SEMINARI

OPĆENITO O SEMINARIMA - redovni studenti

Na seminarskoj nastavi obrađivat će se pojedine teme iz materije obiteljskog prava, te iznositi primjeri iz sudske prakse i prakse centra za socijalnu skrb uz izvođenje vježbi sastavljanja tužbi, odgovora na tužbu, presuda, a predviđeno je i gostovanje osoba iz prakse.

Studenti-seminaristi imaju obvezu, uz redovno pohađanje seminarske nastave, izraditi seminarski rad na neku od ponuđenih tema i položiti seminarske kolokvije (ukupno tri kolokvija), o terminima kojih će biti na vrijeme informirani.

SEMINARSKE TEME - IZVANREDNI STUDENTI

U skladu s obvezom izvanrednih studenata da u svakom semestru studija izrade po jedan seminarski rad, predložene su sljedeće teme:

SEMINARSKE TEME

 1. Oblici sklapanja braka u RH
 2. Uklonjive i neuklonjive bračne smetnje
 3. Pravo na promjenu spola pred Europskim sudom za ljudska prava
 4. Ovlasti centra za socijalnu skrb u postupku posredovanja
 5. Postupak posredovanja
 6. Bračni spor
 7. Ostvarivanje prava djeteta na saznanje podrijetla
 8. Postupak priznanja očinstva i majčinstva
 9. Sudjelovanje centra za socijalnu skrb u paternitetskim i maternitetskim sporovima
 10. Medicinska vještačenja u sporovima o podrijetlu djeteta
 11. Pravo djeteta da daje osobne izjave volje
 12. Osobno ime djeteta
 13. Prava djeteta u hrvatskom obiteljskom zakonodavstvu
 14. Smisao i pravni učinci zajedničke roditeljske skrbi
 15. Pravno uređenje oplodnje uz medicinsku pomoć u Austriji
 16. Obiteljskopravno i medicinskopravno uređenje oplodnje uz medicinsku pomoć u RH
 17. Preventivne mjere za zaštitu interesa djece
 18. Lišenje roditeljske skrbi-pretpostavke i pravne posljedice
 19. Konvencija o pravima djeteta
 20. Postupak zasnivanja posvojenja
 21. Pravni položaj bioloških rodielja u postupku posvojenja
 22. Prava osoba prema kojima je pokrenut postupak za lišavanje poslovne sposobnosti
 23. Pravni učinci lišenja poslovne sposobnosti
 24. Pravni položaj osobe u postupku za lišavanje poslovne sposobnosti
 25. Zastupanje osobe lišene poslovne sposobnosti u imovinskim stvarima
 26. Zastupanje osobe lišene poslovne sposobnosti u osobnim stvarima
 27. Obiteljskopravno uzdržavanje
 28. Uzdravanje djece prema Obiteljskom zakonu
 29. Ovlasti centra za socijalnu skrb u postupcima za uzdržavanje djeteta
 30. Bračni ugovor
 31. Bračnoimovinski zakonski sustav
 32. Imovinskopravni učinci izvanbračne zajednice
 33. Istospolne zajednice u RH (i komparativno)
 34. Institut pravobranitelja za djecu u RH
 35. Obiteljsko nasilje
 36. Pravne posljedice razvoda braka u odnosu na djecu
 37. Imovinski odnosi roditelja i djece
 38. Skrbništvo nad maloljetnim osobama
 39. Skrbništvo nad punoljetnim osobama
 40. Skrbnik za poseban slučaj
 41. Pravne posljedice razvoda braka u odnosu na bračne drugove
 42. Povijesni prikaz zakonskog uređenja obiteljskog prava na području RH
 43. Pravne posljedice izvanbračne zajednice

* Ako se odlučite pisati seminarski rad na neku od ovih tema, molimo Vas da se javite osobno asistentici Čulo (Radićeva 13, kabinet 59, potkrovlje)

* Seminarski rad neće biti prihvaćen ukoliko student samostalno uzme temu koja mu nije odobrena , te izradi i preda rad.

Seminarski rad iz obiteljskog prava ne možete uzeti ukoliko ste se odlučili za seminarski rad iz predmeta koji slušate isti semestar.