Vijesti


Katedra upravne znanosti


 

Organizacija i metode rada u upravi - rezultati predroka (izvanredni studenti)

Datum objave: 27.01.2017.


Ispit iz navedenog kolegija uspješno su položili:

 1. BRANILOVIĆ, LEA
 2. BURDA, MARTA
 3. ČAVAJDA, TEA
 4. ČUTURAŠ, RUŽICA
 5. FUREŠ, MARIJA
 6. FURLAN, MATEA
 7. GRUN, JASINE
 8. IVANDA, NIKOLINA
 9. KUZMANOVIĆ, MILICA
 10. LOVRENŠĆAK, ROBERT
 11. MELJANKIĆ, MONIKA
 12. NADAREVIĆ, IVANKA
 13. SREMAC, MARIJA
 14. STANIĆ, TEA
 15. ŠKVARIĆ, MARIO
 16. VUKELIĆ, MARIJANA
 17. ŽIGA, MARIJA

Uvid u ispit održat će se dana 31.1. (utorak) u 11,00h, kabinet V, Radićeva 17.

Dobra vladavina - rezultati ispita

Datum objave: 22.09.2016.


Ispit iz predmeta Dobra vladavina uspješno su položili:

 1. BRČIĆ, MARINELLA
 2. JURIĆ, MARIO

Usmeni dio ispita održat će se dana 26.9 (ponedjeljak) u 10,00h, Radićeva 17, kabinet V.