Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja


POSLJEDNJA IZMJENA: 3. srpnja 2017.
 O UREDU

Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja osnovan je u skladu s Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ured, djelujući pod vodstvom i usklađeno s Povjerenstvom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, provodi postupke unutarnjeg vrednovanja (interne ankete, samoevaluacije nastavnika), sudjeluje u provedbi internog audita, pruža podršku provedbi postupaka vanjskog vrednovanja (sveučilišne ankete, reakreditacija), istražuje različite aspekte kvalitete obrazovanja (praćenje indikatora kvalitete, praćenje nezaposlenosti), te pruža potporu drugim službama prema potrebi (ispitivanje zadovoljstva studenata doktorskog studija, podrška u provođenju testiranja kandidata za stručno osposobljavanje).

Ured se trenutno sastoji od jednog djelatnika:

  • Marijan Dumančić, mag. iur. (voditelj Ureda)
    (e-mail: mdumanci@pravos.hr / tel: 031 - 224 595)
AKTIVNOSTI I IZVJEŠĆA
INTERNE STUDENTSKE ANKETE
SAMOEVALUACIJE DJELATNIKA FAKULTETA
REKAPITULACIJE ISPITNIH ROKOVA
( prema članku 4.4. Priručnika kvalitete dostupne na zahtjev zainteresiranim sudionicima nastavnog procesa)
  • rekapitulacija ispitnih rokova za akademsku godinu 2015./2016.
ZAPOSLENOST
OSTALA IZVJEŠĆA I AKTIVNOSTI
EDUKACIJA DJELATNIKA
OSTALI SKUPOVI