predavanje 24. travnja 2017. Državna uprava i posebni upravni postupci


Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava, II. godina

Obavještavaju se studenti druge godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija Javne uprave (modul 1 Dražvna uprava) da će u PONEDJELJAK, 24. travnja 2017. u 16:00 h  Dinko Pešić ispred Udruge za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek  održati kratko predavanje i predstavljanje projekta Transformacija-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode, Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima radi uključivanja studenata u spomenuti projekt.