EU Child International Doctoral Conference


Pravni fakultet Osijek, 15.-16.3.2018.

Dana 15. ožujka 2018. s početkom u 15 h u prostorijama Pravnog fakulteta Osijek organizira se međunarodna doktorska konferencije „EU Child“.

Konferencija je jedna od aktivnosti Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU (reg.br. 575451-EPP-1-2016-1-HR-EPPJMO-CHAIR, Odluka Agencije br. EACEA A2 UHB/EG od 27.7.2016.).

Uz  prestižne inozemne i domaće plenarne govornike: profesorice Thalia Kruger (University of Antwerp), Szeibert Orsolya (Eötvös Loránd University Budapest) i Iris Goldner Lang (University of Zagreb)

Na konferenciji će govoriti 17 doktoranata i njihovih mentora a sudionici konferencije dolaze iz osam država.

Program_EUChild_doktorska konferencija.pdf