NATJEČAJ PRAVNO-EKONOMSKE KLINIKE


Katedra trgovačkog prava Pravnog fakulteta u Osijeku raspisuje natječaj za sudjelovanje studenata PRAVOS-a u radu Klinike u akademskoj 2017./2018. godini.
 
Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava minimalno treće ili viših godina studija.
 
Natječaj je otvoren do 15. listopada 2017. godine.
 
 
Od ove godine broj kliničara će biti limitiran kako bismo povisili kvalitetu i učestalost rada studenata na predmetima. Stoga požurite s prijavama i još za vrijeme studija steknite praktična znanja radom na stvarnim slučajevima iz prakse.
 
Svi zainteresirani studenti PRAVOS-a mogu se prijaviti putem linka u nastavku:
 
 
Više o Pravno-ekonomskoj klinici možete saznati na sljedećim stranicama: