Vijesti


Katedra upravnog prava


 

TERMIN ODRŽAVANJA KOLOKVIJA 2.-UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO *8. 6 . 2017.

Datum objave: 25.05.2017.


Stručni upravni studij, II. godina

Obavještavaju se redoviti i izvanredni studenti da će se KOLOKVIJ 2. iz predmeta UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO održati u sljedeći terminima:

1) redoviti-ČETVRTAK, 8. lipnja 2017. 9:00 sati

2) izvanredni-ČETVRTAK, 8. lipnja 2017. 16:00 sati

REZULTATI KOLOKVIJA 1. UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO (redoviti) *27. 4. 2017.

Datum objave: 09.05.2017.


Stručni upravni studij, II. godina

Rezultati KOLOKVIJA 1. iz predmeta UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO

*redoviti studenti, datum održavanja: 27.4.2017.

 

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. KATARINA ALEŠKOVIĆ
 2. MARIJANA BALOG
 3. ZORANA BERAJA
 4. MIHAELA BIŠKUPIĆ
 5. MARIJA BRNJIĆ
 6. VALERIJA BUKOVAC
 7. MATEJA CESAREC
 8. SANDRA CIKAČ
 9. TAMARA DADIĆ
 10. NIKOLINA DEDIĆ
 11. LUKA ĐURAŠINOVIĆ
 12. NIKOLINA GAŠPAROVIĆ
 13. JASINE GRUN
 14. DANIELA JAKOPANEC
 15. AMANDA KEMIVEŠ
 16. MATEA KOČMAR
 17. KRISTINA KRIKO
 18. SANJA KRIŽANOVIĆ
 19. MARIJA MARELJIĆ
 20. VALENTINA MARGETIĆ
 21. SILVIJA MAURER
 22. MARIO NEDIĆ
 23. PETRA POHARC
 24. SMILJANA RADIĆ
 25. MARTA REPINC
 26. HRVOJE SADRIĆ
 27. SARA SLAVIČEK
 28. DARIA STANČIN
 29. IVANA ŠARIĆ
 30. ANTONELLA ŠIMIĆ
 31. MATEJ ŠTROK
 32. ANAMARIA TURKALJ
 33. VALENTINA VELIČAN
 34. KATARINA VERHAS
 35. ANA-MARIJA VUGREK
 36. MAJA VUJOVIĆ
 37. MATEA ŽULJEVIĆ

Uvid u kolokvij 1. može se ostvariti u vrijeme konzultacija.

 

DANI EUROPE

Datum objave: 06.05.2017.


9. svibnja 2017., 10:30h, zgrada Campusa

Katedra upravnog prava poziva sve zainteresirane studente na predavanje, 9.svibnja 2017. u 10:30h (dvorana br.2/Campus) koje ce u povodu obilježavanja Dani Europe (8.-11.5.2017.) održati Dinko Pešić na temu:" Pravni instrumenti u rješavanju slučajeva Zelenog telefona".

Sve detalnje informacije vezano za program održavanja Dani Europe dostupne su na web stranici Pravnog fakulteta i pamfletima (letcima) na zgradama Pravnog fakulteta Osijek.

REZULTATI KOLOKVIJA I. UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO (izvanredni) *27. 4. 2017.

Datum objave: 04.05.2017.


Stručni upravni studij, II. godina

Rezultati KOLOKVIJA 1. IZ PREDMETA UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO

 • izvanredni studenti, datum održavanja: 27. travnja 2017. 

 

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. LEA BRANILOVIĆ
 2. MARTA BURDA
 3. TEA ČAVAJDA
 4. RUŽICA ČUTURAŠ
 5. MELITA DUKIĆ
 6. MARIJA FUREŠ
 7. MATEA FURLAN
 8. DUNJA HORVAT
 9. MILICA KUZMANOVIĆ
 10. ROBERT LOVRENŠČAK
 11. ANELA LUCIĆ
 12. MONIKA MELJANKIĆ
 13. IVANKA NADAREVIĆ
 14. MIRELA PERKOVIĆ
 15. MARIJA SREMAC
 16. TEA STANIĆ
 17. MARIO ŠKVARIĆ
 18. MARIJANA VUKELIĆ
 19. MARIJA ŽIGA

 

Uvid u kolokvij 1. može se ostvariti u vrijeme konzultacija.

RASPORED IZLAGANJA-Državna uprava i posebni upravni postupci

Datum objave: 20.04.2017.


Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, II. godina

 24. travnja 2017.

 1. Sanja Đurašević, Matea Jagodanović, Ana Kovačević -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Maja Grba, Blaženka Alerić, Anica Ivanović- Zakon o pravu na pristup informacijama
 3. Viktorija Bartolić, Kristina Horvat, Doroteja Kašnik - Zakon o državnim službenicima
 4. Martina Rumbočić, Domagoj Žunabović- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 8. svibnja 2017.

 1. Snježana Kvesić, Snježana Nimac, Robert Horvat- Zakon o gradnji
 2. Mirela Lalić, Margareta Pezer, Hrvoje Samaržija- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 3. Maja Trubić, Renata Rođak- Zakon o zemljišnim knjigama
 4. Stjepan Crnov, Tomislav Marčić- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 5. Željko Ćavar, Sanja Maljak- Zakon o obrtu

 15. svibnja 2017.

 1. Antonija Markanović, Nikolina Brekalo- Zakon o socijalnoj skrbi
 2. Josipa Knežević, Marina Ćosić- Obiteljski zakon
 3. Stella Antolović, Izabela Tadijan, Mateja Spajić-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
 4. Tamara Vidaković, Zlatko Oršolić, Slaven Krstanović- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 5. Anja Krunić Šimunović, Mateja Crnjac- Zakon o ustanovama

 22. svibnja 2017.

 1. Raić Sunčica, Danijel Babić-Zakon o putnim ispravama
 2. Ines Štefanac, Tea Papić- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
 3. Žarko Gaćeša Almir Džihanić, Marko Viro- Zakon o strancima
 4. Lidija Horvat, Sanja Stipić- Zakon o oružju
 5. Marko Falamić, Monika Šverer- Zakon o prebivalištu

 29. svibnja 2017.

 1. Katarina Pudić, Nikola Hrupački- Opći porezni zakon
 2. Ivana Bačić, Ljiljana Vukomanović- Zakon o carinskoj službi
 3. Patricija Kligl, Ana Novotni- Ovršni zakon
 4. Marina Kvolik, Martina Ban- Zakon o zaštiti osobnih podataka
 5. Dubravka Ivić, Tanja Čeč- Zakon o poštanskim uslugama

 5. lipnja 2017.

 1. Sanja Kosanović, Helena Marić- Zakon o hrvatskom državljanstvu
 2. Maja Mareš, Gordana Šmalc- Prekršajni zakon
 3. Željka Medić, Snježana Grdović- Zakon o obrani
 4. Lucija Bačar, Ivona Grahovac- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 5. Branimir Šurlec, Sanja Kulić- Zakon o policiji

12. lipnja 2017.

 1. Puškarić Marina, Popijač Dolores- Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 2. Marina Barić, Boris Bajrak- Zakon o komunalnom gospodarstvu
 3. Iva Lovrić, Đurđica Jušta- Zakon o javnoj nabavi
 4. Ivana Đurek, Valerija Pavičić- Zakon o zaštiti potrošača
 5. Tea Papić, Ines Štefanac- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

 19. lipnja 2017.

 1. Kristina Vukojević, Josip Kurilj- Zakon o mirovinskom osiguranju
 2. Sandra Janković, Edina Kralj- Zakon o lokalnim porezima
 3. Nataša Ljubičić, Jasna Kraljić- Zakon o porezu na promet nekretnina
 4. Maja Mikić, Magdalena Sente- Zakon o patentu
 5. Nataša Martinčević, Zrinka Stuburić-Zakon o osobnoj iskaznici

 26. lipnja 2017.

 1. Bodrožić, Nikolina, Ana Kamenko, Antonija Lasić- Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 2. Patricija Zebić, Ivana Matić- Zakon o udrugama

 

RASPORED SEMINARSKIH IZLAGANJA-Upravno pravo-opći dio

Datum objave: 04.04.2017.


II. godina, Stručni upravni studij, ljetni semestar

DATUM                          SEMINARSKA RADNJA                                    IME I PREZIME

28.3.2017.     PRIKAZ SUDSKE PRAKSE-ODLUKE UPRAVNIH SUDOVA            A. ŠIMIĆ, I. ŠARIĆ

4.4.2017.    PRIKAZ ODLUKA VIJEĆA ZA OCJENU ZAKONITOSTI OA         M.VUJOVIĆ, M. BIKUPIĆ

11.4.2017.       STRANKE I ZASTUPANJE U UPRAVNOM POSTUPKU                      I. JANKOVIĆ

18.4.2017.   PRIKAZ PRASKE JAVNOPRAVNIH TIJELA-PRIMJERI RJEŠENJA  S. MAURER, M. CESAREC

25.4.2017.   PRIKAZ PRAKSE JAVNOPRAVNIH TIJELA-PRIMJERI RJEŠENJA            J. GRUN

2.5.2017.      USPOREDBA OPĆEG POREZNOG ZAKONA I ZUP-a              M. REPINC, A. TURKALJ

9.5.2017.         PRIKAZ 4 RADA NA ODABRANU TEMATIKU-UP                                 S. RADIĆ

16.5.2017.              PRIKAZ ODABRANE KNJIGE-UPP                                        K. VRBANEC

23.5.2017.              PRIKAZ ODLUKA VUS-A                                        A. RORA, D. STANČIN

30.5.2017.         PRIKAZ ODABRANE KNJIGE-US                              AM, VUGREK, A. KEMIVEŠ

6.6.2017.                      PODJELA POTPISA

**ostatak seminarista koji su se prijavili za volonitiranje u udruzi Zeleni Osijek

PROMJENA TERMINA ODRŽAVANJA SEMINARSKE NASTAVE

Datum objave: 15.03.2017.


Upravno postupovno pravo, II. godina, SUS

Obavještavaju se redoviti studenti druge godine Stručnog upravnog studija da će se seminarska nastava iz predmeta UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO održavati UTORKOM od 10:30 do 12:30 sati u dvorani br. 2/Campus.

KONZULTACIJE dr. sc. Ane Đanić Čeko

Datum objave: 15.03.2017.


ljetni semestar 2016./2017.

Obavještavaju se studenti da će se konzultacije dr. sc. Ane Đanić Čeko u ljetnom semestru (zbog TERMINA održavanja seminarske nastave iz predmeta Upravno postupovno pravo prema rasporedu predavanja) održavati od 9:00-10:00 sati UTORKOM.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek predstavila seminaristima (UPP) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode

Datum objave: 08.03.2017.


Stručni upravni studij, II. godina SEMINARISTI UPP

U utorak 7 ožujka 2017. u 11:15 sati u dvorani br. 2/Campus gospodin Dinko Pešić ispred Udruge za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek predstavio je seminaristima iz predmeta Upravno postupovno pravo (Stručni upravni studij, II. godina, redoviti studenti) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode, Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima, kako bi se aktivno uključili u projektne aktivnosti vezane za rješavanje konkretnih primjera i problema u praksi, budući da je partner navednog projekta i Pravni fakultet Osijek.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje Zelene pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela na međusektorsku suradnju i transparentan rad.

 

 

 

 

Interkatedarski susret

Datum objave: 08.02.2017.


Katedre upravnog prava

U organizaciji Katedre upravnog prava Pravnog fakulteta Osijeka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 17. ožujka 2016. održan je Interkatedarski susret Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu na temu: Pojednostavljenje upravnih postupaka i reforma Zakona o općem upravnom postupku.