Vijesti


Katedra upravnog prava


 

PROMJENA TERMINA ODRŽAVANJA SEMINARSKE NASTAVE

Datum objave: 15.03.2017.


Upravno postupovno pravo, II. godina, SUS

Obavještavaju se redoviti studenti druge godine Stručnog upravnog studija da će se seminarska nastava iz predmeta UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO održavati UTORKOM od 10:30 do 12:30 sati u dvorani br. 2/Campus.

KONZULTACIJE dr. sc. Ane Đanić Čeko

Datum objave: 15.03.2017.


ljetni semestar 2016./2017.

Obavještavaju se studenti da će se konzultacije dr. sc. Ane Đanić Čeko u ljetnom semestru (zbog TERMINA održavanja seminarske nastave iz predmeta Upravno postupovno pravo prema rasporedu predavanja) održavati od 9:00-10:00 sati UTORKOM.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek predstavila seminaristima (UPP) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode

Datum objave: 08.03.2017.


Stručni upravni studij, II. godina SEMINARISTI UPP

U utorak 7 ožujka 2017. u 11:15 sati u dvorani br. 2/Campus gospodin Dinko Pešić ispred Udruge za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek predstavio je seminaristima iz predmeta Upravno postupovno pravo (Stručni upravni studij, II. godina, redoviti studenti) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode, Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima, kako bi se aktivno uključili u projektne aktivnosti vezane za rješavanje konkretnih primjera i problema u praksi, budući da je partner navednog projekta i Pravni fakultet Osijek.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje Zelene pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela na međusektorsku suradnju i transparentan rad.

 

 

 

 

Interkatedarski susret

Datum objave: 08.02.2017.


Katedre upravnog prava

U organizaciji Katedre upravnog prava Pravnog fakulteta Osijeka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 17. ožujka 2016. održan je Interkatedarski susret Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu na temu: Pojednostavljenje upravnih postupaka i reforma Zakona o općem upravnom postupku.

 

TERENSKA NASTAVA-VISOKI UPRAVNI SUD RH *27. siječnja 2017.

Datum objave: 28.01.2017.


seminaristi UPRAVNO PRAVO

Seminaristi treće godine Integriranog sveučilišnog diplomskog studija Pravnog fakulteta Osijek posjetili su u petak, 27. siječnja 2017. Visoki upravni sud Republike Hrvatske u Zagrebu (najviši sud unutar upravno-sudskog sustava) radi održavanja terenske nastave iz predmeta UPRAVNO PRAVO, u organizaciji voditeljice seminarske nastave dr. sc. Ane Đanić Čeko, poslijedoktorandice Katedre upravnog prava.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić primio je studente, zajedno s tajnikom suda gospodinom Dujamom te zamjenicom predsjednika suda sutkinjom gospođom Sanjom Otočan i sutkinjom gospođom Blanšom Turić. Studente je pozdravio predsjednik Galić te je ukratko izložio organizaciju i funkcioniranju suda, pitanja povezana s reformom pravosuđa, donošenja i stupanja na snagu novoga Zakona o upravnim sporovima 2012.,  izmjenama i dopunama navednog zakona te određenim otvorenim pitanjima i problemima s kojima se susreću u praksi. Istaknuo je postojeću suradnju članova Katedre upravnog prava s Visokim upravnim sudom, kao i  Upravnim sudom u Osijeku te pohvalio po prvi puta ovakav oblik suradnje s Pravnim fakultetom u Osijeku, što je svakako poželjno kako bi se studentima omogućio uvid u spajanje teorijskih s praktičnim znanjima, vještinama i iskustvima.

Nadalje, održano je izlaganje sutkinje Turić vezano za subjektivni upravni spor, koje su studenti uz postavljanje pitanja pratili na pripremljenim konkretnim primjerima podnesaka, rješenja i presuda (od rješenja u upravno postupku, žalbenog postupka, podnošenja tužbe nadležnom Upravnom sudu, donošenje presude u konkretnom predmetu te žalbeni postupak pred VUS-om). Poseban se naglasak stavio na brojne novine u vođenju upravnih sporova i rješavanju od strane prvostupanjskih upravnih sudova RH te su se osobito istaknule promjene nastale kao rezultat novela Zakona o upravnim sporovima.

Sutkinja Otočan izložila je, također na konkretnim primjerima (opći akt, zahtjev za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta, dnevni red sjednice Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata, odluke VUS-a) objektivni upravni spor kao veliku novinu novoga Zakona o upravnim sporovima. Studenti su tijekom i nakon izlaganja postavljali pitanja.

 

Predavanje predsjednika Visokog upravnog suda Ante Galića

Datum objave: 21.11.2016.


Specijalistički stručni diplomski studij javne uprave-praksa

Obavještavaju se studenti druge godine Specijalističkog studija javne uprave da će se u UTORAK, 22.studenoga 2016. u 17h (dvorana br.2/13) održati predavanje predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske gospodina Ante Galića za obje grupe studenata.

EUROPSKI DAN PRAVOSUĐA - Dani otvorenih vrata

Datum objave: 04.11.2016.


Posjet studenata i Katedre upravnog prava Općinskom sudu i Županijskom sudu u Osijeku

Redoviti studenti treće godine posjetili su u četvrtak, 3. studenoga 2016. u 11:30 h u pratnji asistentice Đanić Čeko (Katedra upravnog prava) Općinski sud i Županijski sud u Osijeku, u povodu održavanja mainfestacije "Dani otvorenih vrata" i obilježavanja europskog dana pravosuđa.

Također je i grupa studenata seminarista iz predmeta Europsko javno pravo u srijedu 2. studenoga 2016. u 11:30 h posjetila Upravni sud u Osijeku, u pratnji prodekana za znanost i poslijediplomske studije docenta Petaraševića i asistentice Đanić Čeko s Katedre upravnog prava.

Predavanje Marca Gjidare professora emeritusa Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris-II)

Datum objave: 03.11.2016.


Katedra upravnog prava

Katedra upravnog prava poziva vas na predavanje Marca Gjidare professora emeritusa Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris-II)

 „ULOGA UPRAVE U IZRADI PRAVNIH PROPISA-FRANCUSKI MODEL

Predavanje će se održati u četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11 h (dvorana br. 1, S. Radića 13). 

UPRAVNO PRAVO -rezultati ispita * 22. 2. 2017.

Datum objave: 18.01.2016.


Diplomski studij, III. godina

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta UPRAVNO PRAVO

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. ANA-MARIJA BAJAN
 2. MAJA BLAŽINA
 3. LEDA HARMICAR
 4. ANTONIJA IVANIKA
 5. DAVOR LUKENDA
 6. MIRNA MALBAŠIĆ
 7. ZRINKA MARIČIĆ
 8. JOSIP NEKIĆ
 9. KATARINA PEPIĆ
 10. MARIJA PETRIĆ
 11. EGON RUKOVANJSKI
 12. ANA TOKIĆ
 13. KRISTIJAN TOMIĆ
 14. SLIVIJA VIŠAK
 15. ENA ZDUNIĆ

Studenti koji mogu pristupiti usmenom dijelu ispita:

 1. IVANA BRLIĆ
 2. MATEJ CIBER
 3. SANJA KAURIN
 4. ADRIAN KUČAN
 5. MIRELA LJEŠEVIĆ
 6. BENJAMIN ŠANTOŠI
 7. MATIJA TOMLJENOVIĆ
 8. IVANA VUKASOVIĆ

Usmeni dio ispita za studente od prezimena BAJAN do ZDUNIĆ održat će se u UTORAK, 28. veljače 2017. u 12:30 sati, a za studente od prezimena BRLIĆ do VUKASOVIĆ u SRIJEDU, 1. ožujka 2017. u 10: 00 sati.

Uvid u pisani dio ispita može se obaviti nakon završetka usmenog dijela ispita.

 

 

UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO-rezultati ispita *22. 2. 2017.

Datum objave: 15.01.2016.


Stručni upravni studij, II. godina

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

1. MISLAV POLE

Usmeni dio ispita održan je odmah nakon pisnaog dijela ispita u SRIJEDU, 22. veljače 2017. u 11:30 sati.