slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 6

Ured za studente s invaliditetom

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta osigurava studentima specijaliziranu opremu namijenjenu korištenju u prostorijama Ureda, kao i posudbu u svrhu korištenja u nastavi i pri izvršavanju svakodnevnih studentskih obveza.

Upisi na Specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave

Obavijest o upisu na Specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave možete vidjeti na stranici Specijalističkog diplomskog stručnog studija Javne uprave

Natječaj za ERASMUS+ program

Sveučilište u Osijeku objavilo je natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne Aktivnosti 1) za individualnu mobilnost studenata Sveučilišta u Osijeku na inozemna partnerska sveučilišta ili ustanove u akademskoj godini 2015/2016.

Ljetna škola međunarodnog humanitarnog prava

Njemački Crveni križ organizira ljetnu školu međunarodnog humanitarnog prava, koja se održava od 2. do 8. kolovoza 2015. u Berlinu, za studente prava viših semestara i mlade pravnike s poznavanjem osnova međunarodnog humanitarnog prava.

Call for Applications

Freedom, Security and Justice - Crossing Borders Intensive Program
 
Faculty of Law Osijek, together with partner Universities INHolland University of Applied Sciences, Rotterdam, Holland; London South Bank University, UK; Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania; University of Pécs, Hungary and University of Ulster, UK, is organizing Intensive Program on Freedom, Security and Justice at the Faculty of Law Pécs, Hungary from 22 March until 28 March 2015.

Natječaj

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PRAVNI FAKULTET OSIJEK

raspisuje
N A T J E Č A J

ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
u akademskoj 2014./2015. godini

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI S INSTITUTOM ZA UPOREDNO PRAVO

Pravni fakultet u Osijeku potpisao je 9. veljače 2015. sporazum o suradnji s Institutom za uporedno pravo u Beogradu. Suradnja je prvenstveno predviđena u zajedničkim znanstvenim istraživanjima i izdavanju znanstvenih publikacija.

Prilikom posjeta Pravnom fakultetu u Beogradu dogovoreno je potpisivanje bilateralnog sporazuma o akademskoj suradnji.

Natječaj za dodjelu stipendija

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Stranice

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr