Naslovna


Katedra građansko-pravnih znanosti

Dobro došli na stranice katedre Građanskopravnih znanosti. Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja te o ostalim podacima i događajima relevantnima za ovaj predmet.

Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese djelatnika katedre.

Rezultati pisanog dijela ispita - Građansko pravo 1, 13.2.2018.

Datum objave: 14.02.2018.


Uvid u ispit: cetvrtak, 15.2. u 12:00h.

Usmeni dio ispita: cetvrtak, 15.2. u 11:00h.

 

 1. MARIJA GLAVIĆ, 9 1/2
 2. ANTONELA IVANKO, 8 1/2
 3. DENIS FRANČIŠKOVIĆ, 7 1/2
 4. JELENA DOZET, 7
 5. VESNA PLAVŠIĆ

OSTALI REZULTATI:

 

 1. LOVRO BRKIĆ, 5 1/2
 2. TEUTA ŠPOLJARIĆ, 5 1/2
 3. MARTINA BAGARIĆ, 4
 4. MARIJA PETRIĆ, 4
 5. TANJA DANEK, 3 1/2
 6. ANA-MARIJA MARKAČ-BRGLES, 3
 7. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 2 1/2
 8. ANTONIA STRUČIĆ, 1

Građansko pravo 1 - rezultati ispita, 30.1.2018.

Datum objave: 30.01.2018.


Uvid u ispit: srijeda, 31.1. u 13:00h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 31.1. s početkom u 11:30h.

 

 1. IVANA HERCEG MIŠKOVIĆ, 9 1/2
 2. ANJA KOVAČ, 7 1/2
 3. SINIŠA OREŠČANIN, 7 1/2
 4. MARIJA ŠARAC, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. GABRIJELA DEVČIĆ, 5 1/2
 2. ANNA-MARIA ČUIĆ, 5
 3. MARIJA PETRIĆ, 5
 4. VIKTORIJA LJUBIČIĆ, 4 1/2
 5. ALEN DORIĆ, 4
 6. ANA-MARIJA MARKAČ-BRGLES, 4
 7. TEUTA ŠPOLJARIĆ, 4
 8. MILJENKO VINCEK, 4
 9. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 3
 10. VESNA PLAVŠIĆ, 1 1/2
 11. MARTINA BAGARIĆ, 1
 12. MIHAELA ZORKIĆ, 1
 13. KRISTINA MAMUŽIĆ, 0

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 (9.1.2018.)

Datum objave: 09.01.2018.


Uvid u ispit: četvrtak, 11.1.2018. u 12:00h.

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 11.1.2018. u 10:00.

 

 1. JOSIP KUST, 7 1/2
 2. MARIJA KOPILOVIĆ, 7

OSTALI REZULTATI:

 1. VESNA PLAVŠIĆ, 4
 2. SINIŠA OREŠČANIN, 1 1/2
 3. MARIJA ŠARAC, 1 1/2
 4. DENIS FRANČIŠKOVIĆ, 1
 5. IVONA RUŽIĆ, 1

Rezultati pisanog dijela ispita - Građansko pravo 1

Datum objave: 06.12.2017.


Uvid u ispit: petak, 11:00h.

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 7.12. s početkom u 10:30h.

 

 1. ENA ZDUNIĆ, 9 1/2
 2. LARA BUČEV, 7
 3. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 7
 4. MIHAELA MOKOS, 7
 5. KRISTIJAN TOMIĆ, 7

Ostali rezultati:

 

 1. MARIJA GLAVIĆ, 5 1/2
 2. VESNA PLAVŠIĆ, 3
 3. SINIŠA OREŠČANIN, 2 1/2
 4. LUCIJAN PRIPUZ, 2 1/2
 5. JOSIP KUST, 1 1/2
 6. MARIJA PETRIĆ, 1 1/2
 7. GABRIJELA DEVČIĆ, 1
 8. ANNA-MARIA ČUIĆ, 0
 9. KRISTINA MAMUŽIĆ, 0

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 (19.9.2017.)

Datum objave: 20.09.2017.


Uvid u ispit: petak, 22.9. u 11:30h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 21.9., s početkom u 11:30.

 

 1. MARIJANA PUŠKADIJA, 8 1/2
 2. PETRA CIGANEK, 8
 3. MATEA FEGEŠ, 8
 4. SANJA KAURIN, 8
 5. IVANA KRAMER, 7
 6. VALENTINA LEŠKO, 7
 7. PETAR MAJIĆ, 7
 8. BORNA MOROVIĆ, 7
 9. EGON RUKOVANJSKI, 7
 10. ANA TOKIĆ, 7
 11. LUKA VILAJTOVIĆ, 7
 12. MARTINA ŽABEK, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. JOSIP KUST, 5
 2. MARIJA ŠARAC, 5
 3. ENA ZDUNIĆ, 5
 4. LARA BUČEV, 4 1/2
 5. MARIJA GLAVIĆ, 4
 6. MIHAELA MOKOS, 4
 7. DIANA UDIKOVIĆ, 4
 8. LOVRO BRKIĆ, 3 1/2
 9. ANNA-MARIA ČUIĆ, 3 1/2
 10. MONIKA HUSKIĆ, 3 1/2
 11. IVONA RUŽIĆ, 3 1/2
 12. IVAN BLAŽEKOVIĆ, 3
 13. TEA DUMANČIĆ, 2 1/2
 14. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 2 1/2
 15. LUCIJAN PRIPUZ, 2 1/2
 16. TANJA DANEK, 2
 17. DRAGANA KLARIĆ, 2
 18. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 2
 19. VLATKA COTA, 1 1/2
 20. IVAN KONDIĆ, 1 1/2
 21. MARINA MANDARIĆ, 1 1/2
 22. ANTONIA STRUČIĆ, 1 1/2
 23. KRISTIJAN TOMIĆ, 1 1/2
 24. MAJA BLAŽINA, 1
 25. BERNARDA BURSIĆ, 1
 26. VALENTINA MILJEVIĆ, 1
 27. ARMIN PAŠALIĆ, 1
 28. VESNA PLAVŠIĆ, 1
 29. VLATKA RATKOVIĆ, 1
 30. BERBARA TURKALJ, 1
 31. MILJENKO VINCEK, 1
 32. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 1/2
 33. ŽELJKA ĐUZIN, 1/2
 34. KARLA ŠKREBLIN-TUTIĆ, 1/2
 35. MIHALEA ZORKIĆ, 1/2
 36. GABRIJELA DEVČIĆ, 0
 37. DAMIR MARKULJ, 0
 38. NIKOLA MIKIĆ, 0
 39. DARIA NEKIĆ, 0
 40. SAŠA PANDURIĆ, 0
 41. LUKA RADOLOVIĆ, 0
 42. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 43. TENA ŠEBELIĆ, O
 44. MIRNA ZLATIĆ, 0

 

Usmeni dio ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija

Datum objave: 18.09.2017.


Od drugog ispitnog roka u rujnu (19.9.) studenti koji su položili sva tri kolokvija odgovarat će na usmenom dijelu ispita zajedno sa studentima koji prvo moraju položiti pisani dio (točno vrijeme usmenih provjeriti u rezultatima objavljenim na ovom mjestu, nakon svakog održanog pisanog dijela ispita).

S obzirom da je ostalo jako malo onih koji izlaze direktno na usmeni dio ispita, za njih se više neće održavati posebni termini.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 (ispitni rok 4.9.2017.)

Datum objave: 06.09.2017.


Uvid u ispit i usmeni dio ispita: četvrtak, 7.9. u 11:00h.

 

 1. TOMISLAV HABUS, 8 1/2
 2. HRVOJE CIGLAR, 7
 3. JANJA ĐURASOVIĆ, 7
 4. KARLO ERŽIĆ, 7
 5. TAMARA GRGAČIĆ, 7
 6. IVANA HORVAT, 7
 7. KLARA JANOTA, 7
 8. IVANA MARIĆ, 7
 9. MARIJA SERDARUŠIĆ, 7
 10. ADRIANA TOMAIĆ, 7
 11. VEDRANA URBANEK, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. BORKA MOROVIĆ, 5 1/2
 2. MARTINA ŽABEK, 5 1/2
 3. IVANA KRAMER, 5
 4. EGON RUKOVANJSKI, 5
 5. ANA TOKIĆ, 5
 6. MATEA FEGEŠ, 4 1/2
 7. DIANA UDIKOVIĆ, 4 1/2
 8. LARA BUČEV, 4
 9. MONIKA HUSKIĆ, 4
 10. VALENTINA MILJEVIĆ, 4
 11. PETAR MAJIĆ, 3 1/2
 12. LUKA VILAJTOVIĆ, 3 1/2
 13. LUCIJAN PRIPUZ, 3
 14. KRISTIJAN TOMIĆ, 3
 15. TEA DUMANČIĆ, 2 1/2
 16. JOSIP KUST, 2 1/2
 17. MARIJA ŠARAC, 2 1/2
 18. SANJA KAURIN, 2
 19. MARINA MANDARIĆ, 2
 20. VLATKA RATKOVIĆ, 2
 21. ENA ZDUNIĆ, 2
 22. ANNA-MARIA ČUIĆ, 1 1/2
 23. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 1 1/2
 24. MAJA KOLARIĆ, 1 1/2
 25. IVONA RUŽIĆ, 1 1/2
 26. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 1
 27. MIHAELA MOKOS, 1
 28. LUKA RADOLOVIĆ, 1
 29. BARBARA TURKALJ, 1
 30. MILJENKO VINCEK, 1
 31. MELINDA BEKAVAC 1/2
 32. LOVRO BRKIĆ, 1/2
 33. VLATKA COTA, 1/2
 34. TANJA DANEK, 1/2
 35. GABRIJELA DEVČIĆ, 1/2
 36. DOMAGOJ DŽIGUMOVIĆ, 1/2
 37. DARIO EGYED, 1/2
 38. ANTONIA STRUČIĆ, 1/2
 39. TENA ŠEBELIĆ, 1/2
 40. VESNA PLAVŠIĆ, 1/2
 41. MIHALEA ZORKIĆ, 1/2
 42. FILIP GENERALIĆ, 0
 43. MATEA JAKŠIĆ, 0
 44. NIKOLA MIKIĆ, 0
 45. SAŠA PANDURIĆ, 0
 46. MATEJ PEJIN, 0
 47. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 48. KATARINA TANDARA, 0

 

 

Usmeni dio ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija

Datum objave: 31.08.2017.


Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 5.9., s početkom u 12:00h.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 održanog 4.7.2017.

Datum objave: 04.07.2017.


Uvid u ispit: četvrtak, 6.7. u 12:00h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 5.7., s početkom u 12:00h.

 

 

 1. MELINDA OTROK, 8 1/2
 2. MARINA KRIŽARIĆ, 7 1/2
 3. PETRA MARKOVINOVIĆ, 7
 4. STELA MASKALAN, 7
 5. DAMJAN MOŠKATELO, 7
 6. AMALIA SEVER, 7
 7. FILIP TOMIĆ 7
 8. MAJA VULIĆ, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. IVANA KRAMER, 5 1/2
 2. ANA TOKIĆ, 5 1/2
 3. ADRIANA TOMAIĆ, 5
 4. MARIJA GLAVIĆ, 4 1/2
 5. ANTE MAKITA, 4
 6. MARIJA SERDARUŠIĆ, 4
 7. TAMARA GRGAČIĆ, 3 1/2
 8. IVANA HORVAT, 3 1/2
 9. EGON RUKOVANJSKI, 3 1/2
 10. LARA BUČEV, 3
 11. ANJA KOVAČ, 3
 12. MARINA MANDARIĆ, 3
 13. MIHAELA MOKOS, 3
 14. VLATKA RATKOVIĆ, 3
 15. JANJA ĐURASOVIĆ, 2 1/2
 16. TOMISLAV HABUS, 2 1/2
 17. GORDANA HARC, 2 1/2
 18. PETAR MAJIĆ, 2
 19. ANA-MARIJA MARKAČ-BRGLES, 2
 20. MATIJA PERIĆ, 2
 21. VEDRANA URBANEK, 2
 22. KARLA VOLODER, 2
 23. LOVRO BRKIĆ, 1 1/2
 24. BERNARDA BURSIĆ, 1 1/2
 25. HRVOJE CIGLAR, 1 1/2
 26. TANJA DANEK, 1 1/2
 27. IVAN KONDIĆ, 1 1/2
 28. JOSIP KUST, 1 1/2
 29. IVANA MARIĆ, 1 1/2
 30. KRISTINA RELJKOVIĆ, 1 1/2
 31. TANJA ŽIROŠ, 1 1/2
 32. VLATKA COTA, 1
 33. ANNA-MARIA ČUIĆ, 1
 34. MARIJA ŠARAC, 1
 35. DIANA UDIKOVIĆ, 1
 36. MIRNA ZLATIĆ, 1
 37. MIHAELA ZORKIĆ, 1
 38. MARTINA BAGARIĆ, 1/2
 39. DARIO EGYED, 1/2
 40. KARLO ERŽIĆ, 1/2
 41. MAJA KOLARIĆ, 1/2
 42. MILJENKO VINCEK, 1/2
 43. GABRIJELA DEVČIĆ, 0
 44. SINIŠA OREŠČANIN, 0
 45. VESNA PLAVŠIĆ, 0
 46. ANA PUĆO, 0
 47. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 48. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 0
 49. KRISTIJAN TOMIĆ, 0

Građansko pravo 1 - usmeni dio ispita za studente koji su položili sva tri kolokvija (4.7.2016.)

Datum objave: 28.06.2017.


Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 4.7.2016. s početkom u 12:00h.