PROMOCIJA NA PRAVNOM FAKULTETU U OSIJEKU


Održat će se 7., 8. i 9. prosinca 2017. godine

Dana 7. prosinca 2017. godine održati će se promocija magistara prava u 10,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13

Marija Miličević, Mislav Včelik, Marina Krajnović, Lana Mađer, Suzana Stojanović, Martina Korov, Ivan Marić, Katarina Balatinac, Vladimir Tončić, Vlajko Bošnjak, Jurica Jankić, Natalija Zrile, Ljerka Begić, Marinko Stojaković, Antonio Jurkić, Saša Hajduković, Marina Kraljić, Josip Lubina, Renata Novak, Darko Plavotić, Dunja Lukavečki, Snježana Abramović, Beatta Beker, Iva Dokić, Igor Burić, Romeo Vincelj, Martina Međimurec, Julija Sokolar, Maja Međugorac, Dunja Ružić, Mateja Martinaga, Ana Jajčinović, Eugen Bagarić

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, Doc. dr. sc. Mato Palić

Dana 7. prosinca 2017. godine održati će se promocija magistara prava u 12,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13.

Marija Ražnjević, Mihaela Mak, Mateja Tomašević, Lucija Ban, Iva Šalković, Ana Šumiga, Ivan Karakaš, Ena Kraljic, Rahela Barić, Bojan Jovanović, Ivan Miljanović, Zrinko Tatarević, Sandra Vajdovčić, Thomas Hutinski, Marija Ivatin , Ana Jović, Andrea Marjanović, Martina Polančec, Heni Thür, Viktorija Elizabeta Đurđević, Josipa Klepač, Claudia Vencel, Marina Pavličić, Marija Okopni, Luka Hoić, Lorena Janjić, Ana Lovrić, Matko Šafer, Matej Širac, Ana-Marija Hampovčan, Nina Đanović, Đorđe Stjepanović, Ivana Anđelić

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, Doc. dr. sc. Mato Palić

Dana 7. prosinca 2017. godine održati će se promocija magistara prava u 14,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13.

Nikola Eror, Maja Matišić, Damir Medved, Ana Vrselja, Dunja Leko, Tena Dundović, Antonija Bošnjak, Slavko Čandrlić, Petra Egić, Vladimir Horvat, Katja Kovčalija, Sanja Maciček, Fran Mihaljević, Kristina Šutila, Zrinka Žeravica, Tatjana Bošković, Sanela Homolka, Mario Vrdoljak, Kristina Žagar, Maja Katić, Benjamin Erpačić, Sandro Pačarić, Marino Brajko, Mladen Čar, Valentino Samardžić, Nina Žutina, Matea Radovanović, Dario Ručević, Karolina Vencl, Denis Jelenčić, Jelena Malinić, Ana Jurlina, Ivona Jandik

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, Doc. dr. sc. Mato Palić

Dana 8. prosinca 2017. godine održati će se promocija magistara prava u 10,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13

Ivana Krznar, Kristina Bakula, Tamara Farkaš , Mia Mošmondor, Matea Sekur, Kristina Antukić, Marijana Borovec, Lana Brlek, Nikol Bulat, Andrijana Črnko, Dominik Ćurić, Sandra Dudaš, Anita Marinčić, Neven Grigić, Antonela Blažanović, Ana Bošnjak, Martina Kolarić, Katarina Krobot, Barbara Lovrin, Ivana Lovrin, Krešimir Novoselić, Nikol Milais, Boris Peranović, Mateja Prelog, Anita Petrovečki, Ivana Trinc, Marija Kokanović, Jurica Krivić, Gabrijela Miholić, Marta Jakačić, Ivana Lunka, Ana-Marija Čuljak, Maja Kadoić, Matej Maričić

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Doc. dr. sc. Nikol Žiha, Doc. dr. sc. Mato Palić

Dana 8. prosinca 2017. godine održati će se promocija stručnih prvostupnika javne uprave u 12,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13.

Josip Martinović, Barbara Mazur, Jelena Valentić, Jasna Haralović, Jasna Dravinac, Nina Vujanović, Lidija Bistrović, Josip Džanko, Ana Briševac, Danijela Kaselj, Lucija Kravat, Antonija Sab Olić, Ivana Bocor, Maja Ravlić, Darija Mlinar, Hrvoje Lovrić, Ivan Moguš, Manuela Haničar, Kristina Gabor, Adriana Kanižaj, Elena Stanišić, Hrvoje Jeleč, Tea Mitrović, Maja Holjevac, Ana Libl, Nikolina Aničić, Valentina Krnić, Ivona Lajtman, Ivana Kuček, Silvija Slukan, Ivan Marković, Anđelina Bošnjak

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Doc. dr. sc. Višnja Lachner, Doc. dr. sc. Mato Palić

Dana 8. prosinca 2017. godine održati će se promocija stručnih prvostupnika javne uprave u 14,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13.

Marina Vinogradac, Sabina Hlapčić, Ivona Andračić, Bernardica Džaić, Josipa Horvat, Ana Jakšić, Antonia Jurić, Zorica Madžarević, Vanja Horvat, Valentina Džambić, Gabrijela Horvat, Katarina Babić, Ana Luić, Adrijana Sovič, Domagoj Kovačević, Dragana Novaković, Mate Surać, Valentina Žužić, Ela Šajnović, Marija Matijević, Suzana Jambrošić, Ivana Kovač, Josipa Mahaček, Dajana Vukmanić, Marijana Asak, Tomislav Butković, Sara Murat, Ivana Stanušić, Magdalena Šarić, Ivona Vidaković, Brigita Androš, Josip Knežević

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Doc. dr. sc. Višnja Lachner, Doc. dr. sc. Mato Palić

Dana 9. prosinca 2017. godine održati će se promocija stručnih specijalista javne uprave u 10,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13.

Sanja Matokanović, Kristina Karatur, Violeta Vujasić, Mirna Hodnik, Ana Milić, Sanjana Šutina Drljača, Dragana Tadić, Ana Salamon, Tajana Vidaković, Slobodanka Zorić, Iva Filipović, Krešimir Matijašić, Ivana Bićanić, Hrvoje Marojević, Ivona Petričević, Ivan Cindrić, Mladen Demšić, Ivan Lozar, Josipa Miler, Vladimir Šariri, Marija Hrga, Nikolina Rengl, Sanela Šimunović, Marijana Mitrović, Vedrana Rukavina, Ivan Risek, Marina Čirko Brižić, Mario Jukić, Ivan Krolo, Suzana Bošnjak, Ivan Krakić, Jasminka Čunčić Šprišić, Kristina Sever, Maja Jurić, Andrijana Maljković Jukić, Marina Grgić, Marija Maceković, Helena Drenški, Marijana Pende Koren, Jakica Rajković, Maja Didović, Blanka Vincetić, Barbara Rehak Barbarić

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša, Prof. dr. sc. Boris Ljubanović

Dana 9. prosinca 2017. godine održati će se promocija stručnih specijalista javne uprave u 12,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13.

Krunoslav Štimac, Marko Blagus, Martina Rajnović, Irena Romanić, Matea Sopta, Dijana Cepić, Mirjana Lampert Pisačić, Pero Gilja, Ivana Petrinović, Dario Pintar, Jasna Štampar-Ivanović, Valentina Vuk, Zoran Rešetar, Đurđica Stanković, Ana Vraneša, Željka Deroja, Snježana Bravić, Radinka Ačai, Željka Znamenaček Martić, Jasminka Naglić, Dejan Lisjak, Anja Bernobić, Vjekoslav Sabljo, Sanela Santro, Ivanka Mikulić, Dinko Štetić, Snježana Kardoš, Željka Kolarić, Goran Marijanović, Marinella Nikolić

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša, Prof. dr. sc. Boris Ljubanović

Dana 9. prosinca 2017. godine održati će se promocija sveučilišnih specijalista upravljanja razvojem lokalne i regionalne samouprave, sveučilišnih specijalista ljudskih prava i sveučilišnih specijalista kaznenog prava u 12,00, sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13., dvorana I/13.

UPRAVLJANJE RAZVOJEM LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Silva Wendling

LJUDSKA PRAVA

Silvija Dološić, Maja Zovko Mandić, Vjeran Pađan, Jelena Martinović, Neven Čulo

KAZNENO PRAVO

Alen Lukač, Lana Španić, Vlatko Lončar, Tomislav Bilandžić, Nataša Lokmić, Andrea Krstanović, Saša Žebić, Darko Muženjak, Drago Aćimović

Dekanica: Prof. dr. sc. Renata Perić

Promotori: Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša, Prof. dr. sc. Boris Ljubanović