Dijete u prekograničnom građanskom postupku


Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU

Prvo predavanje iz kolegija Dijete u prekograničnom građanskom postupku održat će se u srijedu, 14.6. u 15:30. dok će se termini ostalih predavanja utvrditi u dogovoru s polaznicima.


Predavanja u terminima 12. i 13. 6. (ponedjeljak i utorak) neće se održati.