Naslovna


Katedra kazneno-pravnih znanosti

Dobrodošli na stranice katedre! Na ovim stranicama možete pronaći podatke o ustroju i članovima katedre kao i svim informacijama o predmetima u sastavu katedre te poslijediplomskom specijalističkom studiju kaznenoga prava.

 

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 04.09.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 31. kolovoza 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1. Marinella Marolt 20
2. Klepo Morena 19,5
3. Papac Fran 18,5
4. Vilić Laura 18,5
5. Radojević Mislav 18

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

1. Kramer Ivana 17,5
2. Žarković Ana-Marija 17,5
3. Brlić Ivana 17
4. Marčinko Fran 16,5
5. Vukovac Lorela 16
6. Vulić Maja 16

Usmeni dio ispita biti će održan 7. rujna 2017., u dvorani 1/17, s početkom u 14:00 sati.

Ostali rezultati:

1. Androjić Jonatan 0
2. Augustin Matej 14
3. Bartolić Juraj 13,5
4. Belajdžić Sanja 7,5
5. Bilješković Andrea 7
6. Blažeković Ivan 14,5
7. Boršić Maja 13
8. Branilović Danijel 15
9. Brico Anita 13,5
10. Brkić Lovro 10,5
11. Cikoja Matea 13,5
12. Culej Danijela 2
13. Čapo Sara 14
14. Čolak Dona 10,5
15. Čović Lucija 2
16. Danek Tanja 13
17. Dorić Alen 13
18. Dragičević Josip 10
19. Dumančić Tea 6
20. Džunja Ivan 13
21. Đurasović Janja 13,5
22. Filipić Sara 5
23. Grgačić Tamara 10,5
24. Habijanić Dina 5
25. Ivanković Domagoj 9,5
26. Jakelić Mislav 8
27. Jakšić Matea 13
28. Jozić Monika 3,5
29. Jukić Martina 6,5
30. Klobučar Irena 11
31. Knežević Milenko 6,5
32. Koprivnjak Mirna 9,5
33. Kresić Kristina 5
34. Kukučka Kruno 4
35. Lacović Hrvoje 10
36. Laušić Marinela 8,5
37. Leović Ivana 4,5
38. Link Hrvoje 7,5
39. Lješević Mirela 8
40. Ljubičić Viktorija 12,5
41. Margarić Tanja 12
42. Marjanović Marko 3,5
43. Mautner Valentina 10
44. Mijatović Marija 8
45. Miljević Valentina 5,5
46. Nikitović Ena 10
47. Novak Ivan 6,5
48. Otrok Melinda 15,5
49. Pavić Damir 8
50. Peić Antonio 1,5
51. Pejin Matej 2
52. Pepić Katarina 13
53. Perasić Ivona 11,5
54. Prološčić Blaž 10,5
55. Raspudić Arijana 7,5
56. Raštegorac Andrija 14
57. Ratković Vlatka 7
58. Rosandić Nina 5
59. Rubil Lana 12
60. Rukavina Ana 10
61. Ružić Ivona 10
62. Semialjac Stjepan 6,5
63. Sever Amalija 9
64. Stupar Oskar 10,5
65. Sučić Mislav 5
66. Šantoši Benjamin 3
67. Šarić Mihael 1,5
68. Škudar Helena 10
69. Tadić Božo 13,5
70. Tadić Marcela 13,5
71. Tica-Čelić Neno Mihovil 5
72. Tokić Ivan 2
73. Tomić Filip 15
74. Tomić Nikolina 3,5
75. Topić Martina 15
76. Vitovski Domagoj 7,5
77. Vlaović Kristina 8,5
78. Vrbić Josip 8,5
79. Vukasović Ivana 11
80. Vukšić Denis 12,5
81. Zebec Josipa 3,5
82. Zorkić Mihaela 3,5
83. Zubović Ana 11
84. Bez imena 0,5

Uvid u pisani dio ispita: 6. rujna 2017., u 8:00 sati (57/13).

 

 

Rezultati ispita iz Međunarodnog kaznenog prava

Datum objave: 04.09.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Međunarodnog kaznenog prava održanog 31. kolovoza 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

  1. Gedžić Ružica 5

Upis ocjene: 6. rujna 2017., u 8:00 sati (57/13).

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 04.09.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava održanog 31. kolovoza 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1. Josipović Martina
2. Klaić Marina
3. Križanović Sanja
4. Cesar Ivana
5. Žuljević Matea
6. Šarić Magdalena

Usmeni dio ispita biti će održan 7. rujna 2017., u dvorani 1/17, s početkom u 13:00 sati.

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 6. rujna 2017., u 8:00 sati (57/13).

Kaznenopravni modul - KLINIČKE VJEŽBE

Datum objave: 04.09.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz vježbi na Kaznenopravnom modulu održanog 31. kolovoza 2017.

 

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad nitko nije zadovoljio.

 

Uvid u pisani dio ispita: 6. rujna 2017., u 8:00 sati (57/13).

 

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 07.07.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 3. srpnja 2017.

 

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1.Đurđic Patricia       21

2.Fegeš Mattea         20

3.Kvesić Luka           20

4.Ivanko Antonela    19

5.Marić Marinela       19

6.Skuban Lora          18

7.Stručić Antonia      18

8.Zdunić Ena            18

 

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

1.Miličević Ivan        17,5

2.Radojević Mislav    17

3.Živković Pejo         17

4.Džigumović Domagoj    16,5

5.Janota Klara          16

6.Klepo Morena          16

7.Koprivnjak Mirna      16

8.Švaco Mislav          16

9.Tadić Božo            16

Usmeni dio ispita biti će održan 11. srpnja 2017. s početkom u 9,00 sati.

 

Ostali rezultati:

1.Augustin Matej        12,5

2.Bartolić Juraj        12,5

3.Berišić Marija         7,5

4.Bešvir Romina         12,5

5.Blažeković Ivan       12,5

6.Boršić Maja           11,5

7.Brico Anita            7

8.Brlić Ivana           12,5

9.Bučanac Leonarda      11

10.Bučev Lara           13

11.Bursić Bernarda       5

12.Chedid Karlo          5

13.Čepo Sanja           12

14.Čičin Helena          5

15.Čolak Dona           11

16.Danek Tanja           9

17.Dokšanović Kristina   4,5

18.Dorić Alen           15

19.Dragičević Josip     11,5

20.Dumančić Tea          4

21.Đurasović Janja      11,5

22.Ivanković Domagoj     7,5

23.Jakelić Mislav       11,5

24.Jakšić Matea         15

25.Jovica Igor           5

26.Klobučar Irena        3,5

27.Knežević Milenko      5,5

28.Kožić-Zenun Mateja    4

29.Lalić Denis           2

30.Laušić Marinela      10

31.Ljubičić Viktorija   10

32.Ljubić Ivica          1

33.Majetić Tea           4,5

34.Marčinko Fran        10

35.Marolt Marinella      5

36.Mautner Valentina    14,5

37.Miljević Valentina   13

38.Mikić Sanel           4

39.Nikolić Deni         10,5

40.Novak Ivan            5,5

41.Papac Fran            6,5

42.Pavić Damir           7,5

43.Pavlinić Edita       15

44.Pepić Katarina    6

45.Perasić Ivona         4,5

46.Plaščak Filip         9

47.Poštić Maša           9

48.Prološčić Blaž        2

49.Raštegorac Andrija   11

50.Rubil Lana           12

51.Rukavina Ana         11

52.Schwabe Davor         9,5

53.Stupar Oskar          6

54.Sučić Mislav          4

55.Šantoši Benjamin      4

56.Ružić Ivona           6

57.Topić Martina         2,5

58.Turkalj Barbara      10,5

59.Vilić Laura          10

60.Vitovski Domagoj      4,5

61.Vrbić Josip           8

62.Vukasović Ivana       3

63.Vukovac Lorela       14

64.Vukšić Denis         13

65.Zorkić Mihaela        1

66.Žarković Ana-Marija   7,5

Uvid u pisani dio ispita: 10. srpnja 2017. od 11:00 sati (ured br. 9/17).

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 07.07.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava održanog 3. srpnja 2017.

 

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1.Kobelka Ana

2.Blažanović Dijana

3.Kovačić Kristina

4.Klaić Marina

6.Križanović Sanja

Usmeni dio ispita biti će održan 10. srpnja 2017. s početkom u 10,00 sati.

Rezultati ispita iz Kaznenog procesnog prava

Datum objave: 19.06.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz Kaznenog procesnog prava održanog 14. lipnja 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1. Mikulek Dora 26,5
2. Pandža Sven 24
3. Ilin Helena 21
4. Mikulić Ines 21
5. Ivanko Antonela 20,5
6. Kaurin Sanja 20,5
7. Bradić Ana 20

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti:

1. Fegeš Matea 17,5
2. Markovinović Petra 17,5
3. Janota Klara 17
4. Mautner Valentina 16,5

Usmeni dio ispita biti će održan 21. lipnja 2017., u dvorani 1/17, s početkom u 8,30 sati.

Ostali rezultati:

1. Augustin Matej 15
2. Bartolić Juraj 14
3. Boršić Maja 3
4. Branilović Danijel 13,5
5. Brico Anita 7,5
6. Brlić Ivana 14,5
7. Bučev Lara 8
8. Bursić Bernarda 6
9. Chedid Karlo 4,5
10. Dorić Alen 4
11. Dragičević Josip 9,5
12. Džunja Ivan 2
13. Đurasović Janja 11
14. Đurđic Patricia 11
15. Ivanković Domagoj 9
16. Jakelić Mislav 5
17. Jovica Igor 11
18. Knežević Milenko 5
19. Kožić-Zenun Mateja 5,5
20. Kvesić Luka 1
21. Laušić Marinela 11,5
22. Ljubičić Viktorija 4,5
23. Majetić Tea 7
24. Mikić Sanel 7
25. Miljević Valentina 8,5
26. Nikolić Deni 13
27. Novak Ivan 5
28. Papac Fran 3
29. Pavić Damir 7,5
30. Pepić Katarina 11
31. Raštegorac Andrija 6
32. Ružić Ivona 8,5
33. Stručić Antonia 13,5
34. Stupar Oskar 6
35. Vrbić Josip 8,5
36. Vukovac Lorela 12,5
37. Zorkić Mihaela 5
38. Živković Pejo 10,5

Uvid u pisani dio ispita: 20. lipnja 2017., ured br. 57/13, u 8,30 sati.

Rezultati ispita iz Maloljetničkog kaznenog prava

Datum objave: 19.06.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Maloljetničko kazneno pravo.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1. Đanović Nina 5
2. Radovanović Matea 5
3. Šutila Kristina 5

Upis ocjene: 20. lipnja 2017, ured br. 57/13, u 8:30 sati.

 

Rezultati ispita iz Osnova kaznenog procesnog prava

Datum objave: 19.06.2017.


Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Osnove kaznenog procesnog prava održanog 14. lipnja 2017.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1. Alešković Katarina
2. Đaković Smiljan
3. Gašparić Lidija
4. Klaić Marina
5. Štefanec Nora
6. Džaić Bernardica
7. Kriko Kristina
8. Kovačić Kristina

Usmeni dio ispita biti će održan 21. lipnja 2017., u dvorani 1/17, s početkom u 11 sati.

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Uvid u pisani dio ispita: 20. lipnja 2017., ured br. 57/13., u 8:30 sati.

 

Rezultati drugog kolokvija iz Kaznenog procesnog prava - izvanredni studenti

Datum objave: 18.06.2017.


Rezultati drugog kolokvija za izvanredne studente iz predmeta Kazneno procesno pravo održanog dana 13. lipnja 2017. godine.

Zadovoljili su:

1.Matešić Monika        14

2.Tufeković Nikola      13

3.Pintarić Ivan         12,5

4.Špiček Leo            12

5.Vrban Matteo          12

6.Moškatelo Damjan      11,5

7.Ptiček Anja           11

8.Mihaljević Tena        9

9.Bekavac Melinda        8

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Usmeni dio ispita biti će održan dana 20. lipnja 2017. s početkom u 17 sati.

Uvid u ispite moguće je ostvariti dana 20. lipnja 2017. u 17,30 sati (kabinet 9/17).