Pravno ekonomska klinika


Katedra trgovačkog prava

     

 Dobrodošli na stranice Pravno - ekonomske klinike Osijek!

 

PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA:

Raspored timova Pravno ekonomske klinike:

  • https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8DhD9WFsTWFbJscLDQt1yXaBFmnt20iI13nubENSdk/edit#gid=33365674

 

 

 

Što je Pravno ekonomska klinika?

Pravno ekonomska klinika je interdisciplinarni projekt Pravnog fakulteta u Osijeku i Ekonomskog fakulteta u Osijeku putem kojeg studenti ovih dvaju Fakulteta pružaju besplatne savjetodavne stručne usluge u prvom redu osječkim malim i srednjim poduzećima uz mentorstvo profesora, odvjetnika, sudaca te stručnjaka iz prakse. Pravno ekonomska klinika nastala je na inicijativu Katedre za trgovačko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku i UNESCO Katedre za poduzetništvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Projekt Klinike nastao je uz potporu poduzetničkog inkubatora BIOS, Centra za poduzetništvo Osijek, osječkih odvjetnika i odvjetničke komore u Osijeku, osječkih sudaca te Hrvatske udruge poslodavaca.

Rad Pravno ekonomske klinike možete pratiti i na službenoj Facebook stranici Pravno ekonomske klinike.

Kontakt

Stranke se mogu naručiti za termin u Pravno ekonomskoj klinici putem e-maila: pravnaklinika.osijek@gmail.com

***

Datum objave: 04.04.2017.


***