Obrasci za preuzimanje


 

UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU DIPLOMSKOG/ZAVRŠNOG RADA - svi diplomski i završni radovi koje će studenti pisati/obraniti od 1. rujna 2016. moraju biti u potpunosti u skladu s ovim Uputama.

Primjer uplatnice za troškove promocije

STUDENT JE DO DATUMA OBRANE DIPLOMSKOG ILI ZAVRŠNOG RADA DUŽAN:

 • podmiruti školarinu u cijelosti
 • provjeriti dali su sve ocjene provedene na studomatu te da su istovjetne ocjenama u indeksu
 • dostaviti potvrde o dodatno ostvarenim ECTS bodovima,ukoliko je student sudjelovao
 • tema na obrascu br.1 ( prijava teme diplomskoga rada ) mora biti ista na tiskanome i uvezanom radu te napisana pisanim slovima

 NA OBRANU JE POTREBNO DOSTAVITI:

 • jedan tvrdi uvez i tri spiralna uveza diplomskog rada
 • isprintati obrasce br. 2, 3, i 4 te popuniti osnovne podatke
 • dva CD-a

OBRASCI POTREBNI ZA DIPLOMSKI RAD ZA STUDENTE INTEGRIRANOG STUDIJA

OBRASCI POTREBNI ZA ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

OBRASCI POTREBNI ZA ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA JAVNE UPRAVE

 
2. GODINA (120 ECTS):
Temu je potrebno prijaviti (OBRAZAC BR. 1) dva tjedna prije datuma obrane završnog rada te priložiti:
 • predvidivi ( okvirni ) sadržaj završnoga rada
 • obrazloženje teme i sadržaja završnog rada
 • životopis
 • podmiriti školarinu ( ukoliko ista nije podmirena )
 • provjeriti ocjene na studomatu
 • indeks
Na dogovoreni datum obrane potrebno je dostaviti u Studentsku referadu: