Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan


Katedra međunarodnog privatnog prava

Osobni podaci 
Prezime(na) / Ime(na) Mirela Župan
E-mail mzupan @ pravos.hr  

Državljanstvo Hrvatsko
Datum rođenja 19.6.1077.
Spol Ž
Zaposlenje/zanimanje  Izvanredna profesorica na Katedri za međunarodno privatno pravo

 

Radno iskustvo 

2014 – Izvanredna profesorica

2010 docentica na Katedri za međunarodno privatno pravo

2009 viši asistent na predmetu Međunarodno privatno pravo

2000 znanstveni novak-asistent na Pravnom fakultetu u Osijeku

Nastava – doktorski i poslijediplomski  studij

2015 – sunositelj predmeta Europsko procesno pravo, Doktorski studij Pravnog fakulteta Osijek

2015 Judicial cooperation in civil and commercial matters, postragudate LLM study in  European and International Business Law (LLM), University of Pecs, Faculty of Law

2014European Civil Procedure and Private International Law , postragudate LLM study in  European and International Business Law (LLM), University of Pecs, Faculty of Law

2011 – nositelj predmeta Međunarodni građanski predmeti u EU, pri Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti, Doktorski studij Europski studiji Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

2011- sunositelj predmeta Izabrana praksa europskih sudova i Prava djece pri Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava, Pravni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

Nastava – dodiplomski  studij

2013 – sada Pravni aspekti regionalne i međunarodne suradnje u Europskoj uniji (V. godina, Europskopravni modul).

2010 – sada uvela u nastavni sadržaj i provodi predmet Europsko međunarodno privatno i procesno pravu (V. godina, Europskopravni modul).

2001-sada sudjelovala u izvođenju nastave i provođenju ispita iz predmeta Međunarodno privatno pravo

2001-sada sudjelovala u izvođenju nastave i provođenja ispita iz predmeta Europsko pravo (izborni)

2005-2007 sudjelovala u izvođenju nastave i provođenju ispita iz predmeta Europsko javno pravo

2011- 2012 gostujući nastavnik - sunositelj kolegija „International and European Civil Procedure“, Sveučilište u Pečuhu, Pravni fakultet

2013-2014. gostujući nastavnik – sunositelj kolegija „Cross border environmental damage“, Sveučilište u Pečuhu, Pravni fakultet

2014 – gostujući profesor kolegija European Civil Procedure and Private International Law , pri  poslijediplomskom studiju European and International Business Law (LLM), Sveučilište u Pečuhu, Pravni fakultet

Obrazovanje i osposobljavanje

 1. Stekla akademski stupanj doktora znanosti disertacijom pod naslovom: «Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u međunarodnom privatnom pravu EU». Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, mentor: prof.dr.sc. Vesna Tomljenović.
 2. Stekla akademski stupanj magistra znanosti na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Pravo europskih integracija s temom «Najbliža veza prema čl. 4. Europske konvencije o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze». Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, mentor: prof.dr.sc. Petar Šarčević.
 3. godine upisala Poslijediplomski studij Pravo europskih integracija, pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 4. godine upisala dodiplomski studij prava, smjer diplomirani pravnik, pri Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
 5. godine upisala II. (jezičnu) gimnaziju u Osijeku. Osnovno-školsko obrazovanje završila u Bilju.

Usavršavanje:

 1. Post-doktorska stipendija Max-Planck Society, istraživanje provedeno na Max-Planck institutu za strano i uporedno pravo, Hamburg, Njemačka. (2.8.-30.8.2011.)
 2. Doktorska stipendija Max-Planck Society, istraživanje provedeno na Max-Planck institutu za strano i uporedno pravo, Hamburg, Njemačka. (1.4.-30.4.2007.)
 3. Znanstveno istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta Tilbug, Nizozemska. (1.4.-30.4.2003.)
 4. Položen tečaj američkog prava pri Amsterdam-Leiden-Columbia University New York (Pravni fakultet u Amsterdamu, Nizozemska). (1.7.-31.7.2001.)

Ostalo:

Gostujući nastavnik: 24.-28. Lipanj 2014., ELTE, Pravni fakultet u Budimpešti

Gostujući nastavnik: 23-28. lipanj 2013., Pravni fakultet Maribor

Materinji jezik(ci) Mađarski i hrvatski jezik
Drugi jezik(ci) Engleski i njemački jezik

Društvene vještine i kompetencije 
Član Hrvatske udruge za poredbeno pravo (HUPP)

 
Organizacijske vještine i kompetencije

 • Međunarodna znanstvena konferencija: “Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – family at focus”, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 10-12.6.2014.
 • Okrugli stol – radionica: Protection of best interest of a child in cross-border situations / Zaštita najboljeg interesa djeteta u prekograničnim stvarima, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 4.4.2014.
 • Međunarodni seminari “Legal protection of a child in domestic / international situations”, 27.3. – 2 i 3.4.2014., Pravni fakultet Osijek Osijek
 • 1.2.2013.-31.1.2014. Voditelj projekta DUNICOP – „Širenje sveučilišne suradnje Osijek- Pečuh“, Projekt sufinancira EU kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007-2013; Registracijski broj projekta:  HUHR/1101/2.2.1/0005
 • 1.9.2011. – 31.08.2012. Voditelj projekta SUNICOP – „Jačanje sveučilišne suradnje Osijek- Pečuh”, Projekt sufinancira EU kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007-2013; registracijski broj projekta: HUHR/1001/2.2.1.
 • International Scientific Conference: Law – regions –development. Pečuh, 14-15.6.2013. – organizator skupa.
 • International Scientific Conference: “Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia” Osijek, 16-18.2.2012., organizator skupa.
 • IV. znanstveno stručki interdisciplinarni međunarodni skup: „Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i interesa djece i Haška konvencija o mjerama dječje zaštite 1996.“, 30.5.-1.6. 2012. Osijek,   jedan od organizatora skupa.
 • 20.09.2010.-14.02.2011. Koordinator projekta EUNICOP "Establishing University cooperation Osijek-Pécs", Projekt sufinancira EU kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007-2013; Registracijski broj projekta: HUHR/0901/2.2.1/0013.
 • "Imovinskopravni aspekti razvoda braka u hrvatskom, europskom i međunarodnom kontekstu", II. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup, Osijek, 17-18. lipnja 2010.,  jedan od organizatora skupa
 •  "Cross-border and EU legal issues: Hungary-Croatia”, International Conference, Pécs, 16-18 September 2010.,  jedan od organizatora konferencije
 • "Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb", III. znanstveno – stručni interdisciplinarni skup, 02-03.06.2011. Osijek, jedan od organizatora skupa.

Druge vještine i kompetencije

Sudjelovanje na projektima

Projekti Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

2013-2014 . „Najbolji interes djeteta u prekograničnim stvarima“, voditelj projekta i glavni istraživač.

 Projekti Ministarstva znanosti obrazovanja i športa:

 1. – 2012. «Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje na zajedničkom europskom tržištu», istraživač.
 2. – 2007. «Hrvatska javna uprava naspram renesansi države i globalizaciji», znanstveni novak.

2000 – 2002. «Hrvatski sabor u vremenu 1914 - 1918 .g.», znanstveni novak.

 EU projekti

DG Justice / Opća uprava za pravosuđe, Europska komisija  

Planning the future of cross-border families: a path through coordination - "EUFam's" – JUST/2014ACTION GRANTS (voditeljica PRAVOS projektnog partnera, istraživač). Università degli Studi di Milano (koordinator) I  partnerske institutucije: Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory procedural law (MPI-Lux), Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law, Università degli Studi di Verona, Universitat de València, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per I minori (Italian Family Lawyers Association).

“EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East  JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6854”, (vanjski znantveni suradnik). Università degli Studi di Milano – Bicocca, Milano (koordinator) i artnerske institucije: University of Barcelona, University of Rijeka Facululy of Law, Legal Institute Vilnius.

Europski socijalni fond

IURISPRUDENTIA: Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta – članica tima Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku (nositelj projekta) i partneri: Pravni fakulteti Sveučilišta u Rijeci i Splitu te Institut za razvoj obrazovanja.

Jean Monnet Chair

2014 – članica Jean Monnet katedre za europsko procesno pravo / Jean Monnet Chair in EU procedural law, Reg. br. 553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR, Trajanje: 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2017.

2013  - članica Jean Monnet katedra za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava 542486-LLP-1-2013-HR-AJM-CH, od 1. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016. godine.

2013 – članica Jean Monnet Europskopravnog modula 

2013 – vanjski suradnik na projektu „Cross-border litigation in Europe“, Sveučilište Aberdeen, Škotska

IPA projekti prekograničnog programa Hrvatska- Mađarska 2007-2013:

1.2.2013.-31.1.2014. „Deepening UNIversity Cooperation Osijek – Pécs“, voditelj projekta, istraživač, predavač.

01.09.2011.-31.08.2012. "Strengthening UNIversity Cooperation Osijek-Pécs", voditelj projekta, istraživač, predavač.

15.02.2010.-14.02.2011. „Establishing University coperation Osijek-Pécs", koordinator projekta istraživač.

Ostalo:

2014 – suvoditeljica tima studenata Pravnog fakutleta Osijek na “Children’s Rights Moot Court”, Leiden, Nizozemska, 18.-20.11.2014.

2014 - nacionalni ekspert projekta “EU Family Law”, Project JUST/2013/JCIV/AG/4642, Ministarstva pravosuđa Slovenije, Hrvatske i Austrije

2013 – vanjski suradnik projekta Akademije za znanost Litve i Mykolo Romerio Sveučilišta, Vilnius, „Enforcement of judgemens as a condition of effective judicial protection“

Vozačka dozvola Da, B kategorije
 
Popis objavljenih radova i sudjelovanje na skupovima

Publikacije

Monografije:

 1. Župan, M., Pravo najbliže veze u hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom ugovornom pravu. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; Niz Europsko pravo. Rijeka 2006.

Uredničke knjige:

 1. Župan, Mirela (ed./ur.): Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – Family at Focus / Međunarodno privatno pravo u praksi  europskih sudova – obitelj u fokusu. Faculty of Law J.J.Strossmayer University of Osijek, 2015. (engleski-njemački-hrvatski jezik, str. 436)
 2. Drinoczi, T., Župan, M., „Law – Regions – Development“, Osijek- Pécs, 2013. (engleski jezik, str.
 3. Župan, M., Vinković, M., “Pravo – regije – razvoj”, Osijek – Pečuh, 2013.
 4. Drinoczi T., Župan M., Ercsely Zs., Vinković M., (eds.): Contemporary legal challenges: EU – Hungary - Croatia. Faculty of Law in Pecs / Faculty of Law in Osijek,  Osijek-Pécs, 2012.
 5. Župan M., Vinković M., (ur.):  Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska. Pravni fakultet u Pečuhu / Pravni fakultet u Osijeku. Osijek – Pečuh, 2012.
 6. Rešetar B., Župan M., (ur.): Imovinskopravni aspekti razvoda braka – hrvatski, međunarodni i europski kontekst. Osijek, 2011.
 7. Župan, M., (ur.), Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska – Hrvatska. Osijek-Pécs, 2011.

Ostalo:

2016

 1. Župan, M., Poretti, P., “Concentration of jurisdiction-is functionality of judiciary becoming an obstacle to access to justice?” (u pripremi za tisak)
 2. Župan, M., Europski obiteljski postupci, u: Petrašević, T., Vuletić, I., Europsko procesno pravo, Pravni fakultet Osijek, 2015. (u tisku)
 3. Župan, M., Foreign law before croatian authorities – at the cross-roads?, Yuko Nishitani (eds.) Application and proof of foreign law, Springer 2015. (prihvaćeno za objavu).
 4. Župan, M., „A nemzetközi magánjog kodifikációja Nyugat-Balkánon“ in: „A nemzetközi magánjog kodifikációjának hazai és európai uniós távlatai”, Budapest 2015. (prihvaćeno za objavu).
 5. Župan, M. “The best interest of the child – a guiding principle in administering cross-border child related matters?”, in: T. Liefaard and J. Sloth-Nielsen (eds.) 25 Years CRC. Brill | Nijhoff, 2015 (prihvaćeno za objavu).
 6. Župan, M., Poretti, P., “Concentration of jurisdiction in cross-border family matters – child abduction at focus” Pravni vjesnik 2015. (prihvaćeno za objavu).

2015

 1. Župan, M., Cross-border recovery of maintenance taking account of the new European Account Preservation Order (EAPO), DOI 10.1007/s12027-015-0397-9. ERA forum 2015 (engleski, 163-179)
 2. Mazur Kumrić, N., Župan, M., European Case-law on Asylum Matters: Interrelation and Interdependence of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, in Bodiroga-Vukobrat, N. Sander, Rodin, S., Gerald G., (eds.): “New Europe - Old Values? Reform and Perseverance”, Springer 2015. (engleski, 31-54)
 3. Župan, M., Drventić, M., Naplata uzdržavanja u EU: u funkciji zaštite socio-ekonomski slabije strane?, MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA „PRAVNA SREDSTVA ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA DJECE“, Mostar 2015. (hrvatski)
 4. Župan, M., Hoško T. “Application of the Hague Child Abduction Convention in SEE region: Croatian national report”, in Župan M. ed., “Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – family at focus”, Faculty of Law in Osijek, Osijek 2015.  (engleski, 227-243)

2014 i ranije

 1. Župan, M., Ledić, S., Cross-border family matters - Croatian experience prior to EU accession and future expectations, Pravni vjesnik, 3-4/2014. (engleski, 49-77)
 2. Župan, M. Ključna pitanja u primjeni Uredbe o uzdržavanju, u: Ivana Kunda (ur.), Third “Petar Šarčević” International Scientific Conference. Family and Children: European Expectations and National Reality/Treća međunarodna znanstvena konferencija „Petar Šarčević“.Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2014. (hrvatski, 135-153)
 3. Župan, M., Innovations of the 2007 Hague Maintenance Protocol, u Beaumont, P., et.al. eds., Recovery of maintenance in the EU and worldwide, Hart Law Publishing, 2014. (hrvatski, 311-328)
 4. Puljko, V., Župan, M., Živić, J., Infringement of privacy via Internet // Interdisciplinary Management Research X / Bacher, Urban ; Barković, Dražen, Dernoscheg, Karl – Heinz ; Lamza - Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap Norbert ; Runzheimer, Bodo (ed (ur.). Osijek : Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia Postgraduate Studies “Management” ; Hochschule Pforzheim University, 2014. (engleski, 845-856).
 5. Kecskes, L., Kovacs, K., Župan, M., “Polluter pay (?) – Compensation for cross-border environmental damages”, in:  Drinoczi, T., Župan, M., „Law – Regions – Development, Legal implications of local and regional development“, Osijek- Pécs, 2013. (engleski, hrvatski, mađarski, 373-397)
 6. Župan, M., Određivanje međunarodne nadležnosti u obiteljskopravnim stvarima, u Garašić, J. (ur.), Europsko građansko procesno pravo – izabrane teme. Narodne novine Zagreb 2013. (hrvatski, 147-171.)
 7. Župan, M., Puljko, V., Sukačić, M., Međunarodni ugovori o zamjenskom majčinstvu – nestaje li paradigma mater semper certa est? Pravni vjesnik 2/2013. (hrvatski, 7-20)
 8. Župan, M., Uzdržavanje u Europskoj uniji, u: Korać-Graovac, A., Majstorović,I., (ur.), Europsko obiteljsko pravo. Narodne Novine, Zagreb 2013. (hrvatski, 267-289)
 9. Puljko, V., Župan, M., Legal and practical implications of the proposed common European sales law, u: Bacher, U. et.al. ur. Interdisciplinary management research IX. Osijek 2013. (engleski, 717-727)
 1. Župan, M., Registered Partnership in Cross-border Situations –where (in)visibility to law lies? u, Bodiroga – Vukobrat, N., Gerald G. Sander, Barić, S., Unsichtbare Minderheiten/Invisible Minorities. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2013. (engleski, 95-117.)
 1. Župan, M., Izbor mjerodavnog prava u obiteljskim, statusnim i nasljednim stvarima. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 33., br. 2. 2012. (hrvatski, 629-667.)
 2. Kecskes, L., Kovacs, K., Župan, M., Public policy in national and european private international law and procedure“, u Drinoczi T., Župan M., Ercsely Zs., Vinković M., (eds.): Contemporary legal challenges: EU – Hungary - Croatia. Faculty of Law in Pecs / Faculty of Law in Osijek, Osijek-Pécs, 2012. (517-551.) / Kecskés, L, Kovács, K., Župan, M., Javni poredak u nacionalnom i europskom međunarodnom privatnom pravu, u: Župan, M., Vinković, M. (ur.), Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska. Pravni fakultet u Pečuhu i Pravni fakultet 2012. (437-467.) engleski, hrvatski, mađarski
 3. Župan, M., Roditeljska skrb u sustavu Haške konvencije o mjerama dječje zaštite iz 1996., u Rešetar, B. (ur.), Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb. Osijek 2012. (199-222)
 4. Župan, M., Normiranje mjerodavnog prava za osobno ime - novina hrvatskog Zakona o međunarodnom privatnom pravu, u: Deskoski, T. (ur.), "Recent trends in European Private International Law – Challenges for the national legislations of the South East European countries". Skopje, 2012. (179-193)
 5. Župan, M., Osobitosti ovrhe strane odluke o uzdržavanju, u: Rešetar, B., Župan, M., Imovinskopravni aspekti razvoda braka – hrvatski, međunarodni i europski kontekst. Osijek, 2011. (331-367)
 6. Župan, M., Pravosudna suradnja u prekograničnim obiteljskim predmetima, u Župan, M., (ur.) Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska – Hrvatska. Osijek-Pecs, 2011. (hrvatski 591-618); Župan, M., European judicial cooperation in cross border family matters, u Drinoczi, T., Takacs, T., (eds.), Cross-border and EU legal issues: Hungary – Croatia. Osijek-Pecs, 2011. (engleski, 621-647).
 7. Župan, M., Erceg Grgurić K., Međunarodni ugovor o distribuciji: europska sudska praksa i rješenja nove Uredbe Rim I. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze. Pravo i porezi, Zagreb. Br. 7/2010 (62-75).
 8. Župan, M., Puljko, V., Shaping European International Family Law. Slovenian Law Review, 7/ 2010. (engleski, 23-62).
 9. Župan, M., Dijete u međunarodnom privatnom pravu, u: Dijete i pravo – interdisciplinarni pristup. Osijek, 2009. (223-273).
 10. Župan, M., Ukidanje egzekvature u europskom pravu: nekoliko odabranih pitanja. Pravo i porezi, Zagreb. 17(2008.), br. 11; (65-74).
 11. Župan, M., The concept of family in EC international family law: progressive change influenced by human rights? Pravni vjesnik, br. 1, 2008. (141-155).
 12. Župan, M., The Human Rights Impact on the EU Family Law, u: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN SISTEMUL JURIDIC ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (Facts and Prospects of the Romanian Legal System within the context of Romania’ s accession to the European Union), Collected papers. Bucharest, 2007 (316-324)
 13. Župan, M., Poveznica državljanstva i fleksibilizacija međunarodnog privatnog prava, u Knežević G., Pavić V. (ur.): Zbornik radova III. konferencije o međunarodnom privatnom pravu «Državljanstvo i međunarodno privatno pravo / Haške konvencije» Nationality and private international law / Hague conventions» (Beograd (SCG) 5.-6.-10.2005.). Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2006. (117-157)
 14. Župan, M., Contracts with no governing law in private international law and Non-State law / Le contrat sans loi en droit international privé et droit non étatique, CROATIAN NATIONAL REPORT - XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law (16-22 July 2006, Utrecht, The Netherlands). URL: http://www2.law.uu.nl/priv/AIDC/index1.asp8.2006.
 15. Peternai, M. i Vinković, M.,: Pravni aspekti zaštite poplavnog područja Drave i Dunava u funkciji regionalnog razvoja Slavonije i Baranje. Zbornik radova 3. Međunarodnog simpozija "Drava 2002". Grafika. Osijek, 2002 (31-40.)
 16. Peternai, M., Pravni aspekti zaštite biološke raznolikosti. Pravni vjesnik Pravnoga fakulteta u Osijeku, br. 1/2-2000. (185-204.)
 17. Peternai, M., Etika u službi sigurnosti prometa i zaštiti čovjekova okoliša, Pravni vjesnik Pravnoga fakulteta u Osijeku, br. 3/4-1999. (458-469.)

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

 1. Župan, M. European Model(s) of Protective Measures in Cross-Border Maintenance Debt Recovery, at international scientific conference: Recovery of Child Support and Family Maintenance in Asia-Pacific and Worldwide: National and Regional Systems and the Hague 2007 Convention and Protocol. 9 to 11 November 2015, Hong Kong.
 2. Župan, M. Prikaz stajališta Europskog suda za ljudska prava u slučaju Adžić protiv Hrvatske (engl. Survey on findings of ECHR in Adžić vs Croatia), to be presented at VI.–th scientific- professional interdisciplinary conference: „Current trends in Constitutional and Family Law“,1-2 October 2015, Osijek.
 3. Župan, M., Paula P., “Concentration of jurisdiction – is functionality of judiciary becoming an obstacle to access to justice?”, International Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law Conference –  “New developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“, 21-22 May 2015, Osijek.
 1. Župan, M., „Application of European PIL in Croatia“, lecture given at Private International Law Seminar, 29-30 April 2015, Prishtina, Kosovo.
 2. Župan, M., A nemzetközi magánjog kodifikációja a Balkán államaiban, Nemzetközi Magánjogot Oktatók XI. Országos Konferenciája „A nemzetközi magánjog kodifikációjának hazai és európai uniós távlatai”, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2.2015., Budapest.
 3. Župan, M., Cross-border debt recovery along the lines of Europe 2020 Strategy , međunarodna znanstvena konferencija „Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath, (Lessons from Transition)“, Jean Monnet InterUniversity Cener Opatija, 17–18 October 2014, Opatija.
 4. Župan, M., Cross-border recovery of maintenance taking account of the new European Account Preservation Order (EAPO), ANNUAL CONFERENCE ON EUROPEAN FAMILY LAW 2014,  ERA Conference Centre Trier, 25-26 September 2014, Trier.
 5. Župan, M., Hoško T. “Application of the Hague Child Abduction Convention in SEE region: Croatian national report”, 11th Regional PIL Conference:  “Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – family at focus” 11-12.6.2014, Osijek (Croatia).
 6. “Infringement of Privacy via Internet”, at INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH 2014 – IMR 2014, 16-18.5.2014, Opatija, Croatia.
 7. Župan, M., Poretti P., “Europski sud za ljudska prava i zaštita najboljeg interesa djeteta”, Okrugli stol – radionica “ Zaštita najboljeg interesa djeteta u prekograničnim stvarima”, Osijek 4.4.2014. 
 8. Župan, M., “European enforcement mechanisms serving the best interest of a child”, međunarodna znanstvena konferencija “Enforcement as a condition of efective judicial protection”, Ministarstvo pravosuđa Litve, Vilnius Litva 24.-25-10.2013.
 9. Župan, M., “Ključni aspekti u primjeni Uredbe o uzdržavanju”, međunarodna znanstvena konferecija Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, ZEUP, HUPP, Opatija, 20-21.9.2013.
 10. “The polluter pays (?) – Compensation for cross-border environmental damages”, međunarodna znanstvena konferencija „Law – Regions – Development, Legal implications of local and regional development“, 14-15. lipanj 2013. Pečuh, Mađarska.
 11. Župan, M., “Uzdržavanje u Europskoj uniji”, međunarodna znanstvena konferencija “Europsko obiteljsko pravo”, Jean Monnet InterUniversity Cener Opatija, 3-4. lipanj 2013., Opatija.
 12. Župan, M., Ledić, S., “Jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in family matters (equivalent of Brussels IIa and Maintenance) – Croatian experience”, radionica: Cross-Border Litigation in Europe, European Union Lifelong Learning Programme (the Jean Monet Scheme) Sveučilište Aberdeen, 30.-31.05.2013., Aberdeen, Ujedinjeno Kraljevstvo.
 13. Župan, M., Mazur Kumrić, N., “The Interrelation and Interdependence of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union: Selected Case-law”, međunarodna znanstvena konferencija: Legal Culture in Transition NEW EUROPE – OLD VALUES? REFORM AND PERSEVERANCE, 10 – 11.5.2013., Opatija.
 14. Župan, M., “Novelties of the Hague Protocol on child maintenance” međunarodna znanstvena konferencija Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide, 5-8. ožujak 2013., Heildeberg.
 15. Župan, M., “Determining jurisdiction in family matters”, međunarodna znanstvena konferencija Europsko postupovno pravo – aktualna pitanja, 27-28.09.2012., Zagreb.
 16. Župan, M., “Određivanje međunarodne nadležnosti u obiteljskopravnim stvarima”, Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu - aktualna pitanja, 27-28. rujan 2012., Zagreb.
 17. Župan, M., „Izuzimanje djeteta iz obitelji i prekogranični smještaj u udomiteljsku obitelj ili na institucionalnu skrb“, IV. znanstveno-stručni interdiscilplinarni skup: Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i interesa djece i Haška konvencija o mjerama dječje zaštite 1996. 30.5.-1.6. 2012., Osijek.
 18. „Public policy in national and european private international law and procedure“, International Scientific Conference: «Contemporary legal challenges: EU – Hungary - Croatia» 16-18. Veljače 2012., Osijek.
 19. Župan, M., "Registrirana partnerstva u EU", International Jean Monnet Chair Conference: Nevidljive manjine, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 14-15. listopada 2011., Rijeka.
 20. Župan, M., "Normiranje mjerodavnog prava za osobno ime - novina hrvatskog Zakona o međunarodnom privatnom pravu", Recent trends in European Private International Law – Challenges for the national legislations of the South East European countries", 23.09.2011., Skopje, Makedonija.
 21. Župan, M., "Konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, 1996.", III. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup: Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb, 02.-03.06.2011., Osijek.
 22. Župan, M., "European judicial cooperation in cross border family matters" međunarodna znanstvena konferencija, «Cross border and EU legal issues: Hungary-Croatia», 16-18.9.2010. Pečuh, Mađarska.
 23. Župan, M., "Choice of Law in Family Matters", osma međunarodna znanstvena konferencija o međunarodnom privatnom pravu: “The Role of Party Autonomy in Contemporary Private International Law: A Study of International Instruments”,  16-17.9.2010., Opatija.
 24. Župan, M., “Dijete u međunarodnom privatnom pravu”, znanstveno-stručni interdisciplinarni skup “Dijete i pravo”, Pravni fakultet u Osijeku, 19.6.2009., Osijek.
 25. Župan, M., „Mjerodavno pravo za uzdržavanje djece”; IV. međunarodni znanstveni skup „Obiteljskopravni odnosi s međunarodnim obilježjem u sudskoj praksi država bivše SFRJ i Europskoj uniji“, 26-27. listopada, Zagreb.
 26. Župan, M., Contracts with no governing law in private international law and Non-State law (Le contrat sans loi en droit international privé et droit non étatique)”, Croatian National Report,  XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law Utrecht, The Netherlands, 16-22.07. 2006.
 27. Župan, M., “Najbliža veza kroz poveznicu državljanstva”; III. Konferencija o međunarodnom privatnom pravu «Državljanstvo i međunarodno privatno pravo / Haške konvencije» «Nationality and private international law / Hague conventions», 56.10.2005. Beograd, Srbija.

Stručni rad

 1. ERA akademija za Europsko pravo Trier, trening sudaca iz 8 država EU, 6-7.6.2016. Zagreb.
 2. Vanjski znanstveni suradnik na projekti: EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6854 (treninig sudaca: Rijeka 29.4.2016.; Barcelona 9.5.2016., Milano 17.6.2016.)
 3. Europska komisija, Opća uprava za pravosuđe: Imenovana članicom radne skupine za izmjene Uredbe 2201/2003, imenovana u travnju 2015.
 4. Pravosudna akademija RH: imenovana voditeljem radionice “Europsko obiteljsko procesno pravo” za 2015-2016. godinu. Održana edukacija u Zagrebu (12/2015), Osijeku (1/2016), Rijeci (2/2016).
 5. Nacionalni ekspert (Croatian National Report): Monitoring the Application of 2201/2003 regulation [Monitoring primjene Uredbe 2201/2003], za potrebe Europske Komisije (ožujak 2014 – kolovoz 2015)
 6. Edukacija za suce u okviru Jean Monnet katedri.  
 7. “Litigation under the Bruxelles II bis Regulation”, nacionalni ekspert projekta “EU Family Law”, Project JUST/2013/JCIV/AG/4642, Ministarstva pravosuđa Slovenije, Hrvatske i Austrije; prvi seminar Bled 13 – 14 October 2014., peti seminar Ljubljana 15-16.1.2016.)