Vijesti - 5. godina građanski modul vježbe


Katedra građansko-pravnih znanosti

Od 4. ožujka 2016. (petak) počinju se održavati vježbe iz Građanskog modula na petoj godini. Vježbe će se održavati u informatičkoj dvorani (većoj) u 9.00 sati. Dolazak na vježbe je obvezan, uz moguća tri izostanka.