Vijesti


Katedra upravnog prava


 

Rezultati KOLOKVIJA 1.-Upravno pravo * izvanredni studenti

Datum objave: 12.01.2018.


Diplomski studij, III. godina

Rezultati KOLOKVIJA 1. IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO

 • izvanredni studenti, 20. prosinca 2017.

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljli su:

 1. BADANJAK KARLA-25
 2. LOPAC FRANKO-20
 3. JELČIĆ MARIJA-19
 4. VRBAN MATTEO-18
 5. TKALEC LAURA-18
 6. MIKULEC DORA-18
 7. JURIĆ FILIP-18

 

 

Pravo UP i vršenja JO- USTAVNO-UPRAVNI MODUL

Datum objave: 29.12.2017.


Ispit diplomski studij, 5. godina

Obavještavaju se studenti koji su pristupili ispitu iz predmeta PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI da su svi koji su predali svoj pisnai rad zadovoljili.

Upis ocjena održat će se u PONEDJELJAK, 8. siječnja 2018. u 10:00 sati (kabinet br. 13, S.Radića 17).

REZULTATI KOLOKVIJA I. UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO (redoviti)

Datum objave: 19.12.2017.


Stručni upravni studij, I. godina

REZULTATI KOLOKVIJA 1. IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO

 

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

GRUPA A

 1. IVANA BERIĆ
 2. ARIJANA IVANKOVIĆ
 3. KARMELA KLIŠANIĆ
 4. DORIS KRISTIĆ
 5. MARIJA KOVČIĆ
 6. IRIS MAVRAČIĆ
 7. KRISTINA MELINK
 8. IVA MILIČEVIĆ
 9. IVAN PEIĆ
 10. IVONA PRENC
 11. LUCIJA RADOLOVIĆ
 12. INES STANKO
 13. MARIJA MAGDALENA STANKOVIĆ

 

GRUPA B

 1. MARKO BETLEHEM
 2. IVANA CRNKOVIĆ
 3. ROMANA DEREŽIĆ
 4. JELENA DŽAMBIĆ
 5. KATARINA ĐAK-SKELEĐIJA
 6. VIKTORIJA ĐUKIĆ
 7. IVA GLUHAKOVIĆ
 8. PETRA GOLENJA
 9. ELENA JAKIRČEVIĆ
 10. LORENA JAKOBOVIĆ
 11. PEJO KATIĆ
 12. AUGUSTINA KRANIC
 13. ANA MARIJA KORDIĆ
 14. PAVLINA ZIRDUM
 15. MARTIN ŽIVIĆ
 16. MARIN ŽURANIĆ

REZULTATI KOLOKVIJA I. UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO (izvanredni)

Datum objave: 19.12.2017.


Stručni upravni studij, I. godina

REZULTATI KOLOKVIJA 1. IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO

 

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. MARINA BREZNIČAR
 2. LARISA ČAVRAG
 3. JASNA ČULJAK
 4. DRAŽEN GALINOVIĆ
 5. ROBERT HMELJINA
 6. SANELA KOVLJAČIĆ
 7. KRISTINA LOVRENOVIĆ
 8. JASMINKA MAJDANDŽIĆ
 9. KARMELA MIRKOVIĆ
 10. BISERKA MUOM * nečitko prezime
 11. HELENA PAVIĆ
 12. ANA ŠKARO
 13. IVANA ŠLEDER
 14. VERONIKA VLASIĆ
 15. MARINA VOREL
 16. IVANKA VUKOVIĆ
 17. ALODORA ZEKO * nečitko ime

ISPIT-Pravo UP i vršenja JO- USTAVNO-UPRAVNI MODUL 19.12.2017.

Datum objave: 15.12.2017.


Diplomski studij, V.godina

Obavještavaju se polaznici Ustavno- upravnog modula da će se ispit iz predmeta PRAVO UP I VRŠENJA JO održati u UTORAK,19. prosinca 2017. u 10:00 sati.

UPRAVNO PRAVO predavanje *22.11.2017.

Datum objave: 21.11.2017.


Diplomski studij,III.godina izvanredni studenti

Obavještavaju se izvanredni studenti treće godine diplomskog studija da se u SRIJEDU, 22.11.2017. neće održati predavanje iz predmeta UPRAVNO PRAVO zbog službene spriječenosti predmetnog profesora.

KONZULTACIJE dr.sc. Ana Đanić Čeko

Datum objave: 18.09.2017.


akademska godina 2017./2018.

Obavještavaju se studenti da dr. sc. Ana Đanić Čeko neće održavati konzultacije u akademskog godini 2017./2108. te se za sve potrebne informacije i upite obrate prof. Borisu Ljubanoviću, predstojniku Katedre i demonstratoru Petru Grguru (Petar_Grgur@hotmail.com).

Za seminare iz predmeta UPRAVNO PRAVO, UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO i UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO javiti se u novoj akademskoj godini kolegicama doc. dr. sc. Katarini Knol Radoja i doc. dr. sc. Pauli Porreti-Katedra građansko procesnog prava.

Za seminar iz predmeta EUROPEIZACIJA HRVATSKE UPRAVE javiti se profesoru Ljubanoviću u terminima ispitnih rokova, a za predaju radova i indeksa radi upisa ocjena demonstratoru Grguru.

NOVI ZAKONI-ispitni rokovi

Datum objave: 04.09.2017.


Diplomski studij (III. godina), Stručni upravni studij (I. godina)

Obavještavaju se studenti da će se od nove akademske godine 2017./2018. na ispitnim rokovima primjenjivati novi zakoni, osobito Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17) i Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, br. 74/14, 69/17).

DANI EUROPE

Datum objave: 06.05.2017.


9. svibnja 2017., 10:30h, zgrada Campusa

Katedra upravnog prava poziva sve zainteresirane studente na predavanje, 9.svibnja 2017. u 10:30h (dvorana br.2/Campus) koje ce u povodu obilježavanja Dani Europe (8.-11.5.2017.) održati Dinko Pešić na temu:" Pravni instrumenti u rješavanju slučajeva Zelenog telefona".

Sve detalnje informacije vezano za program održavanja Dani Europe dostupne su na web stranici Pravnog fakulteta i pamfletima (letcima) na zgradama Pravnog fakulteta Osijek.

RASPORED IZLAGANJA-Državna uprava i posebni upravni postupci

Datum objave: 20.04.2017.


Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, II. godina

 24. travnja 2017.

 1. Sanja Đurašević, Matea Jagodanović, Ana Kovačević -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Maja Grba, Blaženka Alerić, Anica Ivanović- Zakon o pravu na pristup informacijama
 3. Viktorija Bartolić, Kristina Horvat, Doroteja Kašnik - Zakon o državnim službenicima
 4. Martina Rumbočić, Domagoj Žunabović- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 8. svibnja 2017.

 1. Snježana Kvesić, Snježana Nimac, Robert Horvat- Zakon o gradnji
 2. Mirela Lalić, Margareta Pezer, Hrvoje Samaržija- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 3. Maja Trubić, Renata Rođak- Zakon o zemljišnim knjigama
 4. Stjepan Crnov, Tomislav Marčić- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 5. Željko Ćavar, Sanja Maljak- Zakon o obrtu

 15. svibnja 2017.

 1. Antonija Markanović, Nikolina Brekalo- Zakon o socijalnoj skrbi
 2. Josipa Knežević, Marina Ćosić- Obiteljski zakon
 3. Stella Antolović, Izabela Tadijan, Mateja Spajić-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
 4. Tamara Vidaković, Zlatko Oršolić, Slaven Krstanović- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 5. Anja Krunić Šimunović, Mateja Crnjac- Zakon o ustanovama

 22. svibnja 2017.

 1. Raić Sunčica, Danijel Babić-Zakon o putnim ispravama
 2. Ines Štefanac, Tea Papić- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
 3. Žarko Gaćeša Almir Džihanić, Marko Viro- Zakon o strancima
 4. Lidija Horvat, Sanja Stipić- Zakon o oružju
 5. Marko Falamić, Monika Šverer- Zakon o prebivalištu

 29. svibnja 2017.

 1. Katarina Pudić, Nikola Hrupački- Opći porezni zakon
 2. Ivana Bačić, Ljiljana Vukomanović- Zakon o carinskoj službi
 3. Patricija Kligl, Ana Novotni- Ovršni zakon
 4. Marina Kvolik, Martina Ban- Zakon o zaštiti osobnih podataka
 5. Dubravka Ivić, Tanja Čeč- Zakon o poštanskim uslugama

 5. lipnja 2017.

 1. Sanja Kosanović, Helena Marić- Zakon o hrvatskom državljanstvu
 2. Maja Mareš, Gordana Šmalc- Prekršajni zakon
 3. Željka Medić, Snježana Grdović- Zakon o obrani
 4. Lucija Bačar, Ivona Grahovac- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 5. Branimir Šurlec, Sanja Kulić- Zakon o policiji

12. lipnja 2017.

 1. Puškarić Marina, Popijač Dolores- Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 2. Marina Barić, Boris Bajrak- Zakon o komunalnom gospodarstvu
 3. Iva Lovrić, Đurđica Jušta- Zakon o javnoj nabavi
 4. Ivana Đurek, Valerija Pavičić- Zakon o zaštiti potrošača
 5. Tea Papić, Ines Štefanac- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

 19. lipnja 2017.

 1. Kristina Vukojević, Josip Kurilj- Zakon o mirovinskom osiguranju
 2. Sandra Janković, Edina Kralj- Zakon o lokalnim porezima
 3. Nataša Ljubičić, Jasna Kraljić- Zakon o porezu na promet nekretnina
 4. Maja Mikić, Magdalena Sente- Zakon o patentu
 5. Nataša Martinčević, Zrinka Stuburić-Zakon o osobnoj iskaznici

 26. lipnja 2017.

 1. Bodrožić, Nikolina, Ana Kamenko, Antonija Lasić- Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 2. Patricija Zebić, Ivana Matić- Zakon o udrugama