HRVATSKA UDRUGA ZA EUROPSKO KAZNENO PRAVO I PRAVNI FAKULTET OSIJEK


organiziraju konferenciju HRVATSKA UDRUGA ZA EUROPSKO KAZNENO PRAVO I PRAVNI FAKULTET OSIJEK

HRVATSKA UDRUGA ZA EUROPSKO KAZNENO PRAVO I PRAVNI FAKULTET OSIJEK

organiziraju konferenciju ŽARIŠNE TOČKE KAZNENOPRAVNE SURADNJE REPUBLIKE HRVATSKE

21. travnja 2017. godine

u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13

 Program (PDF) 

11:00   Otvaranje konferencije i pozdravni govori

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo i voditeljica HRZZ projekta "Hrvatska kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti" (CoCoCrim) 


 1. sekcija: Međunarodna kaznenopravna suradnja

11:30  Prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet u Zagrebu

            Pravni i politički aspekti univerzalne jurisdikcije

            Doc. dr. sc. Marin Bonačić, Pravni fakultet u Zagrebu

            Predaja okrivljenika Međunarodnom kaznenom sudu

            Zoran Vinković, mag.iur., Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu

            Međunarodna pravna pomoć i suradnja u praksi de lege lata

            Doc. dr. sc. Matko Pajčić, Pravni fakultet u Splitu

           Zaštita osobnih podataka u postupcima međunarodne pravosudne suradnje sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku

            Rasprava

 13:00 Domjenak


  2. sekcija: Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji

 14:00  Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, Pravni fakultet u Zagrebu

            Ured europskog javnog tužitelja: institucionalna i procesna pitanja

            Izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, Pravni fakultet u Zagrebu

            Sukob nadležnosti i ne bis in idem - lakmus test uzajamnog povjerenja među državama članicama EU

            Mr. sc. Danka Hržina, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

            Državno odvjetništvo pred izazovom europskog istražnog naloga

             Doc. dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet u Zagrebu         

            Pravosudna suradnja u raljama političkih interesa: INA-MOL

             Rasprava

 15:30  Pauza za kavu


3. sekcija: Recentna pitanja europeizacije ZKP 

15:45   Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet u Zagrebu

           Obnova postupka u slučaju suđenja u odsutnosti: izvršenje presude ESLJP “Sanader protiv Hrvatske“

            Marijana Konforta, mag. iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

            Pravo na život u presudama Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske - neučinkovita istraga

            Doc. dr. sc. Stjepan Gluščić, Visoka policijska škola

            Značaj posljednjih izmjena ZKP na rad policije tijekom izvida kaznenih djela

           Doc. dr. sc. Željko Karas, Visoka policijska škola

            Zakonske osnove policijskih ovlasti zaustavljanja, legitimiranja i pregledavanja građana

           Rasprava

 17:15  Skupština Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo


Konferenciju su financirali Hrvatska zaklada za znanost projektom 8282 "Hrvatska kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti" (CoCoCrim) i Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.