Usmeni dio ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija


Katedra građansko-pravnih znanosti

Od drugog ispitnog roka u rujnu (19.9.) studenti koji su položili sva tri kolokvija odgovarat će na usmenom dijelu ispita zajedno sa studentima koji prvo moraju položiti pisani dio (točno vrijeme usmenih provjeriti u rezultatima objavljenim na ovom mjestu, nakon svakog održanog pisanog dijela ispita).

S obzirom da je ostalo jako malo onih koji izlaze direktno na usmeni dio ispita, za njih se više neće održavati posebni termini.