ELSA


ELSA (Europska udruga studenata prava) je neprofitna, nepolitička i nevladina udruga studenata prava i mladih pravnika. Danas je ELSA na Pravnom fakultetu u Osijeku od 13:00 do 17:00 sati u u sklopu ELSA Day-a održala četiri predavanja:
  • 13:00h - izv.prof.dr.sc. Branka Rešetar - Mjere obiteljskopravne zaštite djece prema novom Obiteljskom zakonu
  • 14:00h - prof.dr.sc. Zlatko Miliša - Bigbrotherizacija društva
  • 15:15h - koordinator za odnose s javnošću Centra za sigurniji internet, Boris Radanović -Zaštita djece na internetu 
  • 16:00h - Silvija Dološić, mag. iur. - (NE)ravnopravnost spolova u teoriji i praksi.

ELSA DAY se obilježava u čak 43 zemlje, na više od 300 pravnih fakulteta. Obilježavanje je započelo 2013. godine, a nakon tri uspješno održana ELSA DAY-a uvjereni smo da će taj dan postati dijelom ELSA tradicije.

Dana 25. studenog ove godine ELSA je pripremila bogat i kvalitetan program kojim je pokrila sva područja o kojima će biti govora i na pravnim fakultetima diljem Europe.

Kroz ELSA DAY žele upoznati studente sa snagom medija i interneta, te njihovim utjecajem na društvo i očiglednim napadom na dostojanstvo čovjeka. Samo zato što je sveprisutno i ustaljeno, manipuliranje ljudima ne može biti dozvoljeno i tako olako prihvaćeno.

ELSA DAY pomaže izoštriti poglede studenata, te da su oni ti koji svojim kritičkim promišljanjem mijenjaju društvo i svijet oko sebe.

Održavanje tribina-predavanja je bilo otvoreno za sve studente Sveučilišta.

Studentima je ovo bila prilika da razgovaraju sa predavačima i čuju njihova mišljenja.

 

ELSA Osijek