UPISI U AKAD. 2017./2018. GOD.


obavijesti koje se odnose na upise u više godine studija za integrirani i stručni studij:
Drage studentice i studenti,
 
sve obavijesti o upisima u više godine studija objaviti ćemo u rujnu 2017. godine.
 
 

ODLUKA O UVJETIMA UPISA STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018. SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija (školarina) na rate studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa


Školarina se plaća u jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa – kartica Maestro, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Mestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.


PRAVO NA MIROVANJE OBVEZA ZA STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

Pravo na mirovanje godine imaju studenti koji su ispunili uvjete iz članka 43. Pravilnika o studijima i studiranju (web. Stranica Sveučilišta), koji glasi: "Student ima pravo  na mirovanje obveza: za vrijeme trudnoće, za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s posebnim propisima, za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju, za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 60 dana tijekom održavnja nastave - ukoliko student kroz međunarodnu razmjenu ne stječe ECTS bodove i u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom stručnog vijeća nositelja studija.

Student može ostvariti pravo na mirovanje obveza samo ukoliko ispuni sljedeće uvjete:

Najavi opravdane razloge za mirovanje obveza iz stavka 1. ovog članka Uredu za studente nositelja studija,  najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje i podnese pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva Uredu za studente nositelja studija, najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza.

Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev za mirovanje obveza u navedenom roku, gubi pravo na mirovanje obveza.

Odluku o odobrenju mirovanja obveza studenta donosi stručno vijeće ili ovlašteno tijelo stručnog vijeća nositelja studija.

Studentu se može odobriti mirovanje obveza u trajanju jedne godine studija. Za vrijeme mirovanja obveza student može polagati ispite za koje ima ispunjene uvjete. Izvanredni studenti imaju pravo na mirovanje obveza pod istim uvjetima kao i redoviti te za to vrijeme ne plaćaju troškove studija. Vrijeme mirovanja obveza studenata ne odnosi se na vrijeme trajanja studija."

 

ZA SVE OSTALE UPITE MOLIMO STUDENTE DA SE OBRATE NA e-mail:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

Prva godina – ponavljanje prve godine: sarbanas@pravos.hr

Druga godina – ponavljanje druge godine: sarbanas@pravos.hr

Treća godina – ponavljanje treće godine: mbuljuba@pravos.hr

Četvrta godina – ponavljanje četvrte godine: mbuljuba@pravos.hr

Peta godina - apsolventi: mkordi@pravos.hr

Stručni upravni studij:

aradeka@pravos.hr