Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja


POSLJEDNJA IZMJENA: 16. travnja 2018.
 O UREDU

Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja osnovan je u skladu s Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ured, djelujući pod vodstvom i usklađeno s Povjerenstvom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, provodi postupke unutarnjeg vrednovanja (interne ankete, samoevaluacije nastavnika, istraživanje zadovoljstva nenastavnog osoblja...), sudjeluje u radu sveučilišnog Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, sudjeluje u provedbi internog audita i ostalih aktivnosti vezanih uz ISO 9001 certifikat kvalitete, pruža podršku provedbi postupaka vanjskog vrednovanja (sveučilišne ankete, reakreditacija), istražuje različite aspekte kvalitete obrazovanja (praćenje indikatora kvalitete, izrada rekapitulacije ispitnih rokova, praćenje nezaposlenosti pravne struke u OBŽ), ukazuje na prilike za sudjelovanje na skupovima i radionicama te pruža potporu drugim službama prema potrebi (ispunjavanje izvješća za Sveučilište, ispitivanje zadovoljstva studenata doktorskog studija, podrška u provođenju testiranja kandidata za stručno osposobljavanje).

Ured se trenutno sastoji od jednog djelatnika:

  • Marijan Dumančić, mag. iur. (voditelj Ureda)
    (e-mail: mdumanci@pravos.hr / tel: 031 - 224 595)
PROPISI, UREDBE, DOKUMENTI I EDUKATIVNI MATERIJALI VEZANI UZ SUSTAV KVALITETE
AKTIVNOSTI I IZVJEŠĆA
INTERNE STUDENTSKE ANKETE
PRAĆENJE STANJA INFORMATIČKE OPREME NA RASPOLAGANJU STUDENTIMA
SAMOEVALUACIJE DJELATNIKA FAKULTETA
REKAPITULACIJE ISPITNIH ROKOVA (IZLAZNOST I PROLAZNOST NA ISPITIMA)
prema članku 4.4. Priručnika kvalitete rezultati rekapitulacije ispitnih rokova dostupne su na zahtjev zainteresiranim sudionicima nastavnog procesa
(Zahtjev za pristup informacijama)
  • rekapitulacija ispitnih rokova za akademsku godinu 2015./2016.
  • rekapitulacija ispitnih rokova za akademsku godinu 2016./2017. - prikupljanje i obrada podataka u tijeku
ZAPOSLENOST
OSTALA IZVJEŠĆA I AKTIVNOSTI
EDUKACIJA DJELATNIKA
OSTALI SKUPOVI
MEĐUNARODNA MOBILNOST DJELATNIKA
  • Erasmus+ međunarodna mobilnost nenastavnog osoblja, Pravni fakultet u Plzenu (Češka Republika) (rujan 2017.)