Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja


POSLJEDNJA IZMJENA: 24. svibnja 2017.
 O UREDU

Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja osnovan je u skladu s Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ured, djelujući pod vodstvom i usklađeno s Povjerenstvom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, provodi postupke unutarnjeg vrednovanja (interne ankete, samoevaluacije nastavnika), sudjeluje u provedbi postupaka vanjskog vrednovanja (sveučilišne ankete, reakreditacija), istražuje različite aspekata kvalitete obrazovanja (praćenje indikatora kvalitete, praćenje nezaposlenosti), te pruža potporu drugim službama prema potrebi (ispitivanje zadovoljstva studenata doktorskog studija, podrška u provođenju testiranja kandidata za stručno osposobljavanje).

Ured se trenutno sastoji od jednog djelatnika:

  • Marijan Dumančić, mag. iur. (voditelj Ureda)
    (e-mail: mdumanci@pravos.hr / tel: 031 - 224 595)
AKTIVNOSTI I IZVJEŠĆA
INTERNE STUDENTSKE ANKETE
SAMOEVALUACIJE DJELATNIKA FAKULTETA
REKAPITULACIJE ISPITNIH ROKOVA
  • rekapitulacija ispitnih rokova za akademsku godinu 2014./2015. (izvješće u pripremi)
  • rekapitulacija ispitnih rokova za akademsku godinu 2015./2016. (izvješće u pripremi)
ZAPOSLENOST
OSTALA IZVJEŠĆA I AKTIVNOSTI
EDUKACIJA DJELATNIKA
OSTALI SKUPOVI