Naslovna


Katedra građansko-pravnih znanosti

Dobro došli na stranice katedre Građanskopravnih znanosti. Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja te o ostalim podacima i događajima relevantnima za ovaj predmet.

Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese djelatnika katedre.

Rezultati pisanog dijela ispita - Građansko pravo 1

Datum objave: 06.12.2017.


Uvid u ispit: petak, 11:00h.

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 7.12. s početkom u 10:30h.

 

 1. ENA ZDUNIĆ, 9 1/2
 2. LARA BUČEV, 7
 3. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 7
 4. MIHAELA MOKOS, 7
 5. KRISTIJAN TOMIĆ, 7

Ostali rezultati:

 

 1. MARIJA GLAVIĆ, 5 1/2
 2. VESNA PLAVŠIĆ, 3
 3. SINIŠA OREŠČANIN, 2 1/2
 4. LUCIJAN PRIPUZ, 2 1/2
 5. JOSIP KUST, 1 1/2
 6. MARIJA PETRIĆ, 1 1/2
 7. GABRIJELA DEVČIĆ, 1
 8. ANNA-MARIA ČUIĆ, 0
 9. KRISTINA MAMUŽIĆ, 0

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 (19.9.2017.)

Datum objave: 20.09.2017.


Uvid u ispit: petak, 22.9. u 11:30h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 21.9., s početkom u 11:30.

 

 1. MARIJANA PUŠKADIJA, 8 1/2
 2. PETRA CIGANEK, 8
 3. MATEA FEGEŠ, 8
 4. SANJA KAURIN, 8
 5. IVANA KRAMER, 7
 6. VALENTINA LEŠKO, 7
 7. PETAR MAJIĆ, 7
 8. BORNA MOROVIĆ, 7
 9. EGON RUKOVANJSKI, 7
 10. ANA TOKIĆ, 7
 11. LUKA VILAJTOVIĆ, 7
 12. MARTINA ŽABEK, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. JOSIP KUST, 5
 2. MARIJA ŠARAC, 5
 3. ENA ZDUNIĆ, 5
 4. LARA BUČEV, 4 1/2
 5. MARIJA GLAVIĆ, 4
 6. MIHAELA MOKOS, 4
 7. DIANA UDIKOVIĆ, 4
 8. LOVRO BRKIĆ, 3 1/2
 9. ANNA-MARIA ČUIĆ, 3 1/2
 10. MONIKA HUSKIĆ, 3 1/2
 11. IVONA RUŽIĆ, 3 1/2
 12. IVAN BLAŽEKOVIĆ, 3
 13. TEA DUMANČIĆ, 2 1/2
 14. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 2 1/2
 15. LUCIJAN PRIPUZ, 2 1/2
 16. TANJA DANEK, 2
 17. DRAGANA KLARIĆ, 2
 18. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 2
 19. VLATKA COTA, 1 1/2
 20. IVAN KONDIĆ, 1 1/2
 21. MARINA MANDARIĆ, 1 1/2
 22. ANTONIA STRUČIĆ, 1 1/2
 23. KRISTIJAN TOMIĆ, 1 1/2
 24. MAJA BLAŽINA, 1
 25. BERNARDA BURSIĆ, 1
 26. VALENTINA MILJEVIĆ, 1
 27. ARMIN PAŠALIĆ, 1
 28. VESNA PLAVŠIĆ, 1
 29. VLATKA RATKOVIĆ, 1
 30. BERBARA TURKALJ, 1
 31. MILJENKO VINCEK, 1
 32. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 1/2
 33. ŽELJKA ĐUZIN, 1/2
 34. KARLA ŠKREBLIN-TUTIĆ, 1/2
 35. MIHALEA ZORKIĆ, 1/2
 36. GABRIJELA DEVČIĆ, 0
 37. DAMIR MARKULJ, 0
 38. NIKOLA MIKIĆ, 0
 39. DARIA NEKIĆ, 0
 40. SAŠA PANDURIĆ, 0
 41. LUKA RADOLOVIĆ, 0
 42. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 43. TENA ŠEBELIĆ, O
 44. MIRNA ZLATIĆ, 0

 

Usmeni dio ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija

Datum objave: 18.09.2017.


Od drugog ispitnog roka u rujnu (19.9.) studenti koji su položili sva tri kolokvija odgovarat će na usmenom dijelu ispita zajedno sa studentima koji prvo moraju položiti pisani dio (točno vrijeme usmenih provjeriti u rezultatima objavljenim na ovom mjestu, nakon svakog održanog pisanog dijela ispita).

S obzirom da je ostalo jako malo onih koji izlaze direktno na usmeni dio ispita, za njih se više neće održavati posebni termini.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 (ispitni rok 4.9.2017.)

Datum objave: 06.09.2017.


Uvid u ispit i usmeni dio ispita: četvrtak, 7.9. u 11:00h.

 

 1. TOMISLAV HABUS, 8 1/2
 2. HRVOJE CIGLAR, 7
 3. JANJA ĐURASOVIĆ, 7
 4. KARLO ERŽIĆ, 7
 5. TAMARA GRGAČIĆ, 7
 6. IVANA HORVAT, 7
 7. KLARA JANOTA, 7
 8. IVANA MARIĆ, 7
 9. MARIJA SERDARUŠIĆ, 7
 10. ADRIANA TOMAIĆ, 7
 11. VEDRANA URBANEK, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. BORKA MOROVIĆ, 5 1/2
 2. MARTINA ŽABEK, 5 1/2
 3. IVANA KRAMER, 5
 4. EGON RUKOVANJSKI, 5
 5. ANA TOKIĆ, 5
 6. MATEA FEGEŠ, 4 1/2
 7. DIANA UDIKOVIĆ, 4 1/2
 8. LARA BUČEV, 4
 9. MONIKA HUSKIĆ, 4
 10. VALENTINA MILJEVIĆ, 4
 11. PETAR MAJIĆ, 3 1/2
 12. LUKA VILAJTOVIĆ, 3 1/2
 13. LUCIJAN PRIPUZ, 3
 14. KRISTIJAN TOMIĆ, 3
 15. TEA DUMANČIĆ, 2 1/2
 16. JOSIP KUST, 2 1/2
 17. MARIJA ŠARAC, 2 1/2
 18. SANJA KAURIN, 2
 19. MARINA MANDARIĆ, 2
 20. VLATKA RATKOVIĆ, 2
 21. ENA ZDUNIĆ, 2
 22. ANNA-MARIA ČUIĆ, 1 1/2
 23. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 1 1/2
 24. MAJA KOLARIĆ, 1 1/2
 25. IVONA RUŽIĆ, 1 1/2
 26. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 1
 27. MIHAELA MOKOS, 1
 28. LUKA RADOLOVIĆ, 1
 29. BARBARA TURKALJ, 1
 30. MILJENKO VINCEK, 1
 31. MELINDA BEKAVAC 1/2
 32. LOVRO BRKIĆ, 1/2
 33. VLATKA COTA, 1/2
 34. TANJA DANEK, 1/2
 35. GABRIJELA DEVČIĆ, 1/2
 36. DOMAGOJ DŽIGUMOVIĆ, 1/2
 37. DARIO EGYED, 1/2
 38. ANTONIA STRUČIĆ, 1/2
 39. TENA ŠEBELIĆ, 1/2
 40. VESNA PLAVŠIĆ, 1/2
 41. MIHALEA ZORKIĆ, 1/2
 42. FILIP GENERALIĆ, 0
 43. MATEA JAKŠIĆ, 0
 44. NIKOLA MIKIĆ, 0
 45. SAŠA PANDURIĆ, 0
 46. MATEJ PEJIN, 0
 47. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 48. KATARINA TANDARA, 0

 

 

Usmeni dio ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija

Datum objave: 31.08.2017.


Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 5.9., s početkom u 12:00h.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 održanog 4.7.2017.

Datum objave: 04.07.2017.


Uvid u ispit: četvrtak, 6.7. u 12:00h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 5.7., s početkom u 12:00h.

 

 

 1. MELINDA OTROK, 8 1/2
 2. MARINA KRIŽARIĆ, 7 1/2
 3. PETRA MARKOVINOVIĆ, 7
 4. STELA MASKALAN, 7
 5. DAMJAN MOŠKATELO, 7
 6. AMALIA SEVER, 7
 7. FILIP TOMIĆ 7
 8. MAJA VULIĆ, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. IVANA KRAMER, 5 1/2
 2. ANA TOKIĆ, 5 1/2
 3. ADRIANA TOMAIĆ, 5
 4. MARIJA GLAVIĆ, 4 1/2
 5. ANTE MAKITA, 4
 6. MARIJA SERDARUŠIĆ, 4
 7. TAMARA GRGAČIĆ, 3 1/2
 8. IVANA HORVAT, 3 1/2
 9. EGON RUKOVANJSKI, 3 1/2
 10. LARA BUČEV, 3
 11. ANJA KOVAČ, 3
 12. MARINA MANDARIĆ, 3
 13. MIHAELA MOKOS, 3
 14. VLATKA RATKOVIĆ, 3
 15. JANJA ĐURASOVIĆ, 2 1/2
 16. TOMISLAV HABUS, 2 1/2
 17. GORDANA HARC, 2 1/2
 18. PETAR MAJIĆ, 2
 19. ANA-MARIJA MARKAČ-BRGLES, 2
 20. MATIJA PERIĆ, 2
 21. VEDRANA URBANEK, 2
 22. KARLA VOLODER, 2
 23. LOVRO BRKIĆ, 1 1/2
 24. BERNARDA BURSIĆ, 1 1/2
 25. HRVOJE CIGLAR, 1 1/2
 26. TANJA DANEK, 1 1/2
 27. IVAN KONDIĆ, 1 1/2
 28. JOSIP KUST, 1 1/2
 29. IVANA MARIĆ, 1 1/2
 30. KRISTINA RELJKOVIĆ, 1 1/2
 31. TANJA ŽIROŠ, 1 1/2
 32. VLATKA COTA, 1
 33. ANNA-MARIA ČUIĆ, 1
 34. MARIJA ŠARAC, 1
 35. DIANA UDIKOVIĆ, 1
 36. MIRNA ZLATIĆ, 1
 37. MIHAELA ZORKIĆ, 1
 38. MARTINA BAGARIĆ, 1/2
 39. DARIO EGYED, 1/2
 40. KARLO ERŽIĆ, 1/2
 41. MAJA KOLARIĆ, 1/2
 42. MILJENKO VINCEK, 1/2
 43. GABRIJELA DEVČIĆ, 0
 44. SINIŠA OREŠČANIN, 0
 45. VESNA PLAVŠIĆ, 0
 46. ANA PUĆO, 0
 47. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 48. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 0
 49. KRISTIJAN TOMIĆ, 0

Građansko pravo 1 - usmeni dio ispita za studente koji su položili sva tri kolokvija (4.7.2016.)

Datum objave: 28.06.2017.


Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 4.7.2016. s početkom u 12:00h.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 održanog 13.6.2017.

Datum objave: 13.06.2017.


Uvid u ispit: srijeda, 14.6. u 11:45h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu s početkom u 12:00.

 

 1. MELINDA OTROK, 8
 2. MIRTA KESERICA, 7 ½
 3. DORA PALIĆ, 7 ½
 4. SARA ČAPO, 7
 5. JANJA ĐURASOVIĆ, 7
 6. IGOR MILAKOVIĆ, 7
 7. ANA RUKAVINA, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. FILIP TOMIĆ, 5
 2. HRVOJE CIGLAR, 4 ½
 3. MARTINA BAGARIĆ, 4
 4. TOMISLAV HABUS, 4
 5. MARINA KRIŽARIĆ, 4
 6. TAMARA GRGAČIĆ, 3 ½
 7. IVANA HORVAT, 3 ½
 8. MARTINA ŽABEK, 3
 9. DAMJAN MOŠKATELO, 2 ½
 10. VESNA PLAVŠIĆ 2 ½
 11. AMALIA SEVER, 2 ½
 12. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 2 ½
 13. VEDRANA URBANEK, 2 ½
 14. SINIŠA OREŠČANIN, 2
 15. VLATKA RATKOVIĆ, 2
 16. LARA BUČEV, 2
 17. BERNARDA BURSIĆ, 2
 18. VLATKA COTA, 1 ½
 19. DARIO EGYED, 1 ½
 20. ANJA KOVAČ, 1 ½
 21. IVANA KRAMER, 1 ½
 22. KRISTINA RELJKOVIĆ, 1 ½
 23. JASNA KRIŽANAC, 1
 24. KRISTIJAN TOMIĆ, 1
 25. TANJA ŽIROŠ, 1
 26. ANTE JAKIŠA, ½
 27. MATINA ARAMBAŠIĆ, 0
 28. LOVRO BRKIĆ, 0
 29. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 0
 30. ANA PUĆO, 0
 31. IVONA RUŽIĆ, 0
 32. ANTONIA STRUČIĆ, 0
 33. MILJENKO VINCEK, 0
 34. MIRNA ZLATARIĆ, 0
 35. MIHAELA ZORKIĆ, 0

RASPORED USMENOG DIJELA ISPITA IZ PREDMETA GRAĐANSKO PRAVO 1 ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE KOJI SU POLOŽILI SVA TRI KOLOKVIJA

Datum objave: 12.06.2017.


U slučaju da nekome ne odgovara zadani termin neka se dogovori s kolegom iz termina koji mu odgovara da se zamijene.

MOLIM NE SLATI MAILOVE I JAVLJATI O PROMJENI TERMINA!!!!!

 

UTORAK, 13.6., 12:00h:

 1. IVANA RADMANIĆ
 2. MISLAV RADOJEVIĆ
 3. IVAN KUREČIĆ

SRIJEDA, 14.6., 11:00h:

 1. IVANA BOGOVIĆ
 2. ANTONELA KESEGIĆ
 3. LORENA KRAJNC
 4. EDITA PAVLINIĆ
 5. JOSIPA MARJANOVIĆ

 

PONEDJELJAK, 19.6., 9:30h:

 1. IVAN PIPER
 2. ANA-MARIJA BAJAN, 6 ½
 3. DOMINIK BELOŠEVIĆ, 5 ½
 4. ANDREA BILJEŠKOVIĆ, 7
 5. MAJA BORŠIĆ, 6
 6. BEATA BOŠNAKOVSKI, 5
 7. ANA BRADIĆ, 7
 8. PATRICIJA BUBALO, 5 1/2
 9. IVAN DŽUNJA, 5
 10. VANESA-ELENA ĐURĐEVIĆ, 5

10:30h:

 1. PATRICIA ĐURĐIC, 6
 2. SILVIJA GLAVICA, 6
 3. IVANA HALAPIR, 6 1/2
 4. ANICA KALAMIZA, 6
 5. DANIJELA KALANJ, 6 1/2
 6. MONIKA KNEŽIĆ, 6
 7. MIRNA KOPRIVNJAK, 4 1/2
 8. ELIZABETA KOVAČ, 6
 9. LUKA KVESIĆ, 6 1/2
 10. TANJA MARGARIĆ, 5 ½

11:30h:

 1. IVANA MARIĆ, 6 1/2
 2. GORAN MARŠIĆ, 5 1/2
 3. LUCIJA MATIĆ, 6 1/2
 4. ANA MIHALJEVIĆ, 7
 5. JOSIP NEKIĆ, 7
 6. FRAN PAPAC, 7
 7. ANTONIO PERIĆ, 5 1/2
 8. JELENA PROPADALO, 5 1/2
 9. LANA RUBIL, 5
 10. LORA SKUBAN, 5

12:30h:

 1. MARCELA TADIĆ, 6
 2. IVAN TOKIĆ, 5
 3. NIKOKLINA TOMIĆ, 5
 4. MARTINA TOPIĆ, 5
 5. IVAN VIDAKOVIĆ, 7 1/2
 6. MARIN VLADIĆ, 5 1/2
 7. SARA VLAHEK, 4 1/2
 8. KRISTINA VLAOVIĆ, 7
 9. ANA-MARIJA ŽARKOVIĆ, 6 ½

 

UTORAK, 20.6. U 10:00h

 1. MATEJ AUGUSTIN, 5
 2. IVO BAČIĆ, 5
 3. DONA ČOLAK, 6 1/2
 4. TAMARA DEDA, 5
 5. MIROSLAV ERLAČ, 6
 6. GORANA HRBAK, 6
 7. GORDANA JAGNIĆ NENADIĆ, 4 1/2
 8. MORENA KLEPO, 6
 9. IRENA KLOBUČAR, 4 1/2
 10. HRVOJE LACOVIĆ, 5 ½

U 11:00h:

 1. HRVOJE LINK, 4 1/2
 2. MIRELA LJEŠEVIĆ, 5
 3. HRVOJKA MARINKOVIĆ, 6 1/2
 4. MARINELLA MAROLT, 7 1/2
 5. ANEA MIHAJLOVIĆ, 6
 6. TAMARA OPAČIĆ, 7
 7. IVA PELICARIĆ, 4 1/2
 8. KATARINA PINTARIĆ, 7
 9. MAŠA POŠTIĆ, 5
 10. ANJA PTIČEK, 6

 

U 12:00h:

 1. HELENA RUMORA, 4 1/2
 2. ZVONIMIR SKOČAJ, 4 ½
 3. NIVES STIPČIĆ GOSTOVIĆ, 5
 4. DENI ŠNAJDER, 7 1/2
 5. IVOR ŠTEFANOVIĆ, 6 1/2
 6. NEVENA TRIPIĆ, 5
 7. NIKOLA TUFEKOVIĆ, 6
 8. SILVIJA VIŠAK, 6

 

Rezultati 3. kolokvija iz predmeta Građansko pravo 1

Datum objave: 10.06.2017.


Uvid u kolokvij: ponedjeljak, 12.6., u 12:00h.

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti sljedeći studenti:

 

 1. MARINELLA MAROLT, 7 1/2
 2. DENI ŠNAJDER, 7 1/2
 3. TAMARA OPAČIĆ, 7
 4. KATARINA PINTARIĆ, 7
 5. DONA ČOLAK, 6 1/2
 6. HRVOJKA MARINKOVIĆ, 6 1/2
 7. HELENA ŠKUDAR, 6 1/2
 8. IVOR ŠTEFANOVIĆ, 6 1/2
 9. MIROSLAV ERLAČ, 6
 10. GORANA HRBAK, 6
 11. MORENA KLEPO, 6
 12. ANEA MIHAJLOVIĆ, 6
 13. IVAN PIPER, 6
 14. ANJA PTIČEK, 6
 15. NIKOLA TUFEKOVIĆ, 6
 16. SILVIJA VIŠAK, 6
 17. HRVOJE LACOVIĆ, 5 1/2
 18. MATEJ AUGUSTIN, 5
 19. IVO BAČIĆ, 5
 20. TAMARA DEDA, 5
 21. IVAN KUREČIĆ, 5
 22. MIRELA LJEŠEVIĆ, 5
 23. MAŠA POŠTIĆ, 5
 24. NIVES STIPČIĆ GOSTOVIĆ, 5
 25. NEVENA TRIPIĆ, 5
 26. GORDANA JAGNIĆ NENADIĆ, 4 1/2
 27. IRENA KLOBUČAR, 4 1/2
 28. HRVOJE LINK, 4 1/2
 29. IVA PELICARIĆ, 4 1/2
 30. ANA PIRIĆ, 4 1/2
 31. HELENA RUMORA, 4 1/2
 32. ZVONIMIR SKOČAJ, 4 1/2

 

Raspored usmenog dijela ispita bit će objavljen u ponedjeljak, tijekom dana. Studenti koji žele odgovarati u utorak (u 12:00h) ili u srijedu (u terminu koji će biti objavljen u utorak predvečer), neka se jave e-mailom.

OSTALI REZULTATI:

 

MIRTA KESERICA 3 1/2