Rezultati 3. kolokvija iz predmeta Građansko pravo 1


Katedra građansko-pravnih znanosti

Uvid u kolokvij: ponedjeljak, 12.6., u 12:00h.

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti sljedeći studenti:

 

 1. MARINELLA MAROLT, 7 1/2
 2. DENI ŠNAJDER, 7 1/2
 3. TAMARA OPAČIĆ, 7
 4. KATARINA PINTARIĆ, 7
 5. DONA ČOLAK, 6 1/2
 6. HRVOJKA MARINKOVIĆ, 6 1/2
 7. HELENA ŠKUDAR, 6 1/2
 8. IVOR ŠTEFANOVIĆ, 6 1/2
 9. MIROSLAV ERLAČ, 6
 10. GORANA HRBAK, 6
 11. MORENA KLEPO, 6
 12. ANEA MIHAJLOVIĆ, 6
 13. IVAN PIPER, 6
 14. ANJA PTIČEK, 6
 15. NIKOLA TUFEKOVIĆ, 6
 16. SILVIJA VIŠAK, 6
 17. HRVOJE LACOVIĆ, 5 1/2
 18. MATEJ AUGUSTIN, 5
 19. IVO BAČIĆ, 5
 20. TAMARA DEDA, 5
 21. IVAN KUREČIĆ, 5
 22. MIRELA LJEŠEVIĆ, 5
 23. MAŠA POŠTIĆ, 5
 24. NIVES STIPČIĆ GOSTOVIĆ, 5
 25. NEVENA TRIPIĆ, 5
 26. GORDANA JAGNIĆ NENADIĆ, 4 1/2
 27. IRENA KLOBUČAR, 4 1/2
 28. HRVOJE LINK, 4 1/2
 29. IVA PELICARIĆ, 4 1/2
 30. ANA PIRIĆ, 4 1/2
 31. HELENA RUMORA, 4 1/2
 32. ZVONIMIR SKOČAJ, 4 1/2

 

Raspored usmenog dijela ispita bit će objavljen u ponedjeljak, tijekom dana. Studenti koji žele odgovarati u utorak (u 12:00h) ili u srijedu (u terminu koji će biti objavljen u utorak predvečer), neka se jave e-mailom.

OSTALI REZULTATI:

 

MIRTA KESERICA 3 1/2