Natječaj - cjeloživotno obrazovanje za pravnike-lingviste


Objavljen natječaj za upis studenata na program cjeloživotnog obrazovanja za pravnike-lingviste

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PRAVNI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA NA PROGRAM
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA PRAVNIKE-LINGVISTE
U SKLOPU KONCEPTA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA
u akademskoj 2017./2018. godini

 

PRIJAVU MOGU PODNIJETI PRISTUPNICI KOJI

-su završili ili apsolvirali Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava ili Stručni upravni studij,

-dobro vladaju engleskim i njemačkim jezikom (potrebni dokazi)

Nastava se organizira petkom popodne i subotom prije podne. Po završetku programa polaznici stječu 18 ECTS bodova i dobivaju ovjereni certifikat.

Pristupnici se prijavljuju na propisanom OBRASCU

TRAJANJE PROGRAMA: jedan semestar

POČETAK PROGRAMA: veljača 2018.

BROJ POLAZNIKA: 20

ŠKOLARINA: 3.690,00 kn, plativo u 3 rate

DOKUMENTACIJA ZA UPIS: CV-Europass, fotokopija diplome ili prijepis ocjena, potvrde o znanju stranih jezika

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: do 29. siječnja 2018.

 

Prijave i potrebna dokumentacija šalju se na adresu:

Pravni fakultet Osijek
(Cjeloživotno obrazovanje pravnika-lingvista)
Stjepana Radića 13
31000 Osijek

Prijave se mogu poslati i putem e-maila: kljubica@pravos.hr

Informacije se mogu dobiti na mail: kljubica@pravos.hr ili utorkom na tel. 031 224-574

Više o programu na http://www.pravos.unios.hr/katedra-stranih-jezika/pravnici-lingvisti-cjelozivotno-obrazovanje