Naslovna


Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava"

RASPORED UPISA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE U AKAD. 2016./2017.GODINU

Upisi u 1. godinu studija Specijalističkog  diplomskog stručnog studija Javne uprave

 • upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u Informatičkom kabinetu
 • uplatu troška upisa i školarine ( ukoliko plaćate općom uplatnicom ) je potrebno izvršiti prije dolaska na upis

Raspored upisa:

 • 14. ožujka 2017. od 11.00 do 14.00 sati PREUZMI
 • 15. ožujka 2017. od 11.00 do 14.00 sati PREUZMI
 • 16. ožujka 2017. od 11.00 do 14.00 sati PREUZMI
 • 17. ožujka 2017. od 11.00 do 14.00 sati PREUZMI

Molimo Vas da prije dolaska na upis iz Studijskog programa izaberete:

 • 2 seminara iz obveznih predmeta (I semestar)
 • 2 izborna predmeta iz ponuđenih popisa izbornih predmeta

Dokumentacija koju je potrebno donijeti na upis:

 • Školarinu je moguće platiti u četiri rate općom uplatnicom u banci, pošti ili Fini ili internet bankarstvom:
  • I rata  2.750,00 kn - pri upisu;
  • II rata  2.750,00 kn do 15. lipnja 2017.
  • III rata  2.750,00 kn do 30. listopada 2017.
  • IV rata  2.750,00 kn  do 31.prosinca 2017.
 • Školarina za upis u prvu godinu studija u iznosu od 11.000,00 kuna može se platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa te internet bankarstvom) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  
 • Upisni materijal (indeks i ostala dokumentacija se preuzima na upisu)

Na upise je potrebno doći osobno radi slikanja za Smart karticu.

Pristupnici su u obvezi donijeti original diplomu na uvid.

Upisi u 2. godinu studija za studente koji su studij upisali akademske 2015./2016. godine 

Studenti 1. godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su stekli uvjet za upis u 2. godinu studija (uvjet: ostvarena 52 ECTS boda, 2 položena seminara, položeni razlikovni ispiti) na upis dolaze u Informatički kabinet, Stjepana Radića 17:

 • 20. ožujka 2017. od 9.00 do 12.00 sati
 • 21. ožujka 2017. od 9.00 do 12.00 sati
 • 22. ožujka 2017. od 9.00 do 12.00 sati

 Molimo Vas da prije dolaska na upis:

 • izaberete iz Studijskog programa jedan od ponuđenih modula
 • potrebno je dostaviti dokaz o podmirenoj školarini za 1. godinu studija da se iste evidentiraju u indeks
 • ukoliko niste podmirili školarinu za 1. godinu studija nećete se moći upisati u 2. godinu

Dokumentacija za upis:

 • Školarinu je moguće platiti u četiri rate općom uplatnicom u banci, pošti ili Fini ili internet bankarstvom:
  • I rata  2.750,00 kn - pri upisu;
  • II rata  2.750,00 kn do 15. lipnja 2017.
  • III rata  2.750,00 kn do 30. listopada 2017.
  • IV rata  2.750,00 kn  do 31.prosinca 2017.
 • Školarina za upis u drugu godinu studija u iznosu od 11.000,00 kuna može se platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa te internet bankarstvom) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  
 • upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u Informatičkom kabinetu
 • uplatu troška upisa i školarine ( ukoliko plaćate općom uplatnicom ) je potrebno izvršiti prije dolaska na upis

Studenti koji nisu stekli uvjet za upis u 2. godinu studija imaju pravo polaganja ispita do 30. ožujka 2018. godine.

 

Upisi u 2. godina studija pristupnika koji su završili 1. godinu studija (završni rad obranjen)

Raspored upisa:

 • 17. ožujka 2017. od 11,00 do 14,00 sati
 • upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u Informatičkom kabinetu

Molimo Vas da prije dolaska na upis iz Studijskog programa izaberete:

Dokumentacija koju je potrebno donijeti na upis:

 • 2 fotografije (veličina fotografije je 4x6)
 • rodni list (preslika / može biti starija od 6 mjeseci)
 • domovnica (preslika / može biti starija od 6 mjeseci)
 • diploma Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave (preslika)
 • uplatnica za troškove upisa u iznosu 480,00 kn (komplet za upis)
 • Plaćanje školarine:
 • Školarinu je moguće platiti u četiri rate općom uplatnicom u banci, pošti, Fini ili internet bankarstvom :
  • I rata  1.500,00 kn - pri upisu;
  • II rata  1.500,00 kn do 15. lipnja 2017.
  • III rata 1.500,00 kn do 30. listopada 2017.
  • IV rata  1.500,00 kn  do 31.prosinca 2017.
 • Školarina za upis u drugu godinu studija u iznosu od 6.000,00 kuna može se platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa te internet bankarstvom) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata. 
 • upisni materijal (indeks i ostala dokumentacija se preuzima na upisu)
 • uplatu troška upisa i školarine ( ukoliko plaćate općom uplatnicom ) je potrebno izvršiti prije dolaska na upis

 


 


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
PRAVNI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
N A T J E Č A J
ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNA UPRAVA
za stjecanje stručnog naziva:
STRUČNI SPECIJALIST/STRUČNA SPECIJALISTICA
JAVNE UPRAVE (struč. spec. admin. publ.)


Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili studij društvenog usmjerenja:
- stručni prvostupnik javne uprave
- upravni pravnik uz priloženo uvjerenje o priznavanju stručnog naziva stručni prvostupnik (sukladno članku 120. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
- stručni prvostupnik koji je završio neki drugi stručni studij uz polaganje razlikovnih ispita
- pristupnici koji su završili neki drugi stručni dodiplomski studij uz priloženo uvjerenje o priznavanju stručnog naziva stručni prvostupnik (sukladno članku 120 . st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), uz polaganje razlikovnih ispita
- pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij, uz polaganje razlikovnih ispita

Prijave za studij: pristupnici se prijavljuju na propisanom obrascu koji je dostupan na internet stranici Pravnog fakuteta Osijek


http://www.pravos.unios.hr/specijalisticki-diplomski-strucni-studij-javna-uprava/obrasci-za-prijavu

na kojem je i popis priloga koje treba priložiti uz prijavu. Na istoj internet stranici nalazi se i studijski program te sve dodatne obavijesti.

Trajanje studija:studij traje četiri semestra (dvije godine) i njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Visina školarine: školarina iznosi 22.000,00 kuna uz mogućnost obročnog plaćanja (I. godina 11.000,00 kuna; II. godina 11.000,00 kuna).

Školarina za pristupnike kojima je utvrđena obveza polaganja razlikovnih ispita iznosi 23.500,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava: 20 dana od dana objave natječaja

Potpisane prijave šalju se na adresu:

Pravni fakultet Osijek
(prijava za studij Javne uprave)
Stjepana Radića 13
31000 Osijek

Prijave se mogu poslati i putem e-maila na: maja.buljubasic@pravos.hr.

Informacije se mogu dobiti na e-mail: maja.buljubasic@pravos.hr ili na telefon (031) 224-527

Svi pojmovi upotrijebljeni u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Preuzimi kompletan natječaj u pdf formatu: Natjecaj_JavnaUprava.pdf