NASLOVNA


Katedra međunarodnog privatnog prava

NASLOVNA

Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

  • nastava iz kolegija za poslijediplomsku/doktorsku razinu  "Dijete u prekograničnom građanskom postupku"  nastavlja se u utorak 20.6.2017. od 15h. Poveznica na loomen- praćenje na daljinu biti će dostavljena polaznicima.
  •   nastava iz kolegija za integriranu razinu "Prekogranična skrb i uzdržavanje djece" nastavlja se prema dogovoru 19.6.2017. od 9h, dvorana 3/17.