Natječaji


Natječaji u tijeku
 
Datum objave Natječaj (pdf format)

06.06.2018.

Obavijest o završetku natječajnog postupka

14.05.2018.

N A T J E Č A J za izbor

1. jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane sociološka teorija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. jednog doktoranda u suradničko zvanje asistenta i na rado mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane međunarodno privatno pravo, u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost, u radnom odnosu na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu

07.05.2018.

Obavijest o izboru kandidata – dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti

03.05.2018.

Obavijest o izboru kandidata -stručni savjetnik za projekte i međunarodnu suradnju

27.04.2018.

Poziv za testiranje kandidatima Natječaja za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za projekte i međunarodnu suradnju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme bolovanja)
11.04.2018.

 NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJAM

  1. jednog nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  4. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti
  5. jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za projekte i međunarodnu suradnju (zamjena za vrijeme bolovanja)
30.01.2018.

 

Obavijest o izboru kandidata

24.01.2018.

 

Poziv na usmeni razgovor kandidatima Natječaja za izbor i prijam jednog zaposlenika na radno mjesto IV. vrste – spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme bolovanja)

08.01.2018.

Nataječaj za izbor i prijam

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora...

2. jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta...

3. jednog zaposlenika na radno mjesto IV. vrste – spremačica na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)


 

 ARHIVA NATJEČAJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Natječaj za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste

Datum objave: 07.06.2018.


Obaviještavaju se svi kandidati prijavljeni na ...