 5

 

STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO IZAĆI NA 2. KOLOKVIJ, NO NA PREOSTALA DVA KOLOKVIJA MORAJU IMATI NAJMANJE 5 BODOVA:

 

 1. DOMINIK BELOŠEVIĆ, 4 1/2
 2. SARA ČAPO, 4 1/2
 3. ANNA-MARIA ČUIĆ, 4 1/2
 4. ANDREA BILJEŠKOVIĆ, 4 1/2
 5. BEATA BOŠNAKOVSKI, 4 1/2
 6. IVAN DŽUNJA, 4 1/2
 7. FILIP GENERALIĆ, 4 1/2
 8. ANICA KALAMIZA, 3 1/2
 9. ANTONELA KESEGIĆ, 4 1/2
 10. IVANA KRAMER, 4 1/2
 11. TANJA MARGARIĆ 4 1/2
 12. MIHAELA MOKOS, 4 1/2
 13. EDITA PAVLINIĆ, 4 1/2
 14. IVANA RADMANIĆ, 4 1/2
 15. VLATKA RATKOVIĆ, 4 1/2
 16. LANA RUBIL, 4 1/2
 17. MARIJA SERDARUŠIĆ, 4 1/2
 18. AMALIJA SEVER, 4 1/2
 19. LORA SKUBAN, 4 1/2
 20. ENA SUHIĆ, 4 1/2
 21. ANA TOKIĆ, 4 1/2
 22. IVAN TOKIĆ, 4 1/2
 23. ADRIANA TOMAIĆ, 4 1/2
 24. MARTINA TOPIĆ, 4 1/2
 25. MAJA VULIĆ, 4 1/2
 26. MARTINA ŽABEK, 4 1/2

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. TEA DUMANČIĆ, 3 1/2
 2. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 3 1/2
 3. SANJA KAURIN, 3 1/2
 4. ANAMARIA LAZIĆ, 3 1/2
 5. PETRA MARKOVINOVIĆ, 3 1/2
 6. VALENTINA MILJEVIĆ, 3 1/2
 7. BORNA MOROVIĆ, 3 1/2
 8. DOMAGOJ DŽIGUMOVIĆ, 3
 9. KARLO ERŽIĆ, 3
 10. IVANA HORVAT, 3
 11. ANJA KOVAČ, 3
 12. MELINDA OTROK, 3
 13. IVONA RUŽIĆ, 3
 14. LUCIJA ŠKRTIĆ, 3
 15. BERNARDA BURSIĆ, 2 1/2
 16. GABRIJELA DEVČIĆ, 2 1/2
 17. MATEA FEGEŠ, 2 1/2
 18. ANTONIA STRUČIĆ, 2 1/2
 19. TENA ŠEBELIĆ, 2 1/2
 20. ANAMARIA TRNSKI, 2 1/2
 21. JOSIP VRBIĆ, 2 1/2
 22. DIANA UDIKOVIĆ, 2 1/2
 23. ENA ZDUNIĆ, 2 1/2
 24. DANIJEL BRANILOVIĆ, 2
 25. LARA BUČEV, 2
 26. ADRIAN KUČAN, 2
 27. IGOR MILAOVIĆ, 2
 28. LUKA RADOLOVIĆ, 2
 29. BARBARA TURKALJ, 2
 30. LOVRO BRKIĆ, 1 1/2
 31. VLATKA COTA, 1 1/2
 32. MATEA JAKŠIĆ, 1 1/2
 33. VIKTORIJA LJUBIČIĆ, 1 1/2
 34. MIRNA ZLATIĆ, 1 1/2
 35. ALEN DORIĆ, 1
 36. MILENKO KNEŽEVIĆ, 1
 37. FILIP PLAŠĆAK, 1
 38. BENJAMIN ŠANTOŠI, 1
 39. MATEO PEJIN, 1/2
 40. KARLA ŠREBLIN-TUTIĆ, 0

Rezultati 1. kolokvija, Građansko pravo 1, izvanredni studenti

Datum objave: 12.04.2017.


 1. IVO BAČIĆ, 7 1/2
 2. IVAN KUREČIĆ, 7 1/2
 3. IVA PELICARIĆ, 7 1/2
 4. NEVENA TRIPIĆ, 7 1/2
 5. HRVOJKA MARINKOVIĆ, 7
 6. MARINELA MAROLT, 7
 7. ANJA PTIČEK, 7
 8. DENI ŠNAJDER, 7
 9. IVOR ŠTEFANOVIĆ, 7
 10. ANA-MARIJA ŽARKOVIĆ, 7
 11. DARIO EGYED, 7
 12. ARMIN PAŠALIĆ, 6 1/2
 13. TAMARA OPAČIĆ, 6 1/2
 14. KATARINA PINTARIĆ, 6 1/2
 15. DONA ČOLAK, 6
 16. MIROSLAV ERLAČ, 6
 17. IRENA KLOBUČAR, 6
 18. MIRELA LJEŠEVIĆ, 6
 19. GORDANA JAGNIĆ NENADIĆ, 6
 20. IVAN PIPER, 6
 21. MIRTA KESERICA, 5 1/2
 22. ANEA MIHAJLOVIĆ, 5 1/2
 23. ANA PIRIĆ, 5 1/2
 24. ANA PUĆO, 5 1/2
 25. HELENA ŠKUDAR, 5 1/2
 26. MELINDA BEKAVAC, 5
 27. TAMARA DEDA, 5
 28. TAMARA GRGAČIČ, 5
 29. GORANA HRBAK, 5
 30. MORENA KLEPO, 5
 31. HRVOJE LACOVIĆ, 5
 32. HRVOJE LINK, 5
 33. MAŠA POŠTIĆ, 5
 34. HELENA RUMORA, 5
 35. ZVONIMIR SKOČAJ, 5
 36. NIVES STIPČIĆ GOSTOVIĆ, 5
 37. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 5
 38. KRISTIJAN TOMIĆ 5
 39. NIKOLA TUFEKOVIĆ, 5

 

STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO PRISTUPITI DRUGOM KOLOKVIJU, NO NA SLJEDEĆA DVA KOLOKVIJA MORAJU IMATI NAJMANJE 5 BODOVA:

 

 1. MATEJ AUGUSTIN, 4 1/2
 2. MARTINA BAGARIĆ, 4 1/2
 3. TANJA DANEK, 4 1/2
 4. ANA-MARIJA MARKAČ-BRGLES, 4 1/2
 5. JASNA KRIŽANAC, 4 1/2
 6. SINIŠA OREŠČANIN, 4 1/2
 7. JELENA VEREŠ, 4 1/2
 8. SILVIJA VIŠAK, 4 1/2

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. MARTINA ČOLAK, 3 1/2
 2. BILJANA DOJMI, 3 1/2
 3. DAVOR LUKENDA, 3 1/2
 4. ANA RUKAVINA, 3 1/2
 5. FILIP TOMIĆ, 3 1/2
 6. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 3
 7. JELENA GRGIĆ, 3
 8. ARIJANA RASPUDIĆ, 3
 9. LUCIJA ČOVIĆ, 3
 10. MATEJA KOŽIĆ-ZENUN, 2 1/2
 11. JOSIP KUST, 2 1/2
 12. ANITA CIGANEK, 2
 13. BRANKA VLAŠIĆ, 2
 14. KRUNO KUKUČKA, 1 1/2
 15. ĐURĐICA MEDVED, 1 1/2
 16. LUCIJAN PRIPUZ, 1 1/2
 17. LUKA VILAJTOVIĆ, 1 1/2
 18. MAJA VRHOVČEVIĆ, 1 1/2
 19. INES BARBARIĆ, 1
 20. BRANIMIR GREGUROVIĆ, 1
 21. NJOMZA MORINA, 1
 22. ANA NAGLIĆ, 1
 23. MARKO SUDAR, 1/2

 

Uvid u kolokvij: u utorak, 18.4. tijekom pauze na predavanju ili po dogovoru.

Rezultati 1. kolokvija, Osnove građanskog prava, redovni studenti

Datum objave: 10.04.2017.


Uvid u kolokvij: po dogovoru, u kabinetu doc.dr.sc. Klasiček

 

 1. MARIO NEDIĆ, 10
 2. KATARINA ALEŠKOVIĆ. 9 1/2
 3. KRISTINA KRIKO, 8
 4. KATARINA VERHAS, 8
 5. ANA-MARIJA VUGREK, 8
 6. MARTA REPINC, 7 1/2
 7. IVANA ŠARIĆ, 7 1/2
 8. KATARINA ŠOKAC, 7
 9. ANĐELINA BOŠNJAK, 6 1/2
 10. MARIJA FUREŠ, 6 1/2
 11. VALENTINA MARGETIĆ, 6 1/2
 12. LUKA ĐURAŠINOVIĆ 6
 13. AMANDA KEMIVEŠ, 6
 14. SONJA KRIŽANOVIĆ, 6
 15. DARIA STANČIN, 6

 

STUDENTI KOJI NA SLJEDEĆIM KOLOKVIJIMA MORAJU IMATI BAREM 6 BODOVA:

 

 1. MARIJANA BALOG, 5 1/2
 2. ZORANA BERAJA, 5 1/2
 3. SILVIJA MAURER, 5 1/2
 4. SARA SLAVIČEK, 5 1/2
 5. IVANA STANUŠIĆ, 5 1/2
 6. MATEJ ŠTOK, 5 1/2
 7. MARTINA VRHOVSKI, 5 1/2

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. KATARINA JAGARINEC, 4 1/2
 2. KRISTINA KOVAČIĆ, 4 1/2
 3. ANAMARIA RORA, 4 1/2
 4. SANDRA CIKAČ, 4
 5. PETRA POHARC, 4
 6. ANAMARIA TURKALJ, 4
 7. PETRA MAJIĆ, 3
 8. MAJA VUJOVIĆ, 3
 9. MARIJA BIRTIĆ, 2 1/2
 10. DIJANA BRAJKO, 2 1/2
 11. DANIELA JAKOPANEC, 2 1/2
 12. LAURA BORIĆ, 2
 13. LIDIJA GAŠPARIĆ, 2
 14. NIKOLINA GAŠPAROVIĆ, 2
 15. TINA ŠEREMET, 2
 16. MATEA ŽULJEVIĆ, 2
 17. MATEJA CESAREC, 1 1/2
 18. DANIJELA LONČAR, 1 1/2
 19. PETRA RATAJEC, 1 1/2
 20. HRVOJE SADRIĆ, 1 1/2
 21. INES VRBANIĆ, 1 1/2
 22. ELA BAČIĆ, 1
 23. BARBARA KATIĆ, 1
 24. MARIJA MARELJIĆ, 1
 25. KRISTINA VRBANEC, 1
 26. MIHALEA BIŠKUPIĆ, 1/2
 27. VALENTINA CVETKOVIĆ 1/2
 28. TAMARA DODIĆ, 1/2
 29. DINO GRGIĆ, 1/2
 30. ZRINKA STANIŠA, 1/2
 31. NIKOLINA DEDIĆ, 0
 32. SMILJANA RADIĆ, 0
 33. PETRA TOMIĆ, 0
 34. VALENTINA VELIČAN, 0

Rezultati 1. kolokvija iz Građanskog prava 2, održanog 27.03.2017. (izvanredni studenti)

Datum objave: 30.03.2017.


I. kolokvij položili su:

 

 1. Aldrijana Andrić           8  bodova
 2. Danijela Jularić            7.5
 3. Mateo Miličević            7.5
 4.  Tomislav Palaić          7.5
 5. Iva Antonić                 7
 6. Igor Buć                     7
 7. Iva Bule                     7
 8. Sandra Grbavac          7
 9. Zrinka Opačak            7
 10. Ena Šuper                  6.5
 11. Danilo Zejak               6.5
 12. Ivana Bergovec          6
 13. Jelica Božanović         6
 14. Kristijan Bruck           6
 15. Iva Cundeković          6
 16. Iva Čubelić                6
 17. Dijana Garip              6
 18. Vedran Ilić                6
 19. Monika Jovančević      6
 20. Marijan Jurlina            6
 21. Tiora Marciuš             6
 22. Anita Marić                6
 23. Matej Rukavina          6
 24. Maša Sabljić              6
 25. Saša Šmidt               6
 26. Anita Vešligaj            6
 27. Ivna Zadro                6
 28. Inga Župan               6
 29. Renata Anđić             5.5
 30. Davorka Banović        5.5
 31. Petra Cuki                 5.5
 32. Stipe Čačić                5.5
 33. Fabijan Čičak              5.5
 34. Ana Čorić                 5.5
 35. Ivana Čutić                 5.5
 36. Tomislav Gilja            5.5
 37. Iva Jureta                  5.5
 38. Matko Majnarić           5.5
 39. Ivana Markešić          5.5
 40. Tatajana Poljak          5.5
 41. Nives Puljić                5.5
 42. Mirela Risek               5.5
 43. Davor Šarac               5.5
 44. Ivan Car                    5
 45. Filip Došen                 5
 46. Ana Gavranović          5
 47. Vanja Grabić              5
 48. Domagoj Mandić         5
 49. Ivana Sebelić             5
 50. Ana Sesvečan            5
 51. Petra Težak               5

Ostali rezultati:

 

 1. Matko Gačić                 4.5
 2. Ante Glavurdić             4.5
 3. Štefanija Kolarić           4.5
 4. Tihana Kovačević          4.5
 5. Juraj Miličić                   4.5
 6. Marina Perak                 4.5
 7. Maja Prgomet                4.5
 8. Vlatka Vidaković            4.5
 9. Stjepan Degmečić          4
 10. Ivana Gavrić                 4
 11. Irena Konrad                 4
 12. Sandra Matinović           4
 13. Branimir Mileta               4
 14. Branka Vlašić                 4
 15. Iva Bašić                       3.5
 16. Iva Dumančić                 3.5
 17. Darko Ham                     3.5
 18. Ana Šumiga                   3.5
 19. Mirna Šušak                   3.5
 20. Marija Bevanda               3
 21. Marko Kiš                       3
 22. Marija Osrečak                3
 23. Denis Cvetković               2.5
 24. Mirna Malbašić                 2.5
 25. Darija Miličević                 2.5
 26. Kristina Solgat                 2.5
 27. Jelena Špoljar                  2.5
 28. Luka Vukić                       2.5
 29. Emanuela Zakanji Benko   2.5
 30. Ilija Barišić                       2
 31. Nina Bučko                       2
 32. Ivan Buljubašić                 1.5
 33. Maja Petrić                       1.5
 34. Jelena Vereš                     1
 35. Filip Križanec                     0.5
 36. Ivana Vidović                    0.5
 37. Maja Bešlić                        0

Studenti koji su na I. kolokviju ostvarili 4.5 boda mogu pristupiti sljedećem kolokviju, ali na ostalim kolokvijima moraju ostvariti najmanje 5 bodova.

 

Uvid u pisani kolokvij je 4. travnja 2017. (utorak) od 10-11 sati u kabinetu prof. dr. sc. Vlade Belaja