Rezultati ispita - Građansko pravo 1 i 2


Katedra građansko-pravnih znanosti

Uvid u ispit: petak, 2.10. u 12:00h

Usmeni dio ispita održat će se u petak s početkom u 11:00h.

 

 1. IVANA ĆUTIĆ, 8 ½
 2. JELENA PUŠIĆ, 8
 3. ANDREJA KRISTIĆ, 7
 4. TAJANA POLJAK, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. VEDRAN ILIĆ 5 ½
 2. ISIDORA STANIĆ, 5 ½
 3. MONIKA KORIČIĆ, 5
 4. UNA RUDANOVIĆ, 5
 5. MARIJA STRIČEVIĆ, 4 ½
 6. IVANA GLOŽINIĆ, 3 ½
 7. TIHANA KOVAČEVIĆ, 3
 8. MIRNA PAVLOVIĆ, 3
 9. TOMISLAV DRK, 2
 10. IVANA OSTROGONAC, 2
 11. MIRA VUKNIĆ, 2
 12. MARTINA FILIPOVIĆ, 1 ½
 13. ANA SELEŠ, 1 ½
 14. MAJA GRGOKOVIĆ, 1
 15. IVANA MUNTA ŠPOLJAR, 1
 16. KATARINA PANDŽIĆ, 1
 17. MARIJA KOPILOVIĆ, ½
 18. IDA NOVOSEL, ½
 19. DINKO ROMIĆ, ½
 20. DARIA TOMLJENOVIĆ, ½
 21. FILIP ANDRIJANIĆ, 0
 22. ENI HAMZAGIĆ, 0
 23. VESNA PLAVŠIĆ, 0
 24. KRISTINA RELJKOVIĆ, 0
 25. IVANA ROGALO, 0

 

Pisani ispit od 01. 10. 2015., iz Građanskog prava II, položili su:

 

 

 1. Marjanović Andrea                     8        bodova
 2. Bošnjak Eugen-Mihovil               7
 3. Dokić Iva                                         7
 4. Gluhaković Filipina                     7      
 5. Kolarić Martina                           7      
 6. Širac Matej                                       7

 

 

Navedeni studenti usmenom ispitu pristupaju 02. 10. 2015. u 9 sati u kabinetu prof. dr. sc. Vlade Belaja.

 

 

Ostali rezultati:

 

 1. Heni Thür                                6     bodova
 2. Andričević Zrinka                     5.5
 3. Majcen Marin                           5.5
 4. Milaković Danijela                   5
 5. Galik Milan                               5
 6. Klaić Tamara                           5
 7. Šafer Matko                             5
 8. Bakula Kristina                         4.5
 9. Botić Martina                           4
 10. Jakačić Marta                           4
 11. Krnić Matej                               4
 12. Matić Katarina                         4
 13. Pačarić Sandro                         4                      
 14. Mijatović Marinko                     3.5
 15. Čuljak Ana-Marija                     2.5
 16. Petrović Mirjana                         2
 17. Ćorić Ana                                  1.5
 18. Galović Zrinka                          1
 19. Jovlić Jurica                               1
 20. Markotić Fabio                         0
 21.  

  

Uvid u rezultate ispita biti će u ponedjeljak, 12. 10. 2015., u 10 sati u kabinetu asistenta Davorina Pichlera.