O B A V I J E S T PRISTUPNICIMA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA


POSTUPAK DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI koja će se održati dana 10. lipnja 2017. godine (ljetni upisni rok)

Postupak dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti dana 10. lipnja 2017. pristupnika Preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalnog rada možete vidjeti na LINKU