ALUMNI


Alumni klub Pravnog fakulteta Osijek je udruga čiji su članovi osobe koje su diplomirale na nekom od studijskih programa Fakulteta. Udruga je osnovana na osnivačkoj sjednici održanoj u Osijeku 14. prosinca 2017. godine.  Članstvo u udruzi ostvaruje se slobodnom voljom i temelji se na pripadnosti akademskoj zajednici Fakulteta. Članom udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice koja je dostupna na internetskoj stranici Fakulteta. PRISTUPNICA_alumni klub.pdf

Svrha ove udruge je očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta kroz jačanje suradnje s bivšim studentima.

Cilj udruge je unapređivanje i pomaganje znanstvenog i stručnog rada Fakulteta i njegova afirmacija u zemlji i inozemstvu.