Informatičke dvorane


Računalni centar i računalna infrastruktura

Računalni centar Pravnog fakulteta u Osijeku razvija se s ciljem potpore poslovnim procesima Fakulteta, unapređenja obrazovnog procesa i znanstveno-istraživačkog rada na Fakultetu.

Temeljna djelatnost centra jest razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture koja obuhvaća programiranje, planiranje, uvođenje i održavanje računalne, mrežne i programske opreme i s njom povezanih tehničkih sredstava za unapređenje obrazovnog procesa i poslovnih aktivnosti.

Studentima su na raspolaganju računala u informatičkim učionicama, hodnicima i čitaonici.

Sva računala imaju, putem Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET pristup Internetu stalnom vezom visoke propusnosti (lokalno 100 Mbs, eksterno 2 Gbs).

Softverska platforma  na koju se oslanja informacijsko-komunikacijska infrastruktura obuhvaća operacijske sustave otvorenog koda Linux, Windows server 2012.  Dio aplikacija temelji se na SQL serveru, Na osobnim računalima instaliran je Windows XP i Windows 7 operacijski sustav, a od višenamjenskih aplikacija koristi se Microsoft Office XP i MS Office 2010, te programi za specifične svrhe na pojedinim kolegijima u sklopu obrazovnog procesa (statistički programi).

Na fakuletu se koristi e-learning sustav otvorenog koda Moodle.
Web portal fakulteta temelji se na najnovijim tehnologijama web tehnologijama i CMS sustavima, kontinuirano se održava i predstavlja osnovu za informiranost i razmjenu informacijskih sadržaja svih sudionika u nastavnom procesu.

Pravila ponašanja u informatičkim učionicama:

Mogućnost korištenja računala imaju isključivo osobe sa statusom studenta našeg fakulteta.
Student se prijavljuje putem AAI@edu.hr korisničke oznake.

  • nije dopušteno samostalno instaliranje programa;
  • nije dopušteno korištenje računala za igre;
  • nije dopušteno konzumiranje hrane i pića;
  • nije dopušteno pušenje;
  • zabranjeno je remećenje mira;
  • svaki uočeni kvar (hardvera ili softvera) student je dužan prijaviti u Informatički kabinet.