Naslovna


Katedra kazneno-pravnih znanosti

Dobrodošli na stranice katedre! Na ovim stranicama možete pronaći podatke o ustroju i članovima katedre kao i svim informacijama o predmetima u sastavu katedre te poslijediplomskom specijalističkom studiju kaznenoga prava.

 

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 13.02.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 8. veljače 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1.Bilješković Andrea    23,5

2.Batrla Vedran         18,5

3.Blažeković Ivan       18

4.Vlaović Kristina      18

 

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

1.Miljević Valentina     17

2.Gorički Pavel          16,5

3.Lacović Hrvoje         16,5

4.Čović Lucija           16

5.Piper Ivan             16

6.Rosandić Nina          16

7.Tadić Marcela          16

 

Usmeni dio ispita biti će održan 15. veljače 2018. s početkom u 11,00 sati.

 

Ostali rezultati:

1.Bursić Bernarda        13

2.Chedid Karlo            8

3.Čuić Anna-Maria         8

4.Devčić Gabrijela        6,5

5.Grgurević Branimir      2

6.Hodak Antonija          3

7.Kedveš Elizabeta        6

8.Kljaić Dina            14

9.Knežević Milenko       15

10.Kukučka Kruno          6

11.Lazić Anamaria        13,5

12.Link Hrvoje           13

13.Mikuljan Filip        10,5

14.Novak Ivan             7

15.Pavić Damir            9

16.Raspudić Arijana       7

17.Tica-Čelić Neno       11,5

18.Trtica Sara            2

19.Zorkić Mihaela         2,5

20.Nepotpisan test        6

 

Uvid u pisani dio ispita: 15. veljače 2018. u 10:00 sati (ured br. 9/17).

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 13.02.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava održanog 8. veljače 2018.

 

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1.Cesar Ivana

 

Usmeni dio ispita biti će održan 15. veljače 2018. s početkom u 10,30 sati.

 

Uvid u pisani dio ispita: 15. veljače 2018. u 10:00 sati (ured br. 9/17).

Obavijesti vezane uz ispitne rokove 08. i 09. veljače 2018.

Datum objave: 05.02.2018.


Studenti koji su položili Maloljetničko kazneno pravo preko kolokvija, te su prijavili ispit za nadolazeći ispitni rok, mogu doći na upis ocjene u četvrtak, 08. 02. 2018. u 10h,dvorana 1/17.

Izvanredni studenti koji su položili Osnove kaznenog prava preko kolokvija te su prijavili ispit za nadolazeći ispitni rok, mogu doći na upis ocjene u petak, 09. 02. 2018. u 9h, kabinet 64/13.

Redovni studenti koji su slušali seminar kod doc. dr. sc. Barbare Herceg Pakšić a prijavili su seminar za nadolazeći ispitni rok, mogu doći na upis ocjene u petak, 09. 02. 2018. u 9h, kabinet 64/13.

doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić

Rezultati drugog kolokvija iz Osnova kaznenog procesnog prava - IZVANREDNI

Datum objave: 04.02.2018.


Rezultati drugog kolokvija iz Osnova kaznenog procesnog prava održanog 1. veljače 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Bakota Lucija 5
 2. Bijelić Dragana 6,5
 3. Blažek Igor 4
 4. Cikoja Matea 5
 5. Duktaj Ines 4
 6. Egert Stjepan 5,5
 7. Gavrić Ema 4,5
 8. Ivković Leonarda 4
 9. Lovrenščak Robert 4,5
 10. Oršolić Zora 4
 11. Ratajec Petra 5
 12. Reljan Marko 5
 13. Rosspacher Iris 5,5
 14. Topolovec Mihael 5,5
 15. Urh Ivana 4,5
 16. Vrbanić Ines 5

Usmeni dio kolokvija biti će održan prema sljedećem rasporedu:

 1. 12. veljače 2018., s početkom u 10:00 sati - Doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić (Radićeva 17)
 2. 23. veljače 2018., s početkom u 08:00 sati - Doc.dr.sc. Ante Novokmet (Radićeva 13)

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 5. veljače 2018. u 08:30 sati (Radićeva 13).

Rezultati drugog kolokvija iz Osnova kaznenog procesnog prava - REDOVITI

Datum objave: 04.02.2018.


Rezultati drugog kolokvija iz Osnova kaznenog procesnog prava održanog 2. veljače 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Altus Iva 4
 2. Babić Manuela 5
 3. Babić Vedran 5
 4. Bakić Anita 4
 5. Bartolić Tihana 5,5
 6. Beraja Zorana 5,5
 7. Bešenić Sandra 5
 8. Bedeković Nevena 6,5
 9. Bratanović Ana-Marija 5,5
 10. Ciber Tea 4
 11. Cikač Sandra 5
 12. Cvetko Kristina 5
 13. Cvetković Valentina 4,5
 14. Čapo Tea 5,5
 15. Djibedji Albertina 4
 16. Farkaš Maja 5
 17. Jakopanec Daniela 5
 18. Jolić Daniela 4,5
 19. Jukić Marijana 5
 20. Klarić Martina 5,5
 21. Kovačević Thomas 5
 22. Križanović Kata 4,5
 23. Kufner Nikolina 5,5
 24. Kurtović Iva 4
 25. Lončar Danijela 4
 26. Margetić Valentina 5,5
 27. Martelo Doris 5
 28. Maskaljević Lucija 4,5
 29. Mihaljević Petra 5
 30. Miličević Mateja 5,5
 31. Miočević Gabrijela 4,5
 32. Orkić Marijana 5
 33. Petrušić Kristijan 4
 34. Poplašen Ivana 5
 35. Purić Branka 4,5
 36. Radić Smiljana 6
 37. Rora Anamaria 5
 38. Roso Marta 5
 39. Sadrić Hrvoje 5
 40. Salaj Ida 4
 41. Stopić Ivona 5,5
 42. Struhak Josip 5
 43. Stubičar Marina 4,5
 44. Štabi Kristina 5,5
 45. Šurina Vedrana 5
 46. Taradan Vlatka 4
 47. Tešanov Jelena 5,5
 48. Tomašić Martina 5,5
 49. Tot Lea 5
 50. Veličan Valentina 6
 51. Vujović Maja 5
 52. Zavžel Kristina 4,5
 53. Žderić Nora 6
 54. Žuljević Matea 5,5

Usmeni dio kolokvija biti će održan prema sljedećem rasporedu:

 1. 13. veljače 2018., s početkom u 11:00 sati - Doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić (Radićeva 17)
 2. 23. veljače 2018., s početkom u 08:00 sati - Doc.dr.sc. Ante Novokmet (Radićeva 13)

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 5. veljače 2018. u 08:30 sati (Radićeva 13).

Rezultati kolokvija iz Izvršnog kaznenog prava - REDOVITI

Datum objave: 28.01.2018.


Rezultati kolokvija iz Izvršnog kaznenog prava - redoviti

1.Bošnjak Dijana         5
2.Breznik Ivana           5
3.Firi Mislav                 5
4.Hardt Antonio           5
5.Ivošević Vilim           4
6.Jakopović Eugen     5
7.Kovač Nikolina         5
8.Mehmedi Rina          5
9.Mujčinović Mirna      5
10.Nađ Jelena             5
11.Opačak Katarina     5
12.Opačak Sivak Andrea  4
13.Petrović Marija        5
14.Popović Marko        3
15.Vukušić Filip            4

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 16.01.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 11. siječnja 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1.Ivanković Domagoj     24

2.Perić Antonio         24

3.Čolak Dona            23

4.Đurović Filip         22,5

5.Boršić Maja           21

6.Fenrich Lucija        21

7.Papac Ana             21

8.Živković Pejo         21

9.Stupar Oskar          19

 

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

1.Neno Tica-Čelić        17,5

2.Blažeković Ivan        16

3.Miljević Valentina     16

 

Usmeni dio ispita biti će održan 18. siječnja 2018. s početkom u 11,00 sati.

 

Ostali rezultati:

1.Bilješković Andrea     12,5

2.Bursić Bernarda        12,5

3.Čović Lucija            5,5

4.Kljaić Dina            11,5

5.Knežević Milenko       13

6.Kovač Anja             11

7.Kukučka Kruno           7

8.Lacović Hrvoje         15

9.Lazić Anamaria          9

10.Leović Ivana          12,5

11.Mikuljan Filip        11,5

12.Novak Ivan            14

13.Pavić Damir            9,5

14.Prološčić Blaž        12

15.Raspudić Arijana      10

16.Nepotpisan test        9,5

 

Uvid u pisani dio ispita: 17. siječnja 2018. u 12:00 sati (ured br. 9/17).

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 16.01.2018.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava održanog 11. siječnja 2018.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1.Cesar Ivana

Usmeni dio ispita biti će održan 18. siječnja 2018. s početkom u 10,30 sati.

Obavijesti vezane uz ispitni rok 19. siječnja 2018.

Datum objave: 15.01.2018.


Usmeni dio ispita održat će se isti dan, 19. siječnja 2018. godine u 11h, kabinet 64/13.

Studenti koji su položili Maloljetničko kazneno pravo te Osnove kaznenog prava preko kolokvija i još nisu obavili upis ocjene mogu doći također 19. siječnja 2018., u 11h, kabinet 64/13.

Seminarski termin održat će se isti dan, u 10:30h, kabinet 64/13. 

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 19.12.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Osnove kaznenog procesnog prava održanog 14. prosinca 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Softić Adnan 
 2. Klaić Marina 
 3. Slaviček Sara
 4. Cesar Ivana

Usmeni dio ispita biti će održan 20. prosinca 2017. u dvorani 2/17, s početkom u 9 sati.

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 20. prosinca 2017. u 8 sati (57/13).