Vijesti


Katedra upravnog prava


 

RASPORED IZLAGANJA-DU i PUP

Datum objave: 18.04.2018.


Specijalistički studij Javne uprave
 1. 4. 2018.

 

Renata Željem, Vjeka Lacković – Zakon o gradnji

 

Sonja Pavlin, Valentino Pavlin – Zakon o strancima

 

Saša Išić, Melita Puljić Išić – Zakon o lokalnim porezima

 

Višnja Malek, Mathias Pušić – Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 

 1. 4. 2018.

 

Dražen Popović, Snježana Štefan, Tatjana Zajec – Zakon o mirovinskom osiguranju

 

Helena Jurković, Marko Trninić – Zakon o porezu na promet nekretnina

 

Maja Ravlić, Nina Vujanović – Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije

 

 1. 5. 2018.

 

Tihana Kerepčić, Brankica Markanović – Zakon o socijalnoj skrbi

 

Antonio Dorić, Sanda Frkonja Kupina – Zakon o prebivalištu

 

Ivana Mustafa, Elizabeta Hanžeković – Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Ivana Ivanović, Lucija Kovačić – Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 

 1. 5. 2018.

 

Marta Pavić, Gordana Halužan – Zakon o putnim ispravama

 

Kristina Gabud, Marina Večenaj Čuić – Zakon o porezu na dohodak

 

Mladen Vučić, Marijana Martinčević – Zakon o obrani

 

Gordana Grilec, Štefica Oštrec Čunčić – Zakon o porezu na dodanu vrijednost

 

 1. 5. 2018.

 

Davor Brajko, Marina Vranjković – Zakon o hrvatskom državljanstvu

 

Tihomir Štefančić, Martina Šarčević – Opći porezni zakon

 

Ana Pušeljić, Anita Mroček – Zakon o osobnoj iskaznici

 

Sunčica Biro, Danijela Grigić, Marina Čeliković – Zakon o pravu na pristup informacijama

 

 1. 5. 2018.

 

Tino Habijanić, Davor Koprivanac – Zakon o žigu

 

Antonija Gađi, Adrijana Đuranec – Zakon o državnim službenicima

 

Ivan Kovačić, Matea Njegovan – Zakon o patentu

 

Jelena Novačić, Karmen Trojko, Karmen Bagarić Petrinec – Zakon o ustavnoama

 

 1. 6. 2018.

 

Vanja Hrvojević, Maja Bagarić – Zakon o poštanskim uslugama

 

Maja Šarić Curić, Ana Protuđer – Zakon o tajnosti podataka

 

Leo Krajinović. Matea Rado – Zakon o radu

 

Ines Detelić, Dajana Šalek – Zakon o javnoj nabavi

 

Zvonimir Kocur – Zakon o zdravstvenom osiguranju

 

 1. 6. 2018.

 

Suzana Vukoja, Marija Drobnjak – Zakon o udrugama

 

Marina Mihalj, Ivana Matijević – Zakon o pravima hrtvatskh branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

Marija Crepić, Ivana Šeperac, Anja Tomašić – Zakon o poljoprivrednom zemljištu

 

Marina Crnov, Vedrana Jelić – Zakon o koncesijama

 

Renata Bočkaj, Mirela Višnjić – Zakon o policiji

 

 

Za studente koji se ne nalaze na ovoj listi, raspored će biti objavljen naknadno.

 

 

 

 

Rezultati KOLOKVIJA 2. iz predmeta UPRAVNO PRAVO *6. 2. 2018.

Datum objave: 20.02.2018.


Diplomski studij, III. godina

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

IVANOVIĆ LUKA

 

5

MAĐAREVIĆ IVANA

5

PIRIĆ IVANA

4

PIRIĆ ANA

4

JELIĆ ANTONELA

5

ČOK MATEJA

4

ŠEBELIĆ TENA

4

MIKULEK DORA

3

JURIĆ FILIP

3

WOHLMUT KATARINA

4

VRBAN KLARA

4

TKALEC LAURA

3

TADIĆ MARCELA

2

VUČIĆ LARA PETRA

3

SINKOVIĆ LAURA

4

LOPAC FRANKO

3

CURIĆ KSENIJA

3

BUČANAC LEONORA

3

SEMIJALAC STJEPAN

3

RADIČEVIĆ DOMAGOJ

3

MATKOV VEDRAN

3

LUČIĆ JELENA

2

JELČIĆ MARIJA

2

IVKIĆ SLAĐANA

2

HABUN MARTINA

3

ŽIDOV TONKA

3

VOKOVAC LORELA

2

ŠVACO MISLAV

2

PUŠKADIJA MANUELA

2

ILIJAŠ LAURA

2

PERNEK PAULA

2

MURATOVIĆ EDINA

2

MATAIJA MIA

3

KOVAČ IRENA

2

JURIĆ MARINA

2

FENRICH LUCIJA

3

ČAPO SARA

2

VRKAŠEVIĆ NATALIJA

2

ZEBEC JOSIPA

2

VESTIĆ KREŠIMIR

2

REPIĆ MARKO

2

BUHA VANESSA

2

BERIŠIĆ MARIJA

2

VILIĆ LAURA

Nije položila!

SUČIĆ MISLAV

2

SRB DOMAGOJ

2

MAČKOVIĆ IVAN

2

GENERALIĆ FILIP

2

ŠVITEK SARA

2

ŠOIĆ MARTINA

2

TOKIĆ IVAN

2

SELENIĆ HRVOJE

Nije položio!

PERASIĆ IVONA

2

MLINARIĆ MAGDALENA

2

LUPIĆ IVANA

2

KIRALJ TONI

2

ERDELEC MATEJA

2

DOKŠANOVIĆ KRISTINA

2

BILIĆ BRUNO

2

ZIRDUM MATEA

2

TOMAŠEVIĆ MATEA

2

MEDUNIĆ MATEJ

2

GALAC ANTE

2

KOVAČIĆ SANJA

2

**Ispit je bilo potrebno prijaviti za ispitni rok 21. veljače 2018.

**Upis ocjena održat će se u PONEDJELJAK, 26. veljače 2018. u 11:00 sati.

 **Studenti ne moraju doći osobno na upis.

Rezultati KOLOKVIJA 2. iz predmeta UPRAVNO PRAVO OPĆI DIO *izvanredni

Datum objave: 06.02.2018.


Stručni upravni studij, I. godina

Rezultati kolokvija 2. iz predmeta UPRAVNO PRAVO OPĆI DIO

*izvanredni studenti, 22.1.2018.

 

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. MARINA BREZNIČAR
 2. LARISA ČAVRAG
 3. JASNA ČULJAK
 4. DRAŽEN GALINOVIĆ
 5. ROBERT HMELJINA
 6. VERONIKA KLASIĆ
 7. ANDREA LEKO
 8. KRISTINA LOVRENOVIĆ
 9. JASMINKA MAJDANDŽIĆ
 10. KARMELA MIRKOVIĆ
 11. BISERKA MUDRI
 12. HELENA PAVIĆ
 13. ANA ŠKARO
 14. IVANA ŠLEDER
 15. IVANKA VUKOVIĆ

 

**Studenti koji su uspješno položili oba kolokvija trebaju prijaviti ispit iz predmeta UPRAVNO PRAVO OPĆI DIO za ispitni rok 21. veljače 2018.

**O datumu i termina upisa ocjena bit će naknadno obavješteni putem web stranice Katedre.

**U slučaju opravdanog razloga spriječenosti dolaska na upis ocjene, studenti ne moraju doći osobno. Potrebno je pravodobno prijaviti ispit i doći osobno na upis ili poslati indeks po nekom od kolega/-ica.

 

REZULTATI KOLOKVIJA 2. UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO *redoviti

Datum objave: 19.12.2017.


Stručni upravni studij, I. godina

REZULTATI KOLOKVIJA 2. IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO

 

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 

 1. IVANA BERIĆ  
 2. MARKO BETLEHEM
 3. IVANA CRNKOVIĆ
 4. ROMANA DEREŽIĆ
 5. JELENA DŽAMBIĆ
 6. KATARINA ĐAK-SKELEĐIJA
 7. VIKTORIJA ĐUKIĆ
 8. IVA GLUHAKOVIĆ
 9. PETRA GOLENJA
 10. ARIJANA IVANKOVIĆ
 11. JELENA JAKIRČEVIĆ
 12. LORENA JAKOBOVIĆ
 13. PEJO KATIĆ
 14. KARMELA KLIŠANIĆ
 15. AUGUSTINA KRANIC
 16. DORIS KRISTIĆ
 17. ANA MARIJA KORDIĆ
 18. MARIJA KOVČIĆ
 19. IRIS MAVRAČIĆ
 20. KRISTINA MELINK
 21. IVA MILIČEVIĆ
 22. IVAN PEIĆ
 23. IVONA PRENC
 24. LUCIJA RADOLOVIĆ
 25. INES STANKO
 26. MARIJA MAGDALENA STANKOVIĆ
 27. PAVLINA ZIRDUM
 28. MARTIN ŽIVIĆ
 29. MARIN ŽURANIĆ

**Studenti koji su uspješno položili oba kolokvija trebaju prijaviti ispit iz predmeta UPRAVNO PRAVO OPĆI DIO za ispitni rok 21. veljače 2018.

**O datumu i termina upisa ocjena bit će naknadno obavješteni putem web stranice Katedre.

**U slučaju opravdanog razloga spriječenosti dolaska na upis ocjene, studenti ne moraju doći osobno. Potrebno je pravodobno prijaviti ispit i doći osobno na upis ili poslati indeks po nekom od kolega/-ica.

KONZULTACIJE dr.sc. Ana Đanić Čeko

Datum objave: 18.09.2017.


akademska godina 2017./2018.

Obavještavaju se studenti da dr. sc. Ana Đanić Čeko neće održavati konzultacije u akademskog godini 2017./2108. te se za sve potrebne informacije i upite obrate prof. Borisu Ljubanoviću, predstojniku Katedre i demonstratoru Petru Grguru (Petar_Grgur@hotmail.com).

Za seminare iz predmeta UPRAVNO PRAVO, UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO i UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO javiti se u novoj akademskoj godini kolegicama doc. dr. sc. Katarini Knol Radoja i doc. dr. sc. Pauli Porreti-Katedra građansko procesnog prava.

Za seminar iz predmeta EUROPEIZACIJA HRVATSKE UPRAVE javiti se profesoru Ljubanoviću u terminima ispitnih rokova, a za predaju radova i indeksa radi upisa ocjena demonstratoru Grguru.

NOVI ZAKONI-ispitni rokovi

Datum objave: 04.09.2017.


Diplomski studij (III. godina), Stručni upravni studij (I. godina)

Obavještavaju se studenti da će se od nove akademske godine 2017./2018. na ispitnim rokovima primjenjivati novi zakoni, osobito Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17) i Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, br. 74/14, 69/17).

DANI EUROPE

Datum objave: 06.05.2017.


9. svibnja 2017., 10:30h, zgrada Campusa

Katedra upravnog prava poziva sve zainteresirane studente na predavanje, 9.svibnja 2017. u 10:30h (dvorana br.2/Campus) koje ce u povodu obilježavanja Dani Europe (8.-11.5.2017.) održati Dinko Pešić na temu:" Pravni instrumenti u rješavanju slučajeva Zelenog telefona".

Sve detalnje informacije vezano za program održavanja Dani Europe dostupne su na web stranici Pravnog fakulteta i pamfletima (letcima) na zgradama Pravnog fakulteta Osijek.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek predstavila seminaristima (UPP) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode

Datum objave: 08.03.2017.


Stručni upravni studij, II. godina SEMINARISTI UPP

U utorak 7 ožujka 2017. u 11:15 sati u dvorani br. 2/Campus gospodin Dinko Pešić ispred Udruge za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek predstavio je seminaristima iz predmeta Upravno postupovno pravo (Stručni upravni studij, II. godina, redoviti studenti) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode, Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima, kako bi se aktivno uključili u projektne aktivnosti vezane za rješavanje konkretnih primjera i problema u praksi, budući da je partner navednog projekta i Pravni fakultet Osijek.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje Zelene pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela na međusektorsku suradnju i transparentan rad.

 

 

 

 

Interkatedarski susret

Datum objave: 08.02.2017.


Katedre upravnog prava

U organizaciji Katedre upravnog prava Pravnog fakulteta Osijeka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 17. ožujka 2016. održan je Interkatedarski susret Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu na temu: Pojednostavljenje upravnih postupaka i reforma Zakona o općem upravnom postupku.

 

TERENSKA NASTAVA-VISOKI UPRAVNI SUD RH *27. siječnja 2017.

Datum objave: 28.01.2017.


seminaristi UPRAVNO PRAVO

Seminaristi treće godine Integriranog sveučilišnog diplomskog studija Pravnog fakulteta Osijek posjetili su u petak, 27. siječnja 2017. Visoki upravni sud Republike Hrvatske u Zagrebu (najviši sud unutar upravno-sudskog sustava) radi održavanja terenske nastave iz predmeta UPRAVNO PRAVO, u organizaciji voditeljice seminarske nastave dr. sc. Ane Đanić Čeko, poslijedoktorandice Katedre upravnog prava.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić primio je studente, zajedno s tajnikom suda gospodinom Dujamom te zamjenicom predsjednika suda sutkinjom gospođom Sanjom Otočan i sutkinjom gospođom Blanšom Turić. Studente je pozdravio predsjednik Galić te je ukratko izložio organizaciju i funkcioniranju suda, pitanja povezana s reformom pravosuđa, donošenja i stupanja na snagu novoga Zakona o upravnim sporovima 2012.,  izmjenama i dopunama navednog zakona te određenim otvorenim pitanjima i problemima s kojima se susreću u praksi. Istaknuo je postojeću suradnju članova Katedre upravnog prava s Visokim upravnim sudom, kao i  Upravnim sudom u Osijeku te pohvalio po prvi puta ovakav oblik suradnje s Pravnim fakultetom u Osijeku, što je svakako poželjno kako bi se studentima omogućio uvid u spajanje teorijskih s praktičnim znanjima, vještinama i iskustvima.

Nadalje, održano je izlaganje sutkinje Turić vezano za subjektivni upravni spor, koje su studenti uz postavljanje pitanja pratili na pripremljenim konkretnim primjerima podnesaka, rješenja i presuda (od rješenja u upravno postupku, žalbenog postupka, podnošenja tužbe nadležnom Upravnom sudu, donošenje presude u konkretnom predmetu te žalbeni postupak pred VUS-om). Poseban se naglasak stavio na brojne novine u vođenju upravnih sporova i rješavanju od strane prvostupanjskih upravnih sudova RH te su se osobito istaknule promjene nastale kao rezultat novela Zakona o upravnim sporovima.

Sutkinja Otočan izložila je, također na konkretnim primjerima (opći akt, zahtjev za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta, dnevni red sjednice Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata, odluke VUS-a) objektivni upravni spor kao veliku novinu novoga Zakona o upravnim sporovima. Studenti su tijekom i nakon izlaganja postavljali pitanja.