Naslovna


Katedra kazneno-pravnih znanosti

Dobrodošli na stranice katedre! Na ovim stranicama možete pronaći podatke o ustroju i članovima katedre kao i svim informacijama o predmetima u sastavu katedre te poslijediplomskom specijalističkom studiju kaznenoga prava.

 

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 23.04.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 19. travnja 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Čok Mateja 24,5
 2. Curić Ksenija 23,5
 3. Bešvir Romina 22
 4. Blažeković Ivan 19,5
 5. Vrkašević Natalija 19
 6. Link Hrvoje 18

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

 1. Mijatović Marija 16,5
 2. Mikuljan Filip 16,5

Usmeni dio ispita biti će održan 24. travnja 2018., u 11 sati (ured br. 57/13).

 

Ostali rezultati:

 1. Bošnjak Dijana 5
 2. Bunić Nikola 14,5
 3. Habijanić Dina 10,5
 4. Jurić Ivan 1
 5. Kedveš Elizabeta 7
 6. Knežević Milenko 9
 7. Leović Ivana 14,5
 8. Ljubičić Viktorija 12,5
 9. Majetić Tea 10
 10. Nikolić Deni 13
 11. Novak Ivan 14
 12. Tica Čelić Neno 15,5
 13. Tokić Ivan 15,5
 14. Bez imena 3

Uvid u pisani dio ispita: 24. travnja 2018. u 9 sati (ured br. 57/13).

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 23.04.2018.


 

Rezultati pisanog dijela ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava održanog 19. travnja 2018. 

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Štefotić Jasna

Usmeni dio ispita biti će održan 24. travnja 2018., s početkom u 10:30 sati (ured br. 57/13).

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 24. travnja 2018., u 9 sati (ured br. 57/13).

 

USMENI ISPIT PRED NASTAVNIČKIM POVJERENSTVOM

Datum objave: 22.04.2018.


Usmeni dio ispita iz predmeta Kazneno procesno pravo za studente koji ispit polažu pred nastavničkim povjerenstvom biti će održan u srijedu, 25. travnja 2018., s početkom u 11:30 sati (ured br. 9, Radićeva 17).

 

 

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 26.02.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Kazneno procesno pravo održanog 22. veljače 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Lazić Anamaria 23,5
 2. Rosandić Nina 21,5
 3. Bilić Bruno 21
 4. Kovač Anja 20
 5. Jakšić Matea 19,5

Usmeni dio ispita biti će održan 27. veljače 2018., u dvorani 4/17, s početkom u 9:00 sati.

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

 1. Devčić Gabrijela 16,5
 2. Kardum Ivana 16,5
 3. Link Hrvoje 16,5
 4. Pavić Damir 16,5
 5. Trnski Anamaria 16,5
 6. Culej Danijela 16
 7. Kljajić Dina 16
 8. Ljubičić Viktorija 16
 9. Miljević Valentina 16
 10. Tadić Marcela 16

Usmeni dio ispita biti će održan 27. veljače 2018., u dvorani 4/17, s početkom u 11:00 sati.

Ostali rezultati:

 1. Baković Marina 13
 2. Blažeković Ivan 12
 3. Bunić Nikola 11
 4. Chedid Karlo 10,5
 5. Čolak Martina 4,5
 6. Čović Lucija 15
 7. Čuić Ana-Maria 15
 8. Jovica Igor 11
 9. Jurić Ivan 10,5
 10. Kedveš Elizabeta 11,5
 11. Knežević Milenko 8
 12. Kučan Adrian 11,5
 13. Kukučka Kruno 8
 14. Leović Ivana 15
 15. Majetić Tea 6,5
 16. Mihalković Anja 13
 17. Mikuljan Filip 12,5
 18. Novak Ivan 13
 19. Pejin Mato 5
 20. Prološčić Blaž 10
 21. Raspudić Arijana 11
 22. Tica Čelić Neno 13,5
 23. Trtica Sara 8
 24. Vlahek Sara 7
 25. Zorkić Mihaela 5

Uvid u pisani dio ispita: 27. veljače 2018. u 8:00 sati (ured br. 57/13).

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 26.02.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Osnove kaznenog procesnog prava održanog 22. veljače 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Cesarec Mateja
 2. Petrović Kristina
 3. Fuček Ana
 4. Štefanec Nora
 5. Slaviček Sara
 6. Kovačević Barbara
 7. Lacić Ivana

Usmeni dio ispita biti će održan 27. veljače 2018., u dvorani 4/17, s početkom u 10:00 sati.

 

Ispit pred Nastavničkim povjerenstvom

Datum objave: 24.02.2018.


Usmeni dio ispita za studente koji na ispitnom roku od 22. veljače 2018. pred Nastavničkim povjerenstvom polažu ispit iz predmeta Kazneno procesno pravo biti će održan 28. veljače 2018., s početkom u 10:00 sati. Ispit će biti održan u uredu br. 57, Stjepana Radića 13.

Obavijesti vezane uz ispitni rok 23. veljače 2018.

Datum objave: 21.02.2018.


Termini usmenog dijela i upisa ocjena

Usmeni dio ispita održat će se isti dan (23. veljače) u 13h, kabinet 64/13.

Studenti koji su kolokvirali pojedine predmete (Kazneno pravo, Osnove kaznenog prava) a nisu došli na upis ocjene, mogu doći isti dan, 23. veljače 2018., u 12:30h, kabinet 64/13. U isto vrijeme mogu doći i studenti koji su položili seminar a ocjena im još nije upisana.

Studenti (izvanredni) koji su prijavili seminar mogu doći u 14h. 

doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić

 

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 13.02.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 8. veljače 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1.Bilješković Andrea    23,5

2.Batrla Vedran         18,5

3.Blažeković Ivan       18

4.Vlaović Kristina      18

 

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

1.Miljević Valentina     17

2.Gorički Pavel          16,5

3.Lacović Hrvoje         16,5

4.Čović Lucija           16

5.Piper Ivan             16

6.Rosandić Nina          16

7.Tadić Marcela          16

 

Usmeni dio ispita biti će održan 15. veljače 2018. s početkom u 11,00 sati.

 

Ostali rezultati:

1.Bursić Bernarda        13

2.Chedid Karlo            8

3.Čuić Anna-Maria         8

4.Devčić Gabrijela        6,5

5.Grgurević Branimir      2

6.Hodak Antonija          3

7.Kedveš Elizabeta        6

8.Kljaić Dina            14

9.Knežević Milenko       15

10.Kukučka Kruno          6

11.Lazić Anamaria        13,5

12.Link Hrvoje           13

13.Mikuljan Filip        10,5

14.Novak Ivan             7

15.Pavić Damir            9

16.Raspudić Arijana       7

17.Tica-Čelić Neno       11,5

18.Trtica Sara            2

19.Zorkić Mihaela         2,5

20.Nepotpisan test        6

 

Uvid u pisani dio ispita: 15. veljače 2018. u 10:00 sati (ured br. 9/17).

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 13.02.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava održanog 8. veljače 2018.

 

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1.Cesar Ivana

 

Usmeni dio ispita biti će održan 15. veljače 2018. s početkom u 10,30 sati.

 

Uvid u pisani dio ispita: 15. veljače 2018. u 10:00 sati (ured br. 9/17).

Obavijesti vezane uz ispitne rokove 08. i 09. veljače 2018.

Datum objave: 05.02.2018.


Studenti koji su položili Maloljetničko kazneno pravo preko kolokvija, te su prijavili ispit za nadolazeći ispitni rok, mogu doći na upis ocjene u četvrtak, 08. 02. 2018. u 10h,dvorana 1/17.

Izvanredni studenti koji su položili Osnove kaznenog prava preko kolokvija te su prijavili ispit za nadolazeći ispitni rok, mogu doći na upis ocjene u petak, 09. 02. 2018. u 9h, kabinet 64/13.

Redovni studenti koji su slušali seminar kod doc. dr. sc. Barbare Herceg Pakšić a prijavili su seminar za nadolazeći ispitni rok, mogu doći na upis ocjene u petak, 09. 02. 2018. u 9h, kabinet 64/13.

doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić