Naslovna


Katedra rimskog prava

Dobrodošli na stranice Katedre rimskog prava!

Na ovim stranicama možete naći osnovne informacije o članovima katedre, predmetima koje izvodi naša katedra, literaturi za ispit, načinu održavanja ispita, seminarima i kolokvijima, kao i drugim korisnim informacijama vezanim uz rad katedre.

Nastojat ćemo ih osvježavati novim podacima kako bi Vam olakšali polaganje ispita i seminara.

Za daljnju navigaciju koristite izbornike na vrhu i desnoj strani stranice.

Za povratak na stranicu Fakulteta odaberite HOME.