Festival znanosti 2016.


Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održava se Festival znanosti 2016 na temu Znanost i umjetnost u sklopu kojeg možete sudjelovati na popularnim predavanjima, radionicama, izložbama, predstavama, simulacijama suđenja, debatama te izložbama postera. Aktivnosti koje se održavaju na Pravnom fakultetu možete pogledati ovdje, a cjelokpni program je dostupan ovdje.