Naslovna


Katedra kazneno-pravnih znanosti

Dobrodošli na stranice katedre! Na ovim stranicama možete pronaći podatke o ustroju i članovima katedre kao i svim informacijama o predmetima u sastavu katedre te poslijediplomskom specijalističkom studiju kaznenoga prava.

 

Rezultati ispita iz Maloljetničkog kaznenog prava

Datum objave: 27.02.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita održanog 24. veljače 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Matković Olivera 4
 2. Bulat Nikol 4
 3. Kreševljak Hrvoje 2
 4. Držaić Jasminka 2
 5. Žagar Kristina 5
 6. Erpačić Benjamin 4
 7. Mihaljević Fran 3

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Upis ocjena: 2. ožujka 2017. u 11 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić)

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 21.02.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Blažanović Dijana
 2. Šnel Antonija
 3. Poharc Petra
 4. Papac Lorena
 5. Mišić Vedran

Usmeni dio ispita biti će održan 23. veljače 2017., u dvorani 1/17, s početkom u 10 sati.

Ostali kandidati nisu zadovoljili

Uvid u pisani dio ispita 27. veljače 2017. u 11 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić)

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 21.02.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 16. veljače 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Grgić Antonia 22,5
 2. Markov Dragana 22
 3. Ciglar Hrvoje 21,5
 4. Bertol Kristina 21
 5. Bubalo Patricija 21
 6. Đaković Marina 21
 7. Krajnc Lorena 20,5
 8. Deda Tamara 20
 9. Koričić Monika 20
 10. Matijević Ljubica 20
 11. Mikić Nikola 20
 12. Mokos Mihaela 20
 13. Radolović Luka 20
 14. Mravlinčić Moira 19,5
 15. Vrdoljak Anita 19
 16. Kalanj Danijela 18,5
 17. Tomaić Adriana 18

Usmeni dio ispita biti će održan 23. veljače 2017., u dvorani 1/17, s početkom u 10,30 sati.

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

 1. Kondić Ivan 17,5
 2. Ilin Helena 17
 3. Radojević Mislav 17
 4. Kovač Anja 16,5
 5. Markač-Brgles Ana-Marija 16,5
 6. Odobaša Ana-Marija 16,5
 7. Kalamiza Anica 16

Usmeni dio ispita biti će održan 24. veljače 2017, u dvorani 1/17, s početkom u 12 sati.

Ostali rezultati:

Bartolić Juraj  10,5

Belajdžić Sanja  12

Čavužić Anđelko  15

Dragičević Josip 10,5

Knežević Milenko  4,5

Lalić Denis  6

Mautner Valentina  10,5

Mikulić Ines  11

Pavić Damir  11,5

Pavlinić Edita  14

Pečenjak Matko  0

Stručić Antonia  14

Trnski Anamaria  12

Žarković Ana-Marija  11

Živković Pejo   15

 

Uvid u pisani dio ispita: 27. veljače 2017. u 11 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić)

Rezultati drugog kolokvija iz Osnova kaznenog procesnog prava za izvanredne studente

Datum objave: 12.02.2017.


Rezultati drugog kolokvija održanog 9. veljače 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Branilović Lea 5,5
 2. Burda Marta 4
 3. Čuturaš Ružica 5,5
 4. Dukić Melita 5
 5. Fureš Marija 4
 6. Grün Jasine 4,5
 7. Kuzmanović Milica 4
 8. Nadarević Ivanka 4
 9. Perković Mirela 4,5
 10. Sremac Marija 4
 11. Stanić Tea 5,5
 12. Škvarić Mario 6
 13. Vukelić Marijana 4

Usmeni dio ispita biti će održan 24. veljače 2017. s početkom u 11 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić, Radićeva 17).

 

Rezultati drugog kolokvija iz Osnova kaznenog procesnog prava za redovite studente

Datum objave: 12.02.2017.


Rezultati drugog kolokvija održanog 7. veljače 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Kemiveš Amanda 5
 2. Nedić Mario 6
 3. Repinc Marta 4,5
 4. Stančin Daria 6
 5. Šarić Ivana 4,5
 6. Šimić Antonella 4,5
 7. Verhas Katarina 4
 8. Vugrek Ana-Marija 4

Usmeni dio ispita biti će održan 24. veljače 2017. s početkom u 11 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić, Radićeva 17).

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 13. veljače 2017. u 8,30 sati (ured br. 57/13).

Rezultati ispita iz Međunarodnog kaznenog prava

Datum objave: 05.02.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Međunarodnog kaznenog prava održanog 2. veljače 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Blažanović Antonela 5
 2. Martinaga Mateja 4
 3. Šutila Kristina 4

Upis ocjene: 7. veljače 2017. u 9 sati (doc.dr.sc. Igor Vuletić, Radićeva 17).

Rezultati ispita iz Maloljetničkog kaznenog prava

Datum objave: 05.02.2017.


Rezulati pisanog dijela ispita iz Maloljetničkog kaznenog prava održanog 2. veljače 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Hampovčan Ana-Marija 5
 2. Leljak Andreja 3

Upis ocjene: 9. veljače 2017. u 11 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić, Radićeva 17).

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 05.02.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz osnova kaznenog procesnog prava održanog 2. veljače 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Haničar Manuela
 2. Briševac Ana 
 3. Poharc Petra 
 4. Mišić Vedran

Usmeni dio ispita biti će održan 10. veljače 2017., u dvorani 1/17, s početkom u 10:30 sati.

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 9. veljače 2017., u 11 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić, Radićeva 17)

Studenti koji polažu seminar iz Osnova kaznenog procesnog prava mogu pristupiti usmenom dijelu ispita u uredu doc.dr.sc. Zvonimira Tomičića u vrijeme uvida u pisani dio ispita.

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 05.02.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 2. veljače 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Mudronja Edita 23
 2. Čaić Lea 21,5
 3. Palić Dora 20
 4. Markač-Brgles Ana-Marija 18,5

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

 1. Lučić Pierre 17,5
 2. Maskalan Stela 17,5
 3. Deda Tamara 16,5
 4. Ciglar Hrvoje 16

Usmeni dio ispita biti će održan 10. veljače 2017., u dvorani br. 1/17, s početkom u 11 sati.

Ostali rezultati:

 1. Blažeković Ivan 3,5
 2. Dragičević Josip 7
 3. Grgić Antonia 10,5
 4. Mikić Nikola 10
 5. Radolović Luka 7
 6. Trnski Anamaria 10
 7. Vrdoljak Anita 12,5
 8. Živković Pejo 13,5

Uvid u pisani dio ispita: 9. veljače 2017. u 11 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić, Radićeva 17).

Studenti koji polažu seminar iz Osnova kaznenog procesnog prava mogu pristupiti usmenom dijelu ispita u uredu doc.dr.sc. Zvonimira Tomičića u vrijeme uvida u pisani dio ispita.

Rezultati ispita iz Maloljetničkog kaznenog prava

Datum objave: 15.01.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Maloljetničko kazneno pravo održanog 12. siječnja 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Čović Anita 5
 2. Gabrić Damir 2
 3. Gašić Kornelija 2

Upis ocjena: 19. siječnja 2017., s početkom u 10 sati (doc.dr.sc. Zvonimir Tomičić).