Natječaji - stipendije - pozivi


-

Natječaj za MEXT stipendije japanske Vlade

Datum objave: 11.05.2018.


Veleposlanstvo Japana raspisalo je u ime Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana (MEXT) natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima za studij u Japanu (preddiplomski studiji, stručni studiji na višim tehnološkim školama, stručno usavršavanje na višim školama, (poslije)diplomski istraživački studij). Više:

http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/2018/kultura-2018-04-stipendije-vlade.html

Smjernice, prijavnice i dr. moguće je preuzeti na ovoj stranici

(http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applicationsruts.html)

Kandidati prijave predaju Veleposlanstvu Japana, osobno ili poštom, do petka 8.

lipnja 2018. Prijave koje se šalju poštom moraju stići u veleposlanstvo do spomenutog datuma. Detalji o testiranjima nalaze se niže u nastavku.

Također, 25. svibnja (petak) s početkom u 15:00 sati održat ćemo informativno predavanje o stipendijama i studiranju u Japanu. Predavači su bivši stipendisti i studenti japanskih sveučilišta, pa se zainteresirane pozivamo da nam se pridruže!

-informativno predavanje

 1. svibanj (petak) u 15:00 sati, dvorana Matice hrvatske (Matica hrvatska, Matice hrvatske 2, Zagreb)

 -rok za prijavu

 1. lipanj (petak) do 17:00 sati, Veleposlanstvo Japana (Boškovićeva 2, Zagreb)

*prijave koje se šalju poštom moraju stići u veleposlanstvo do 8 lipnja!

 -testiranje

pismeno testiranje - 28. lipnja (četvrtak) od 9:00 sati

mjesto: Veleposlanstvo Japana, Boškovićeva 2, Zagreb

P O Z I V

Datum objave: 02.01.2017.


za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za 2016. godinu

Na temelju članaka 31., 32. i 33. Statuta i članaka 5., 8. i 11. Pravilnika o priznanjima Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić objavljuje se

P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za 2016. godinu

I. Pozivaju se udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije te nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada).

II. Priznanja Zaklade su:

 1. Nagrada dr.sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,
 2. priznanje za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke,
 3. priznanje za uspješan uređivački rad u području prava.

 III.  Predlagatelji za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu biti udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije. Predlagatelji za priznanja iz točke II./2. i točke II./3. mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa.

IV. Za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu se predložiti suci, znanstvenici, pravnici u javnoj upravi, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici zaposleni u gospodarstvu te drugi pravni stručnjaci koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan doprinos razvoju pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

V. Za priznanje za objavljenu knjigu ili članak mogu se predložiti pravni stručnjaci kojih su radovi bili od značenja za unapređenje pravne struke u 2016. godine.

 VI. Za priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava mogu se predložiti urednici pravnih knjiga i/ili časopisa.

VII. Prijedlog za dodjelu Nagrade dr.sc. Jadranko Crnić obvezno sadržava:

 • životopis kandidata,
 • obrazloženje prijedloga,
 • popis stručnih i znanstvenih radova kandidata,
 • popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao, o
 • stale podatke koje predlagatelj smatra potrebnim, a osobito podatke o stručnom radu i postignućima kandidata tijekom profesionalne karijere.

U prijedlogu je potrebno posebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

VIII. Prijedlog za dodjelu priznanja pod točkom V. obvezno sadržava:

 • životopis kandidata,
 • obrazloženje prijedloga.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan dostaviti pet primjeraka knjige ili članka kandidata koji se predlaže za priznanje.

 IX. Prijedlog za dodjelu priznanja navedenog pod točkom VI. obvezno sadržava:

 • životopis kandidata,
 • obrazloženje prijedloga,
 • popis stručnih i znanstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio.

Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.

X. Rok za predlaganje kandidata je 28. veljače 2017. godine.

 XI. Ostale informacije o uvjetima i postupku dodjele priznanja Zaklade te pravni akti Zaklade dostupni su na web stranici: www.zakladajadrankocrnic.hr.

XII. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 23, 10 000 Zagreb (za Zakladu dr.sc. Jadranko Crnić – priznanja pravne struke za 2016.)

 Zagreb, 12.prosinca 2016. godine

 Predsjednik Zakladne uprave

                                                                                                                               dr.sc. Zoran Pičuljan

Natječaja za dodjelu stipendija i potpora

Datum objave: 01.12.2016.


Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2016./2017. godinu
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija i potpora za akademsku 2016./2017. godinu redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2016./2017. godinu dodjeljuje stipendije i potpore u sljedećim kategorijama:

A. stipendije za izvrsnost (130 stipendija)
A1 (60 stipendija)
A2 (30 stipendija)
A3 (40 stipendije)
B. stipendije studentima aktivnim sportašima (10 stipendija)
C. stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (60 stipendija)
C1 (40 stipendija)
C2 (10 stipendija)
C3 (10 stipendija)
C. potpore studentima u stanju socijalne potrebe (10 potpora)

Tekst Natječaja za dodjelu stipendija i potpora za akademsku 2016./2017. godinu

Obrazac A-izvrsni studenti
Obrazac B-aktivni sportaši
Obrazac C1-studenti slabijeg stanja
Obrazac C2-studenti s invaliditetom
Obrazac C3-ranjive skupine
Obrazac D-potpora studentima
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Privola-Suglasnost

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija i potpora

http://www.unios.hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-i-potpora-sveucilista-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku-za-akademsku-2016-2017-godinu/

Otvoren natječaj za prijave odlaznih mobilnosti u ljetnom semestru 2016./2017. u kategoriji „freemover“ u programu CEEPUS

Datum objave: 09.11.2016.


U programu CEEPUS (Srednjoeuropskom programu međusveučilišne razmjene za studente, doktorande i nastavno osoblje) otvoren je natječaj za prijave odlaznih mobilnosti izvan odabranih CEEPUS mreža, u tzv. „freemover“ kategoriji, za mobilnost u ljetnom semestru 2016./2017.

U „freemover“ kategoriji za mobilnost se mogu prijaviti svi oni čije matično visoko učilište ne sudjeluje u jednoj od odabranih CEEPUS mreža (nema prethodno potpisane ugovore sa stranim visokim učilištima), za mobilnost na visoka učilišta u nekoj od 16 zemalja srednje i istočne Europe koje sudjeluju u programu CEEPUS (više o zemljama sudionicama te iznosima stipendija na www.ceepus.info).

Prijava u „freemover“ kategoriji slobodna je i za one čije matično visoko učilište sudjeluje u nekoj od odabranih CEEPUS mreža. „Freemover“ prijava podrazumijeva jednake uvjete stipendiranja koje ostvaruju i prijavitelji mobilnosti unutar odabranih CEEPUS mreža (jednake iznose stipendija te trajanje mobilnosti), no prijava prethodno treba biti pozitivno evaluirana na natječaju koji provodi Nacionalni Ured za CEEPUS u zemlji primateljici. Osim o kvalitetno napisanoj prijavi, vjerojatnost da prijava bude pozitivno ocijenjena ovisi i o broju pristiglih prijava te kvotama kojima pojedini uredi za CEEPUS raspolažu, no svake godine znatan broj prijavitelja iz Hrvatske  ostvari svoje mobilnosti u CEEPUS-u upravo u „freemover“ kategoriji. Kvalitetna prijava uključuje jasno obrazloženu svrhu mobilnosti, pojašnjenje  odabira ustanove (koji programi, kolegiji ili metodologija dostupni na stranom visokom učilištu ne postoje na matičnom visokom učilištu). Nastavnici u prijavi trebaju navesti konkretan plan nastavničkih aktivnosti, teme predavanja odnosno kolegija koje planiraju održati na inozemnom visokom učilištu. Također, ako je osim održavanja nastave, cilj mobilnosti i proširenje suradnje s odabranim inozemnim učilištem, preporučujemo da se spomenuto također navede u prijavi.

Tko se može prijaviti:  studenti, doktorandi i nastavno osoblje svih javnih visokih učilišta (sveučilišta i javnih veleučilišta).

Studenti se mogu prijaviti za sljedeću vrstu mobilnosti:

Agencija za mobilnost i programe EU objavljuje natječaj za "free-mover" mobilnosti u okviru CEEPUS programa, za ljetni semestar akademske godine 2016/2017.

Student - prijavljuju se studenti i doktorandi, sa završena minimalno 2 semestra, za razdoblje od najmanje 3 mjeseca mobilnosti do cijelog semestra (moguće je ostvariti maksimalno 10 mjeseci po obrazovnoj razini).

„Short Term Student“ -  prijavljuju se doktorandi ili studenti koji pišu završni rad ili obavljaju praktičan rad, sa završena minimalno 2 semestra, za razdoblje mobilnosti  od 1 do 3 mjeseca.

Nastavno osoblje prijavljuje se u kategoriji „Teacher“, uz uvjet održavanja minimalno 6 sati nastave ili mentorskog rada tjedno na ustanovi primateljici, što je potrebno upisati u polje prijave „Motivation“.

Za razliku od prijavitelja za mobilnost unutar odabranih CEEPUS mreža, koji mobilnost ostvaruju na neku od ustanova partnera unutar CEEPUS mreže u kojoj sudjeluje njihovo visoko učilište, „freemoveri“ moraju sami pronaći visoko učilište na kojem žele ostvariti mobilnost. Mrežne stranice visokih učilišta danas su u pravilu bogat izvor informacija o studijskim programima, no svakako je korisno za savjet pitati i urede za međunarodnu suradnju na matičnom visokom učilištu ili sveučilištu, te eventualno i profesore, koji također imaju vlastito iskustvo u međunarodnoj suradnji i mogu preporučiti visoka učilišta, ovisno o području interesa studenta.

Moguće je prijaviti se i za više stranih visokih učilišta, u istoj ili različitim zemljama, no nije preporučljivo slanje prijave na više od 3 strana visoka učilišta. U CEEPUS-u većina prijavitelja želi ostvariti mobilnost u Austriji. Austrija zaista i raspolaže najvećom kvotom za dolazne mobilnosti među zemljama koje sudjeluju u CEEPUS-u, no isto tako, zaprima i najveći broj prijava, čime se smanjuje mogućnost dobivanja stipendije u od nosu na druge zemlje.  Stoga, preporučamo slanje prijave za mobilnost i u druge zemlje koje sudjeluju u programu CEEPUS.

Po odabiru visokog učilišta na kojem želite ostvariti mobilnost, trebate samostalno kontaktirati njihov ured za međunarodnu suradnju. Preporučujemo da im se obratite putem e-maila u kojem ćete se kratko predstaviti, navesti zašto se želite prijaviti za mobilnost baš na njihovo visoko učilište, te ih zamoliti da vam potpišu prihvatno pismo, „Letter of Acceptance“ (obrazac je dostupan www.ceepus.info). Uz prihvatno pismo, koje uz prijavu prilažu studenti i nastavno osoblje, studenti trebaju priložiti i dva pisma preporuke matičnog visokog učilišta („Letter of Recommendation“ – obrazac također dostupan na www.ceepus.info).

Skenirani se dokumenti prilažu u postupku ispunjavanja online prijave. Jedina je iznimka Austrija. Prilikom prijave za „freemover“ mobilnost  u Austriji nije potrebno prilagati ove dokumente te se dokumenti prilažu tek kada primite obavijest da ste izabrani u uži krug kandidata. 

Više o mobilnostima izvan CEEPUS mreža pročitajte ovdje.

Više o CEEPUS-u pročitajte na www.ceepus.info

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte Nacionalni Ured za CEEPUS u Hrvatskoj, ceepus@mobilnost.hr

Natječaj i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Datum objave: 14.10.2016.


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je na internetskoj stranici tekst javnog Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017., 14. listopada 2016. s priloženim dokumentima te važnim obavijestima za studente.
Prosljeđujemo vam link http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15027&sec=1933 na kojem možete vidjeti kompletnu natječajnu dokumentaciju. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja  i sporta objavilo je na internetskoj stranici Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju ("Narodne novine", br. 90/16.). Prosljeđujmo Vam link http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15025&sec=2263  na kojem možete vidjeti objavu Pravilnika i uputu studentima.

12. Sajam stipendija i visokog obrazovanja

Datum objave: 11.10.2016.


Institut za razvoj obrazovanja organizira 12. po redu Sajam stipendija i visokog obrazovanja koji će se održati 11. listopada 2016. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te 13. listopada 2016. na Sveučilištu u Rijeci.

Zemlja partner ovogodišnjeg Sajma je Njemačka, a na Sajmu će sudjelovati više od 50 izlagača iz Hrvatske i 12 zemalja Europe i svijeta koji će predstaviti svoje programe stipendiranja i studijske programe.

Ulaz na Sajam je slobodan!

Detaljan popis izlagača možete pronaći ovdje: http://www.stipendije.info/hr/sajam/on-line_sajam, a program ovdje: http://www.stipendije.info/hr/sajam/program.

Natječaji za stipendije Zaklade Zlatko Crnić

Datum objave: 03.10.2016.


ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ

Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, tel. 4801-183, fax. 4801-015

Broj: 2016/08

Zagreb, 26. rujna 2016.

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE

natječaj za dodjelu

STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ

 1. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2016./2017.

Pravo na dodjelu stipendije imaju svi studenti II., III., IV. i V. godine studija na sveučilišnom studiju za magistra prava na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:

 • ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i
 • ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 4,0 ili više. Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.
 • Kandidati se vrednuju u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i to na način da se boduje uspjeh u studiju, znanstveni ili stručni rad iz polja prava, nagrada dekana ili rektora (osim za uspjeh u studiju) i odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada za osvojeno jedno od prva tri mjesta, vezana uz pravni studij, što se dokazuje ispravom ustanove ili organizatora natjecanja.
 • Zaklada dodjeljuje ukupno 10 stipendija, pri čemu po jednu stipendiju financira Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Odvjetnička društva iz Zagreba Žurić i partneri, Sučević i Partneri, Porobija & Porobija, Hanžeković & Partneri, Grgić & Partneri, Kallay & Partneri, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić i partneri, te trgovačka društva Atlantic grupa d.d. i Ina - Industrija nafte d.d.
 • Visina stipendije iznosi 1.200,00 kn mjesečno (listopad – srpanj).
 • Zahtjev se podnosi na obrascu koji se dobije u Dekanatu fakulteta ili u Upravi Zaklade, a može se naći, kao i sam natječaj, i na internetskim stranicama Zaklade zakladazlatkocrnic.hr . Zahtjevu se prilaže: potvrda fakulteta o upisu, fotokopija indexa i potvrda fakulteta o prosjeku ocjena.
 •  Kandidat je dužan priložiti i druge dokaze (o opravdanosti ponavljanja godine, znanstvenostručnim radovima, nagradama) ako u zahtjevu traži da se uzmu u obzir.

 

Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:

            ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ, 10000 ZAGREB, Trg N. Š. Zrinskog 5

            do 28. listopada 2016. godine.

            Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

            O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.

            Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 3 dana od primitka obavijesti.

            Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

            Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Predsjednik Zakladnog vijeća: dr.sc. Danko Špoljarić