Naslovna


Katedra trgovačkog prava

 

PRAVNA EKONOMSKA KLINIKA:


Raspored timova Pravno ekonomske klinike:


 

Dragi studenti,

dobrodošli na stranice Katedre za Trgovačko pravo,

neka Vam ove stranice budu izvorom za vas vrijednih i korisnih informacija. Članovi Katedre su vaši istinski suradnici, učitelji i pomagatelji u savladavanju potrebne količine zvanja i još više, baš prema vašem opredjeljenju i željama. Ne „robujemo“ klasičnim i krutim odnosima niti u nastavi niti u izvannastavnim aktivnostima. U vašoj smo „službi“. Uspjeli smo ako u vama probudimo zanimanje i „glad“ za znanjima iz trgovačkog prava i prava društava. Promijenjene društvene i gospodarske prilike, ne samo u nas, iako u nas na poseban način, već i u velikom dijelu svijeta,napose u našem okruženju, dovele su do povećane opasnosti za sve one koji su izloženi (mislimo tu i na potrošače) ili uključeni u gospodarske tijekove. Opasnostima se može suprotstaviti na različite načine, ali najčešće i najsigurnije sa znanjem, Sa znanjem iz trgovačkog prava i prava društava. Na osnovu toga se i obje nastavne discipline promatraju i koncipiraju. Znameniti Bendikt Kotruljević u njegovom čuvenom traktatu o umijeću trgovanja zapisao je – "Trgovina je vještina ili skup pravila po kojima se legitimne osobe pravično vladaju u trgovačkim stvarima radi očuvanja ljudskog roda i s nadom u dobitak". Izrečene su riječi "vještina" i "nada u dobitak".

Poruka je razboritima - nemojte podlijegati „istinama“ nazovi upućenih ili onih koji su i fizički i radom bili najvećim vremenskim dijelom, udaljeni od fakulteta, nastave, rada na katedri, susretima i razmjeni misli s nastavnim osobljem. Odgovorite im riječima „da mihi facta, dabo tibi ius“. Razgovarajte samo na osnovu činjenica. Razgovor na osnovu argumenata uostalom leži u osnovi svakog razgovora svih pravnika. I još nešto – složenost i važnost gospodarskih odnosa zahtijevaju postojanje subjekata izmedju kojih će se odvijati gospodarski odnosi, a oni, pak traže „znalce“ koji će znati proizvedeno ili učinjeno dovesti do finala – ostvarene dobiti. Posebno „pravnici u gospodarstvu“ ne smiju biti i nisu „vatrogasci“, koji odlažu plaćanja, već koji svojom spretnošću i znanjem osiguravaju pravne preduvjete brze naplate potraživanja. Želimo Vas podučiti kako izabrati najpogodniju vrstu (tip) trgovačkog subjekata, podučiti u odnose unutar njega, dinamčike promjene kojima je izložen ili u koje voljno ulazi, sve do trenutka prestanka njegvog postojanja. Želimo Vas podučiti i naučiti kako se sklapaju trgovački poslovi, što je najbitnije, kako trgovački posao staviti u funkciju ostvarenja poslovnog poduhvata.

Uz znanja imamo i iskustvo. Znamo i kako drugi rade (mislimo tu i u našoj zemlji, još većma u drugim zemljama u svijetu).

Zadovoljan student i to ne samo pozitivnom ocjenom, već stečenim znanjem – je naš ideal. Budite i Vi dijelom onih brojnih zadovoljih. Želja nam je da se u trgovačkim vještinama i poslovima nikada ne nadju „nesposobnost, nered, raspuštenost i ispraznost. Već cit. Kotruljević u svom cjelu davnih godina je dodao – I kad sam to zatekao, ražalih se i zaboli me ta činjenica što je ta vještina – toliko nužna i potrebna. Zgodna i korisna – došla u ruke neukih i neotesanih ljudi, koji njome upravljaju bez načina i bez reda, bez pravila i praveći zloupotrebe, a učeni je ljudi zapostavljaju i zanemaruju... Uvjereni smo, to se vama, danas studentima, sutra magistrima (učiteljima) prava – neće dogoditi.

I još nešto – sve ovdje zapisano dano je za trenutak i za vrijeme koje slijedi – do izmjena i dopuna, kojih će zasigurno biti. Ništa nije statično, tako niti u pogledu literature niti popisa važnih tema, niti pozitivnih zakonskih propisa itd.