Webinar „EU kutak za djecu“


Dani Europe 2017 i Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

EU kutak za djecu aktivnost je predviđena projektom Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU, a održat će se u sklopu manifestacije Dani Europe 2017.

Aktivnost je zamišljena kao webinar za djelatnike osnovnih škola. On-line pristup webinaru bit će omogućen nastavnicima i zaposlenicima osnovnih škola, ali i svim ostalim zainteresiranim. Cilj webinara je upoznati djelatnike osnovnih škola sa službenim portalima EU namijenjenim djeci, temeljima i značenjem Europske unije i  mogućnostima sudjelovanja u Erasmus+ programu. Cilj ove aktivnosti je i informirati učenike i nastavnike i širu javnost o europskom okruženju te motivirati nastavnike na uključivanje u proces mobilnosti EU.

Voditeljica webinara je doc.dr.sc. Dunja Duić, docentica na Katedri europskog prava i akademski Erasmus koordinator za Pravni fakultet u Osijeku.

Za sudjelovanje u webinaru, koji će biti dostupan u sklopu CARNet mreže od 9. svibnja 2017. godine, potrebno je prijaviti se putem CARNet elektroničkog identiteta na:
https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=7028
.