Naslovna


Katedra za europsko pravo

Na ovim stranicama možete naći osnovne informacije o predmetu i članovima katedre. Nastojat ćemo ih osvježavati novim podacima kako bi Vam olakšali polaganje ispita i seminara.


 Članovi katedre su izv.prof.dr.sc.Tunjica Petrašević  i doc.dr.sc. Dunja Duić ( predstojnica katedre).


 Ponosni smo na činjenicu da je katedri i nositelju projekta/katedre doc.dr.sc. Tunjici Petraševiću 2014. godine dodijeljen projekt Jean Monnet Chair in EU Procedural Law / Jean Monnet katedra za procesno pravo EU reg. br. / reg. no. 553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR. Jean Monnet Chair je europski naslov koji Europska komisija priznaje sveučilišnim profesorima koji predaju isključivo predmete posvećene europskoj integraciji.