Rezultati ispita_Ekonomska politika_Rezultati ispita održanom 5. srpnja 2018. godine


Katedra gospodarskih znanosti

 

Poštovani studenti,

na pismenom ispitu iz Ekonomske politike održanom 5. srpnja 2018. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

STRUČNI UPRAVNI STUDIJ:

1.) 0111131063  nedovoljan (1*)

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ:

1.) 0111112641 nedovoljan (1*)

2.) 9996001444 dovoljan (2)

3.) 0111131885 dovoljan (2)

4.) 0066242491 dobar (3)

5.) 0111133138 dobar (3)

6.) 0111133185 vrlo dobar (4)

7.) 0111133234 vrlo dobar (4)

 

Uvid u održani pismeni ispit će se održati u ponedjeljak, 9. srpnja 2018. godine na Pravnom fakultetu Osijek u 10 sati u dvorani 2/13.

Usmeni ispit iz Ekonomske politike održat će se u istom terminu, ponedjeljka, 9. srpnja 2018. godine u 10 sati u dvorani 2/13.

Obzirom da svi studenti nisu dali i svoj matični broj studenta, a bez navedenog podatka se ne mogu objaviti njihovi rezultati, od kojih je još jedan student položio pisani dio ispita, studenti koji znaju da nisu dali svoj matični broj studenta se mole da se jave putem e-maila i interesiraju za rezultate te svakako dođu na uvid u ispit.

Srdačan pozdrav,

Doc. dr. sc. Katarina Marošević

 

 

 

 

 

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA UREDSKO POSLOVANJE ODRŽANOG 2. SRPNJA 2018.

Od studenata koji su predali pisani dio ispita, položili su sljedeći:

JMBAG                         Broj bodova

  1. 0111124873              5
  2. 0111122954              5      

 

*Upis ocjene održat će se u utorak, 3. srpnja 2018. u 8,30 sati (kabinet doc.dr.sc. Višnje Lachner). 

OSNOVE EKONOMIJE - Rezultati ispita_5-7-2018

Datum objave: 09.07.2018.


Rezultati ispita održanoga 5.7.2018.

  1. 0111138909 - 2
  2. 0111137644 - 2

Upis ocjene će se održati u utorak, 10.7.2018. u 10h u Vijećnici Fakulteta.

 

Izv. prof. dr. sc. Jelena Legčević

EKONOMSKA POLITIKA_Rezultati ispita od 5.07.2018. godine

Datum objave: 07.07.2018.


Poštovani studenti,

na pismenom ispitu iz Ekonomske politike održanom 5. srpnja 2018. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

STRUČNI UPRAVNI STUDIJ:

1.) 0111131063  nedovoljan (1*)

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ:

1.) 0111112641 nedovoljan (1*)

2.) 9996001444 dovoljan (2)

3.) 0111131885 dovoljan (2)

4.) 0066242491 dobar (3)

5.) 0111133138 dobar (3)

6.) 0111133185 vrlo dobar (4)

7.) 0111133234 vrlo dobar (4)

 

Uvid u održani pismeni ispit će se održati u ponedjeljak, 9. srpnja 2018. godine na Pravnom fakultetu Osijek u 10 sati u dvorani 2/13.

Usmeni ispit iz Ekonomske politike održat će se u istom terminu, ponedjeljka, 9. srpnja 2018. godine u 10 sati u dvorani 2/13.

Obzirom da svi studenti nisu dali i svoj matični broj studenta, a bez navedenog podatka se ne mogu objaviti njihovi rezultati, od kojih je još jedan student položio pisani dio ispita, studenti koji znaju da nisu dali svoj matični broj studenta se mole da se jave putem e-maila i interesiraju za rezultate te svakako dođu na uvid u ispit.

Srdačan pozdrav,

Doc. dr. sc. Katarina Marošević

 

REZULTATI ISPITA_Ekonomska politika_pismeni ispit održan 14.06.2018. godine

Datum objave: 14.06.2018.


Poštovani studenti,

 

na pismenom ispitu iz Ekonomske politike, održanom 14. lipnja 2018. godine, sproveden za stručni upravni studij i integrirani sveučilišni studij, nitko od pristupnika nije položio.

Uvid u pismeni dio ispita će se održati u petak, 15. lipnja 2018. godine na Pravnom fakultetu Osijek, Stjepana Radića 17, dvorana broj 5, u 8:15 sati.