Građansko pravo 1 - usmeni dio ispita za studente koji su položili sva tri kolokvija (4.7.2016.)


Katedra građansko-pravnih znanosti

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 4.7.2016. s početkom u 12:00h.