Nomotehnika - rezultati kolokvija (redovni)


REZULTATI PRVOG PISANOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA NOMOTEHNIKA (REDOVNI STUDIJ) ODRŽANOG 3. SVIBNJA:

Pozitivnu ocjenu ostvarili su sljedeći studenti:

  1. Ivana Ivančić,
  2. Sabina Hlapčić,
  3. Valentina Džambić,
  4. Dragana Novaković,
  5. Josipa Mahaček,
  6. Sara Murat,
  7. Ivana Kovač, i
  8. Domagoj Jendrašić.

Studentica Ana Libl treba se javiti doc. Paliću sutra, 16. svibnja, u 12:00 sati (Radićeva 13).

Uvid u kolokvije može se ostvariti prema dogovoru s predmetnim nastavnikom.