Naslovna


Katedra građansko-pravnih znanosti

Dobro došli na stranice katedre Građanskopravnih znanosti. Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja te o ostalim podacima i događajima relevantnima za ovaj predmet.

Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese djelatnika katedre.

Rezultati pisanog ispita iz Građanskog prava II od 03. 07. 2018.

Datum objave: 03.07.2018.


Pisani ispit od 03. 07. 2018., iz Građanskog prava II, položili su:

1. 0066213655    10.5 bodova
2. 0111096694    8
3. 0066157941    7
4. 0066098232    7
5. 0111053658    7
6. 0066172525    7


Navedeni studenti usmenom ispitu pristupaju 04. 07. 2018. (srijeda) u 09.30 sati u kabinetu doc. dr. sc. Davorina Pichlera

Studenti koji su položili sva tri kolokvija iz Građanskog prava II na usmeni dio ispita pristupaju kod prof. dr. sc. Vlade Belaja 04.07.2018. u 9.30 sati


Ostali rezultati:

1. 0908994355009       6 bodova
2. 11119863                5.5
3. 0066184101             5.5
4. 0066113107             5.5
5. 0066210611             5.5
6. 0111091287             5
7. 0066212824             3
8. 0111029886             2
9. 0066138498             2
10. 0066101744           2
11. 0066098958           1.5
12. 0066197554           1.5
13. 24081988               1
14. 0066003211-20509    0.5
15. 0111199624              0.5
16. 0111110262              0.5
17. 0111082697               0
18. 0111098129               0
19. 0066196877               0
20. 0066205282               4.5
21. 01111132333              0


Uvid u rezultate ispita biti će u srijedu, 04. 07. 2018., u 09.30 sati, u kabinetu doc. dr. sc. Davorina Pichlera.

 

Rezultati pisanog dijela ispita - Građansko pravo 1 (3.7.2018.)

Datum objave: 03.07.2018.


Uvid u ispit: petak, 6.7. u 11:00h.

 

Usmeni dio ispita: četvrtak, 5.7. u 11:00h.

 

 1. 0111124623, 7
 2. 036924, 7
 3. 0111128685, 7

 

Ostali rezultati:

 

 1. 0661026702, 5
 2. 0066207224, 5
 3. 0111124714, 4 1/2
 4. 20313, 4
 5. 21109, 4
 6. 0111065715, 3 1/2
 7. 19515, 3 1/2
 8. 0111127235, 3 1/3
 9. 24031995, 3 1/2
 10. 0111129794, 3
 11. 0066233235, 2 1/2
 12. 0066227418, 2 1/2
 13. 0066230392, 2 1/2
 14. 0111125230, 2 1/2
 15. 0111120603, 2
 16. 0160137747, 2
 17. 0066172161, 2
 18. 0111121247, 2
 19. 19717, 2
 20. 0111116406, 2
 21. 0111113035, 1 1/2
 22. 19238, 1 1/2
 23. 0111107559, 1 1/2
 24. 0111127945, 1 1/2
 25. 0111125108, 1 1/2
 26. 0111126056, 1 1/2
 27. 0111126061, 1
 28. 0066171869, 1
 29. 0111128851, 1
 30. 0111124644, 1
 31. 28061984, 1
 32. 0111127170, 1/2
 33. 79654281078, 1/2
 34. 0111049487, 1/2
 35. 0111111917, 1/2
 36. 0111119819, 1/2
 37. 0066201124, 0
 38. 0111120031, 0
 39. 0066218417, 0
 40. 011124686, 0

Raspored usmenog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija (ispitni rok 3.7.2018.)

Datum objave: 29.06.2018.


Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 4.7. po sljedećem rasporedu:*

 

*Ako se tko od studenata/studentica koji su položili sva tri kolokvija i prijavili za 3.7., ne nalazi na ovom popisu, znači da je došlo do pogreške pa ta osoba može pristupiti usmenom dijelu ispita 4.7. u kojoj grupi želi.

 

11:00h:

 

 1. 0111112711
 2. 0111124548
 3. 20305
 4. 0111121728
 5. 0111128867
 6. 0111131383
 7. 0111128638
 8. 0111128323
 9. 0111129000
 10. 0802

 

U 12:00h:

 

 1. 0066252143
 2. 0111128227
 3. 0066190798
 4. 0010216940
 5. 0111113425
 6. 011120799
 7. 0111128888
 8. 236362
 9. 0111126584
 10. 0111125160
 11. 0111128797

 

(JMBAG i ostale šifre su prepisane s posljednjeg kolokvija)

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 (19.6.2018.)

Datum objave: 19.06.2018.


Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 21.6., s početkom u 11:30.

Uvid u ispit: četvrtak, 13:00h.

 

 1. 0111120806, 7
 2. 0111126500, 7
 3. 0066228462, 7
 4. 0111129789, 7

 

Ostali rezultati:

 

 1. 0111119819, 5
 2. 0160137747, 4 ½
 3. 0111127946, 4
 4. 011065715, 3 ½
 5. 0111128248. 3 ½
 6. 0066206830, 3 ½
 7. 0111124623, 3
 8. 0111129794, 3
 9. 0111127170, 2 ½
 10. 0066227418, 2 ½
 11. 240793, 2 ½
 12. 0111116406, 2 ½
 13. 036924, 2
 14. 0111127235, 2
 15. 0111125108, 2
 16. 0111111917, 1 ½
 17. 0111128414, 1
 18. 0066230392, 1
 19. 0111124644, 1
 20. 19592, ½
 21. 0066172161, ½
 22. 3001, ½
 23. 0111049487, 0

Upis ocjena - seminar - Građansko pravo 1 i 2 (redovni studenti)

Datum objave: 18.06.2018.


Upis ocjena održat će se u srijedu, 20.6. u 9:30h.

Ispred kabineta doc.dr.sc. Pichlera nalazit će se kutija u koju će studenti staviti svoje indekse kako bi im docent upisao ocjene.

Raspored usmenog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija

Datum objave: 17.06.2018.


U slučaju da se tko od studenata koji su položili sva tri kolokvija i prijavili za 19.6. ne nalazi na ovom popisu, na usmeni dio ispita može doći u posljednju grupu u srijedu.

 

UTORAK, 19.6. U 12:00h:

 

 1. 066225728
 2. 0111128232
 3. 0111121044
 4. 0111128386
 5. 0111129016
 6. 0066256137
 7. 0111119936
 8. 0111128253
 9. 0111128690
 10. 0111128370

 

U 13:00h:

 

 1. 0014473
 2. 0111120944
 3. 0111126238
 4. 20305
 5. 0111121728
 6. 20060
 7. 0111113376
 8. 19934
 9. 0111128461
 10. 0111128365

 

SRIJEDA U 10:30h:

 

 1. 0111128893
 2. 1007187
 3. 0111129000
 4. 0111124691
 5. 011054127
 6. 0111113425
 7. 0111120902
 8. 0111126584
 9. 0066213223
 10. 0111131362
 11. 0066240343
 12. 0111129726
 13. 0111128435
 14. 0125016634

 

 U 12:00h:

 

 1. 0111128339
 2. 0111128867
 3. 0111128274
 4. 0066227402
 5. 0111121322
 6. 0111128664
 7. 0111124670
 8. 0079061180
 9. 0111121780
 10. 0111128318
 11. 0111098503
 12. 0111125160
 13. 0111129042

 

U 13:00h:

 

 1. 0066174486
 2. 0111128211
 3. 0111129063
 4. 0111131383
 5. 0111125316
 6. 0066190798
 7. 0066236354
 8. 0111062685
 9. 0111128804
 10. 0122221344
 11. 0111128547
 12. 011128797

Građansko pravo 1 - rezultati 3. kolokvija (izv. i red.)

Datum objave: 16.06.2018.


Uvid u kolokvij: ponedjeljak, 18.6. u 11:30.

 

Raspored za usmeni dio ispita bit će objavljen tijekom nedjelje, najkasnije u ponedjeljak u ranim prijepodnevnim satima.

 

Studenti koji su na kolokviju naznačili da žele odgovarati u utorak, na rasporedu će biti taj dan od 12:00h. Ako još netko želi tada odgovarati, slobodno neka se javi.

 

Ostali studenti će odgovarati po rasporedu koji ja odredim, dio u utorak, ostatak u srijedu.

Ukoliko nekome ne odgovara termin u kojem treba doći, može doći u nekom drugom terminu JEDINO POD UVJETOM DA SE ZAMJENI SA STUDENTOM IZ ŽELJENOG TERMINA.

Činjenicu da ste se s nekime zamijenili mi ne morate javljati, dovoljno je da mi napomenete kada uđete u kabinet na usmeni dio ispita.

 

 

Usmenom dijelu ispita imaju pravo pristupiti sljedeći studenti:*

 

 1. 0111128211, 7 ½
 2. 0111129016, 7 ½
 3. 0111128664, 7 ½
 4. 0111128888, 7 ½
 5. 0111121780, 7 ½
 6. 0125016634, 7 ½
 7. 0111129063, 7
 8. 0111128323, 7
 9. 0111121044, 7
 10. 0111128370, 7
 11. 0111120944, 6 ½
 12. 0111128227, 6 ½
 13. 0111128386, 6 ½
 14. 0066236354, 6 ½
 15. 0111124670, 6 ½
 16. 0111128804, 6 ½
 17. 0111128253, 6 ½
 18. 0111126584, 6 ½
 19. 0111128690, 6 ½
 20. 0122221344, 6 ½
 21. 0111128318, 6 ½
 22. 0111098503, 6 ½
 23. 0111128547, 6 ½
 24. 0111129726, 6 ½
 25. 0111125316, 6
 26. 0111128232, 6
 27. 0111124691, 6
 28. 0802, 6
 29. 0066190798, 6
 30. 0010216540, 6
 31. 0066213223, 6
 32. 0066240343, 6
 33. 0111128435, 6
 34. 0014473, 5 ½
 35. 0111126238, 5 ½
 36. 0111128893, 5 ½
 37. 20305, 5 ½
 38. 0111121728, 5 ½
 39. 20060, 5 ½
 40. 0111128867, 5 ½
 41. 0111128638, 5 ½
 42. 0111129000, 5 ½
 43. 0066227402, 5 ½
 44. 0111128365, 5 ½
 45. 0111128339, 5 ½
 46. 0111120902, 5 ½
 47. 236362, 5 ½
 48. 0079061180, 5 ½
 49. 0111128797, 5 ½
 50. 0111112711, 5
 51. 0066174486, 5
 52. 0111124548, 5
 53. 0111113376, 5
 54. 0111131383, 5
 55. 1007187, 5
 56. 0066252143, 5
 57. 19934, 5
 58. 0111128274, 5
 59. 0066256137, 5
 60. 0111121322, 5
 61. 011062685, 5
 62. 0111054127, 5
 63. 0111119936, 5
 64. 0111120799, 5
 65. 0111131362, 5
 66. 0111125160, 5
 67. 0111129042, 5
 68. 066225728, 4 ½
 69. 0111113425, 4 ½
 70. 0111128461, 4 ½

*(ovo pravo vrijedi sve dok student/ica ne položi ispit iz predmeta Građansko pravo 1.

Važno je samo voditi računa da ispit mora biti prijavljen na željenom roku.)

 

 

Studenti koji prije izlaska na usmeni dio ispita moraju polagati pisani dio (cijelo gradivo):

 

 1. 011113035, 3 ½
 2. 28061984, 3
 3. 0111108470, 2 ½
 4. 0111065528, 2 ½
 5. 0111120031, 2
 6. 0111119819, 2
 7. 19980, 1 ½

 

Osnove građanskog prava - redovni studenti, rezultati 3. kolokvija

Datum objave: 11.06.2018.


Čestitam! Svi studenti su položili kolokvij i imaju pravo doći na upis ocjene na ispitnom roku za koji prijave.

Uvid u kolokvij: po dogovoru.

 

Rezultati:

 1. 0111134018, 9 ½
 2. 011013884, 9
 3. 0111134390, 8 ½
 4. 060896, 8 ½
 5. 0111134156
 6. 0111133918, 7 ½
 7. 01133853, 7
 8. 011134140, 7
 9. 0111133902, 7
 10. 0111130690, 7
 11. 02883022804, 6 ½
 12. 0111133848, 6 ½
 13. 0111134343, 6 ½
 14. 0111133965, 6
 15. 0111130344, 6
 16. 0111134044, 6
 17. 0111134039, 5 ½
 18. 2411029660, 5 ½
 19. 21, 5 ½

Rezultati 2. kolokvija, Građansko pravo 1, izvanredni studenti

Datum objave: 24.05.2018.


Rezultati kolokvija se nalaze na vratima kabineta doc. Klasiček te ih se tamo može pogledati. Do kraja radnog vremena 24.5.2018. (najkasnije do 20h) rezultati će biti uklonjeni.

Oni koji ne izvrše uvid danas, rezultate će saznati u utorak tijekom uvida u kolokvij koji će se održati u utorak, 29.5., u 17:00h.