Naslovna


Stručni upravni studij

Stručni upravni studij ustrojen je kao

  • Redoviti studij - tri godine/šest semestara
  • Izvanredni studij - tri godine/šest semestara

Akademski naziv po završetku studija je:

  • stručni/a prvostupnik/prvostupnica javne uprave (baccalaureus/baccalaurea) - bacc. upr.

Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara (redoviti studenti upisuju jedan seminar u svakom semestru), vježbi, pojedinačnih i grupnih konzultacija, ispita, kolokvija. Stručni upravni studij ima za cilj obrazovanje prvostupnika koji se osposobljavaju za staručno etično i samostalno obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj upravni, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, sudovima, trgovačkim društvima, institucijama javnog sektora, drugim oblicima društvenog organiziranja.

Izvedbeni-strucni-2016-17.pdf

Popis i šifre predmeta po godinama za 2014/2015 ag. godinu