Dekan


 

 

Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota


Rođen 20. siječnja 1973. godine u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Osijeku 1997. godine.

Radio u Uredu privremene uprave Vlade Republike Hrvatske za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Ministarstvu razvitka i obnove Republike Hrvatske i Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama u Zagrebu.

Na Pravnome fakultetu zaposlio se 1998. godine, najprije kao znanstveni novak, a zatim kao asistent za predmet Upravna znanost.

Završio je Poslijediplomski studij «Poslovno pravo i poslovne transakcije» na Pravnom fakultetu u Osijeku te 2001. godine stekao akademski stupanj magistra pravnih znanosti.

Doktorat pravnih znanosti stekao 2005. godine, nakon što je na Pravnom fakultetu u Osijeku uspješno obranio doktorsku disertaciju pod naslovom «Problemi primjene načela supsidijarnosti (podrednosti) u sklopu oblikovanja zajedničkog institucionalnog modela europske lokalne i regionalne samouprave».

Tajnik je Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu iz Osijeka, a član je i Upravnog vijeća ENTO (European Network of Training Organizations for Local and Regional Authhorities) pri Vijeću Europe. Govori engleski, njemački i španjolski, a služi se francuskim jezikom.

Boris.Bakota@pravos.hr