Katedra ustavnih i političkih znanosti - Rezultati pisanog dijela ispita održanog 12.5. (1/2)


REZULTATI PISANOG DIJELA ISPITA ODRŽANOG 12.5. (prvi dio):

USTAVNO PRAVO - GRUPA B

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti sljedeći studenti:

  1. Ana Zubović,
  2. Matea Tomašević,
  3. Dina Habijanić,
  4. Petra Lončar, i
  5. Martina Ćorić.

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 15.5., u 09:30 sati, u kabinetu prof. Blagojević (Radićeva 17).


OSNOVE USTAVNOG PRAVA

Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti sljedeći studenti:

  1. Doris Baronji.

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 15.5., u 10:30 sati, u kabinetu prof. Blagojević (Radićeva 17).


LOKALNA SAMOUPRAVA

Pozitivnu ocjenu ostvarili su sljedeći studenti:

  1. Sanja Batarelo.

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 15.5., u 11:00 sati, u kabinetu prof. Blagojević (Radićeva 17).


UVIDI u navedene ispite održat će se u utorak, 16.5., u 11:00 sati.