Vijesti


Katedra upravne znanosti


 

Organizacija i metode rada u upravi - rezultati ispita

Datum objave: 22.09.2017.


Ispit iz predmeta Organizacija i metode rada u upravi nitko nije položio.

Usmeni dio ispita održat će se dana 25.9. (ponedjeljak)u 11,00h, kabinet V, Radićeva 17.

6 bodova - KNEŽEVIĆ

3 boda - KUDUZ

0 bodova - VRBANEC

Osnove uprave - rezultati ispita

Datum objave: 22.09.2017.


Ispit iz predmeta Osnove uprave uspješno je položio:

 1. BLAŽEK, IGOR

Usmeni dio ispita održat će se dana 25.9. (ponedjeljak) u 11,00h, kabinet V, Radićeva 17.

8 bodova - BELEŠ, KRSTANOVIĆ

7 bodova - ŠITUM

0 bodova - SABLJIĆ

Upravna znanost - rezultati ispita

Datum objave: 22.09.2017.


Ispit iz predmeta Upravna znanost uspješno su položili:

 1. BOŠNAKOVSKI, BEATA
 2. MARIĆ, IVANA
 3. PELICARIĆ, IVA
 4. PROPADALO, JELENA
 5. RADMANIĆ, IVANA
 6. VIŠAK, SILVIJA
 7. VUKIĆ, IVANA
 8. ZIRDUM, ANJA

Usmeni dio ispita održat će se dana 25.9. (ponedjeljak) u 11,00h, kabinet V, Radićeva 17.

Unatoč nedostatnom broju bodova usmenom dijelu ispita može pristupiti i:

 1. CIGLAR, HRVOJE

Usmeni dio ispita održat će se dana 25.9. (ponedjeljak) u 11,00h, kabinet V, Radićeva 17.

8 bodova - JUKIĆ, POPIJAČ, PUZAK

7 bodova - RADOLOVIĆ

6 bodova - KVESIĆ

5 bodova - NEKIĆ, PINTARIĆ

2 boda - BALTORINIĆ

1 bod - KONDIĆ, VARŽIĆ, VRBIĆ

0 bodova - DŽUNJA

Dobra vladavina - rezultati ispita

Datum objave: 20.09.2017.


Ispit iz predmeta Dobra vladavina uspješno su položili:

 1. BAJRAK, BORIS
 2. NOVOTNI, ANA

Usmeni dio ispita održat će se dana 25.9. (ponedjeljak) u 11,00h, kabinet V, Radićeva 17.

Komparativna javna uprava - rezultati ispita

Datum objave: 20.09.2017.


Ispit iz predmeta Komparativna javna uprava uspješno su položili:

 1. BAJSIĆ - PETRINEC, KARMEN
 2. BEGIĆ, MAJA
 3. JELIĆ, VEDRANA
 4. KOPRIVANAC, DAVOR
 5. KOVAČEVIĆ, JELENA
 6. MALEK, VIŠNJA
 7. ŠNAUBERT, ŠTEFAN
 8. VIŠNJIĆ, MIRELA

Usmeni dio ispita održat će se dana 25.9. (ponedjeljak) u 11,00h, kabinet V, Radićeva 17.

Organizacija i metode rada u upravi - rezultati predroka (izvanredni studenti)

Datum objave: 27.01.2017.


Ispit iz navedenog kolegija uspješno su položili:

 1. BRANILOVIĆ, LEA
 2. BURDA, MARTA
 3. ČAVAJDA, TEA
 4. ČUTURAŠ, RUŽICA
 5. FUREŠ, MARIJA
 6. FURLAN, MATEA
 7. GRUN, JASINE
 8. IVANDA, NIKOLINA
 9. KUZMANOVIĆ, MILICA
 10. LOVRENŠĆAK, ROBERT
 11. MELJANKIĆ, MONIKA
 12. NADAREVIĆ, IVANKA
 13. SREMAC, MARIJA
 14. STANIĆ, TEA
 15. ŠKVARIĆ, MARIO
 16. VUKELIĆ, MARIJANA
 17. ŽIGA, MARIJA

Uvid u ispit održat će se dana 31.1. (utorak) u 11,00h, kabinet V, Radićeva 17.

Dobra vladavina - rezultati ispita

Datum objave: 22.09.2016.


Ispit iz predmeta Dobra vladavina uspješno su položili:

 1. BRČIĆ, MARINELLA
 2. JURIĆ, MARIO

Usmeni dio ispita održat će se dana 26.9 (ponedjeljak) u 10,00h, Radićeva 17, kabinet V.