OTVORENE PRIJAVE ZA POHAĐANJE KOLEGIJA


Chair EUchild

Otvorene prijave za pohađanje kolegija "Pristup pravosuđu za djecu", "Prekogranično kretanje-osobni status i identitet" i "Međunarodno obiteljsko pravo pred EU sudovima"

1) Za polaznike poslijediplomskih /specijalističkih studija

Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Prijave na kolegij „Pristup pravosuđu za djecu“

Kolegij „Pristup pravosuđu za djecu“ namijenjen je studenima poslijediplomskih / specijalističkih studija prava.  

Kolegij se održava u okviru Jean Monnet Katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU koji se financira iz sredstava EU te je njegovo pohađanje besplatno za sve polaznike.

Također, kako bi se olakšalo pohađanje kolegija, predavanja će se održavati putem sustava udaljenjog učenja Loomen CARNet u popodnevnim satima ili subotom prijepodne, sukladno naknadnom dogovoru s polaznicima.

Kolegij će ivoditi doc.dr.sc. Paula Poretti.

Pohađanjem Kolegija stječu se 2 ECTS boda.

Za pohađanje Kolegija potrebno je izvršiti prijavu putem e-maila na adresu: pporetti@pravos.hr (Subject: „Prijava na kolegij Pristup pravosuđu za djecu“).

Detaljniji opis Kolegija dostupan je na web stranici: http://www.pravos.unios.hr/chair-euchild/kolegiji.

 

2) Za polaznike doktorskih studija

Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Prijave za kolegij „Prekogranično kretanje -osobni status i identitet“.

Kolegij je namijenjen studentima doktorskih studija. Kolegij izvodi izv.prof.dr.sc. Mirela Župan.

Termin predavanja će biti definiran u dogovoru s polaznicima. Kolegij ima 10h predavanja, a pohađanjem se stječe dodatna 2 ECTS boda.

Za pohađanje Kolegija potrebno je izvršiti prijavu putem e-maila na adresu: mzupan@pravos.hr (Subject: „Prijava na kolegij Prekogranično kretanje - osobni status i identitet“).

Detaljniji opis Kolegija dostupan je na web stranici: http://www.pravos.unios.hr/chair-euchild/kolegiji.

 

3) Za polaznike doktorskih studija

JEAN MONNET KATEDRA ZA PROCESNO PRAVO EU

Prijave za kolegij „ Međunarodno obiteljsko pravo pred EU sudovima

Kolegij je namijenjen studentima doktorskih studija. Kolegij izvodi izv.prof.dr.sc. Mirela Župan.

Termin predavanja će biti definiran u dogovoru s polaznicima. Kolegij ima 10h predavanja, a pohađanjem se stječe dodatna 2 ECTS boda.

Za pohađanje Kolegija potrebno je izvršiti prijavu putem e-maila na adresu: mzupan@pravos.hr (Subject: „Prijava na kolegij Međunarodno obiteljsko pravo pred EU sudovima“).

 

4) Za polaznike diplomskih studija

Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Prijave za kolegij Pravo djeteta na ostvarivanje kontakata prema međunarodnom pravu“.

Kolegij je namijenjen studenima Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava nižih studijskih godina.

Kolegij će izvoditi izv.prof.dr.sc. Branka Rešetar.

Predavanja iz Kolegija održat će se 23. i 24. veljače 2017 godine. Kolegij ima 10h predavanja, a pohađanjem se stječu dodatna 2 ECTS boda.

Za pohađanje Kolegija potrebno je izvršiti prijavu putem e-maila na adresu: bresetar@pravos.hr (Subject: "Prijava na Kolegij Pravo djeteta na ostvarivanje kontakata prema međunarodnom pravu").

Detaljniji opis Kolegija dostupan je na web stranici: http://www.pravos.unios.hr/chair-euchild/kolegiji.