Međunarodna udruženja


Pravni fakultet član je sljedećih međunarodnih udruženja

 

  South East European Law School Network (SEELS)

Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Europe (SEELS) osnovana je u ožujku 2011. godine s ciljem uvođenja novih regionalnih obrazovnih i istraživačkih programa za obuku, a njezine aktivnosti podupire njemačka vlada radom organizacije Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Mreža trenutačno okuplja 13 pravnih fakulteta iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Albanije s ciljem osiguranja kvalitete pravnog obrazovanja i istraživanja, olakšavanja mobilnosti studenata, znanstvenika i pravnih stručnjaka. Fakultet je od siječnja 2013. aktivan član organizacije i sudjeluje u razmjeni iskustava te stručnom i znanstvenom usavršavanju djelatnika u svrhu poboljšanja akademske učinkovitosti. Rezultati znanstvene suradnje diseminiraju se putem zajedničkog zbornika South East European Law Journal. Od 11. do 12. lipnja 2014. na Fakultetu održana je 11. međunarodna konferencija o međunarodnom privatnom pravu New Trends in EU and SEE Private Internationa Law. Svrha je konferencije bila razmjena ideja i iskustava s ciljem reformiranja i daljnjeg razvoja međunarodnog privatnog prava u zemljama jugoistočne Europe, kao i rasprava o problemima koji proizlaze iz procesa harmonizacije nacionalnih međunarodnih privatnih prava s onim EU-a. Program SEE-EU LAW Net: Network of academics in European Law between South Eastern Erurope and Germany, u koji je Fakultet uključen, sudionicima nudi nove mogućnosti učenja i istraživanja europskog prava te zajednički razvoj i implementaciju programa putem regionalnih i međunarodnih predavača. U taj program bili su uključeni i studenti sudjelovanjem u ljetnoj školi Essentials of European Union Law koja se održala od 31. kolovoza 2014. do 13. rujna 2014. u organizaciji SEELS-a i Sveučilišta Saarland. Djelatnici Fakulteta sudjelovali su od 4. do 5. rujna 2014. na regionalnoj konferenciji EU Administrative Law and its Impact on the Process of Public Administration Reform and Integration into the European Administrative Space of SEE Countries u Zagrebu, na kojoj su predstavljeni rezultati komparativnog istraživanja temeljnih pitanja europskog upravnog prava i implementacije europskih standarda u nacionalnim pravima.

  Centre For International Legal Studies (CILS)

Centar za međunarodne pravne studije (CILS) neprofitni je institut za istraživanja, pravnu obuku i publikacije s međunarodnim sjedištem u Salzburgu od 1976. godine. Fakultet je ostvario suradnju u jednom od njegovih najuspješnijih programa Visiting Professorships for Senior Lawyers koji podrazumijeva gostovanja američkih sudaca, tužitelja i odvjetnika s dugogodišnjim iskustvom u nastavi sa svrhom prenošenja studentima stručnih i praktičnih znanja. U dosadašnjoj suradnji s CILS-om na Fakultetu su gostovala tri predavača (Honey Kessler Amado – Child Custody: A View from the United States. 22. listopada 2012. – 2. studenoga 2012.; Christopher A. Taravella – Intellectual property law, 18. ožujka 2012. – 29. ožujka 2012.; John B. Tieder – International arbitration, 30. ožujka 2013. – 13. travnja 2013.).

 

  Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS) neprofitna je udruga osnovana 1998. godine radi proučavanja i promicanja ideje i prakse lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Fakultet sudjeluje u aktivnostima HILS-a koje su usmjerene prvotno na organizaciju programa obrazovanja, stručnih i znanstvenih skupova i istraživanja, pružanja savjetodavnih usluga, publiciranja rezultata, međunarodne suradnje sa srodnim organizacijama i provođenje projekata namijenjenih promicanju i unaprjeđivanju ideje i politike lokalne samouprave.

 

  Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP)

Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP) okuplja pravne znanstvenike, sudce, odvjetnike i druge pravnike koji posjeduju zanimanje za izučavanje poredbenog prava. HUPP je prvotno usredotočen na razvitak poredbenopravnog pristupa u znanstvenim i stručnim istraživanjima u Hrvatskoj te predstavljanje hrvatske pravne misli u svijetu. HUPP je dio svjetske mreže nacionalnih udruga okupljenih pod krovom Međunarodne akademije za poredbeno pravo (Académie internationale de droit comparé/International Academy of Comparative Law). HUPP doprinosi promociji hrvatske pravne znanosti i struke na svjetskoj razini redovitim sudjelovanjem članova HUPP-a na kongresima. Cilj je udruge promicanje hrvatskog prava u svijetu te poredbenog prava u Hrvatskoj. U tom smislu udruga poduzima sljedeće djelatnosti: izučavanje usporednog i hrvatskog prava, praćenje, prikupljanje i istraživanje zakonodavstva, sudske prakse i pravne literature, upoznavanje hrvatske pravničke javnosti s pravnim standardima i novim rješenjima usporednog prava, organiziranje međunarodnih i domaćih skupova, seminara i javnih predavanja iz područja usporednog prava, sudjelovanje u radu specijaliziranih međunarodnih udruženja za usporedno pravo, neprofitno izdavanje knjiga i drugih izdanja.

European Law Institue (ELI)

European Law Institue (ELI) neovisna je, neprofitna organizacija osnovana s ciljem omogućivanja međunarodnih istraživanja u različitim granama prava, a u svrhu donošenja preporuka i smjernica za razvoj europske pravne znanosti. ELI pokušava dati doprinos uspostavi EU pravne zajednice integriranjem različitih pravnih kultura i promoviranje vrijednosti komparativnog pravnog istraživanja, a obuhvaća sve grane prava.

 

   The European Law Faculties Association (ELFA)

Europska udruga pravnih fakulteta (The European Law Faculties Association - ELFA) osnovana je 1995. godine u Luvenu u Belgiji, u svrhu povećanja kvalitete pravnog obrazovanja u Europi. Danas ELFA broji preko dvije stotine članica, uglednih pravnih fakulteta iz zemalja EU i izvan nje te djeluje kao međunarodni forum za rasprave o pravnom obrazovanju.

Osnovni ciljevi udruge su koordinacija procesom reforme obrazovanja pravnika u Europi, uvođenje novih tema u nastavne sadržaje na pravnim fakultetima te promocija suradnje između europskih sveučilišta i predstavljanje pravnih fakulteta u evropskim institucijama, nacionalnim obrazovnim institucijama i strukovnim udruženima.

 

   European Network of Masters in Children's Rights (ENMCR)

Europsku mrežu master studija o dječjim pravima osnovala su u Berlinu 2004. godine četiri sveučilišta uz potporu švedske nevladine udruge Save the Children. Pravni fakultet Osijek uključio se u mrežu u rujnu 2015. Mreža okuplja akademske građane, istraživače, nevladine udruge, agencije i studente sa svrhom izmjene iskustava, savjetovanja, razmjene nastavnika, istraživanja i razvoja dječjih prava na nacionalnoj i europskoj razini.

 

 

 

Save